Chi hội Dầu khí Hà Nội

Nhiều đóng góp cho ngành Dầu khí

07:00 | 18/03/2018

|
Với gần 200 hội viên, Chi hội Dầu khí Hà Nội đã phát huy tối đa trí tuệ của các cán bộ khoa học công nghệ, kinh tế, quản lý… đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói riêng và ngành Dầu khí nói chung.

Chi hội Dầu khí Hà Nội là nơi quy tụ đông đảo các hội viên là các cán bộ lãnh đạo Tập đoàn, các ban của Tập đoàn và các đơn vị khu vực Hà Nội qua các thời kỳ, nơi tập trung trí tuệ trong mọi lĩnh vực từ quản lý, điều hành, kinh tế, kỹ thuật đến kinh doanh dịch vụ và thương mại dầu khí.

Với lực lượng 197 hội viên hiện nay, chi hội chủ động tập trung hoạt động với hai chức năng chính: Tư vấn - thẩm định và đào tạo.

Để thực hiện tốt hai chức năng đó, chi hội đã thành lập 2 ban chuyên môn tương ứng: Ban Tư vấn - thẩm định các dự án thăm dò dầu khí - kinh tế dầu khí và Ban Đào tạo chuyển giao công nghệ dầu khí.

Chi hội xác định tư vấn phản biện độc lập là hoạt động có ý nghĩa thực tế tác động trực tiếp vào hoạt động kinh doanh và sự phát triển của Tập đoàn. Do đó, chi hội đã chủ động giao lưu với các đơn vị thuộc khu vực Hà Nội và nhận được đặt hàng của một số đơn vị, tổ chức, trọng tâm là PVEP Sông Hồng, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (DMC), Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí (PVEP).

nhieu dong gop cho nganh dau khi
Đoàn công tác Chi hội Dầu khí TP Hà Nội thăm công trường Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Chi hội đã chủ trì và phối hợp với Tiểu ban tìm kiếm thăm dò (TKTD) - Hội đồng Khoa học công nghệ Tập đoàn - tổ chức hội thảo khoa học “Đánh giá triển vọng dầu khí trũng An Châu và đề xuất phương hướng tìm kiếm thăm dò tiếp theo” theo đặt hàng của PVEP Sông Hồng. Kết quả tư vấn và kiến nghị đối với cả hai giai đoạn nghiên cứu và triển khai thực địa cùng với kết luận của các hội thảo đã được Tập đoàn nghiệm thu, cho phép triển khai, hiện đang thi công theo tiến độ do Tập đoàn phê duyệt.

Chi hội cũng đã tổ chức nhóm nghiên cứu, tư vấn đánh giá Đề án “Tổ chức xây dựng Nhà máy Petroleum - Resins tại Việt Nam” theo đơn đặt hàng của DMC; tư vấn cho lãnh đạo PVEP đề xuất phương án hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý tổng công ty sau tái cấu trúc giai đoạn 2017-2020 và định hướng tới 2025”. Ngoài ra, chi hội cũng đã thành lập tổ nghiên cứu và phản biện với đề tài “Cơ chế, chính sách phát triển thị trường mỏ khí Cá Voi Xanh” do Viện Dầu khí Việt Nam thực hiện. Nội dung đề tài và ý kiến phản biện được Tập đoàn đánh giá cao.

Về chức năng đào tạo, qua hai nhiệm kỳ I và II của Hội Dầu khí Việt Nam, chi hội đã đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc tuyên truyền về truyền thống của ngành Dầu khí. Chi hội đã tổ chức biên soạn chương trình “Tổng quan về ngành công nghiệp dầu khí và quá trình hình thành ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam” và tổ chức 6 khóa giới thiệu cho các cán bộ chưa được đào tạo về dầu khí của các đơn vị trực thuộc Tập đoàn. Chi hội còn liên kết tổ chức và tham gia minh họa thực tế vào khóa đào tạo “Kỹ năng đặt vấn đề và ra quyết định”. Đây là chương trình được chuyển hóa từ chương trình quốc tế đã giới thiệu cho các cán bộ cấp phòng thuộc các ban của Tập đoàn và các đơn vị phía Bắc; cho cán bộ kỹ thuật, quản lý của Nhà máy Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Về hội thảo khoa học - công nghệ quốc tế, chi hội đã mời Công ty Secora Singapore phối hợp với Ban Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Tập đoàn tổ chức Hội thảo giới thiệu về khóa đào tạo “Kỹ năng quản lý, điều hành và triển khai các dự án kinh tế, kỹ thuật trong công nghiệp dầu khí” gồm 3 học phần giành cho cán bộ quản lý. Sau hội thảo này, Tập đoàn đã quyết định mở một khóa đào tạo cho các các bộ chủ chốt của các ban quản lý dự án của Tập đoàn.

Chi hội đã chủ trì tổ chức để Công ty Geominetics (Mỹ) giới thiệu cho các cán bộ PVEP, Ban TKTD và VPI kỹ thuật về công nghệ khảo sát đáy biển và thu nổ địa chấn ở vùng rừng núi địa hình phức tạp; tổ chức hội thảo đào tạo chuyên đề “Project Execution Management Maturity” giới thiệu về phương pháp đào tạo kỹ năng quản lý và điều hành các dự án kinh tế - kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế ở một số tập đoàn trong đó có Petronas.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ II, Chi hội Dầu khí Hà Nội đã hoạt động với nhiều kết quả đáng khích lệ cùng mong muốn đóng góp tâm sức, trí tuệ, góp phần nâng cao vai trò của Hội Dầu khí Việt Nam trong giai đoạn khó khăn của ngành Dầu khí Việt Nam.

Có thể nói, mặc dù còn non trẻ so với nhiều hội chuyên ngành khác, song Chi hội Dầu khí Hà Nội đã thực sự phát huy tốt chức năng nhiệm vụ tư vấn phản biện, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức…, tích cực tham mưu và đóng góp ý kiến vào chiến lược phát triển, đề xuất và kiến nghị những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư, dự án thăm dò khai thác và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên.

Chi hội Dầu khí Hà Nội được thành lập tháng 10-2010 với 56 hội viên. Mặc dù còn non trẻ so với nhiều hội chuyên ngành khác, song chi hội đã thực sự phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ tư vấn phản biện, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; giáo dục và đào tạo; thông tin và phổ biến kiến thức…

Vương Tâm