Hội Dầu khí Việt Nam

Những đóng góp tích cực và hiệu quả

08:30 | 12/09/2019

|
Là tổ chức xã hội - nghề nghiệp tập hợp, kết nối đông đảo những người đã và đang công tác trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, quản lý trong và ngoài ngành Dầu khí, 10 năm qua, Hội Dầu khí Việt Nam đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, phát triển ngành công nghiệp dầu khí trở thành ngành kinh tế kỹ thuật trụ cột của Việt Nam.

Hội Dầu khí Việt Nam đã phát huy trí tuệ và kinh nghiệm, nhiệt huyết và sáng tạo của các hội viên, hội viên tập thể để triển khai các hoạt động chuyên môn, tham mưu, tư vấn cho các cơ quan quản lý Nhà nước và cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong các vấn đề quan trọng như xây dựng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam; các biện pháp cụ thể thúc đẩy ngành Dầu khí phát triển, hội nhập khu vực và quốc tế; phản biện các đề tài, công trình nghiên cứu khoa học - công nghệ và các dự án của PVN và các đơn vị thành viên... Hội đã chủ trì, tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị chuyên ngành, xây dựng các cơ sở dữ liệu, từ điển chuyên ngành; giao lưu và xây dựng quan hệ với các tổ chức, hội, hiệp hội trong nước và thế giới.

nhung dong gop tich cuc va hieu qua
Giàn CNTT số 2 mỏ Bạch Hổ

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Hội Dầu khí Việt Nam luôn đồng hành với PVN, gây dựng được uy tín và lòng tin đối với lãnh đạo PVN, với Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước.

Qua các kỳ đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Dầu khí Việt Nam, các chi hội địa phương, các hội viên cá nhân và hội viên tập thể liên tục kiện toàn, phát triển tổ chức; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của một Hội chuyên ngành là tư vấn phản biện; nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ; đào tạo, thông tin và phổ biến kiến thức; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; cổ vũ động viên phong trào lao động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh; hợp tác trong và ngoài nước…, đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển của ngành Dầu khí với các phương châm cơ bản: “Tập hợp trí tuệ khoa học công nghệ vì sự nghiệp Dầu khí Việt Nam”, “Hội luôn đồng hành và là chỗ dựa trí tuệ cho ngành Dầu khí Việt Nam”.

Hội Dầu khí Việt Nam cũng là một tổ chức xã hội thu hút các cán bộ đã và đang công tác trong ngành Dầu khí tới sinh hoạt, trao đổi, gặp gỡ, góp phần củng cố sự gắn kết giữa các thế hệ trong ngành Dầu khí.

Tính đến nay, Hội Dầu khí Việt Nam đã thành lập được 8 chi hội dầu khí trong cả nước với tổng số hội viên cá nhân và tập thể gồm: 23 hội viên tập thể trực thuộc Trung ương Hội, 29 hội viên tập thể trực thuộc các chi hội cơ sở, số hội viên cá nhân đông đảo, tới 979 hội viên.

Trong quá trình hoạt động, Hội luôn sát cánh cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên trong mọi mặt hoạt động, đặc biệt là chặng đường đầy thách thức khi giá dầu ở mức thấp kéo dài từ năm 2015 đến nay.

Gần 5 năm qua, PVN tổ chức sản xuất kinh doanh trong điều kiện ít thuận lợi, nhiều thách thức, khó khăn. Trữ lượng và sản lượng dầu khí giảm, nhiều mỏ dầu đang ở thời kỳ khai thác suy kiệt; hoạt động thăm dò, khai thác phải triển khai ra vùng nước sâu, xa bờ, nhiều rủi ro; an ninh không ổn định; đầu tư nước ngoài thu hẹp, doanh thu dịch vụ kỹ thuật sụt giảm, giá thành dầu khí thăm dò, khai thác ngày càng tăng… Những yếu tố đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất kinh doanh, doanh thu, đóng góp ngân sách Nhà nước của PVN, gây tình trạng thiếu việc làm ở nhiều doanh nghiệp trong ngành Dầu khí, tác động tiêu cực đến tâm lý người lao động.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã họp định kỳ với Thường trực Hội Dầu khí Việt Nam để nghe báo cáo và cho ý kiến định hướng hoạt động của Hội, để hoạt động của Hội chặt chẽ, thiết thực và chất lượng hơn, phục vụ những mục tiêu chiến lược của Đảng trong lĩnh vực dầu khí. Hoạt động của Hội tập trung vào việc tìm hiểu những khó khăn của PVN và các đơn vị thành viên, nghiên cứu và đưa ra những giải pháp hữu ích, đóng góp trí tuệ và công sức, kinh nghiệm và tâm huyết vào nhiều hoạt động của ngành Dầu khí, củng cố niềm tin của người lao động, phát huy yếu tố khoa học công nghệ làm cơ sở cho sự phát triển ổn định của ngành. Công tác tham mưu, tư vấn được Hội triển khai trong những năm gần đây đã đạt được nhiều kết quả tốt. Theo sát và kịp thời nhận biết các khó khăn khách quan, những bất cập nội tại phát sinh trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của PVN và các đơn vị thành viên, nên Hội luôn đồng hành tìm các giải pháp cùng tháo gỡ, hướng dư luận hiểu và đồng cảm với các khó khăn hiện tại, động viên người dầu khí lao động sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp, của PVN.

Công tác phát triển hội viên và kiện toàn tổ chức được Hội Dầu khí Việt Nam thực hiện thường xuyên, đạt kết quả tốt. Chất lượng hoạt động của các chi hội được cải thiện có hiệu quả, tạo sự liên kết và gắn bó giữa các chi hội và hỗ trợ tốt hơn cho các hội viên tập thể là các đơn vị thành viên của PVN. Ngoài ra, để gắn bó sự hiểu biết và hỗ trợ giữa các doanh nghiệp với nhau, Hội đã thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp Dầu khí. Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chủ lực trong PVN; thực hiện vai trò kết nối, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về nghiệp vụ, giúp nhau tìm đối tác hợp tác, liên kết trong hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp là hội viên tập thể của Hội.

Cơ quan ngôn luận của Hội Hội Dầu khí Việt Nam là Báo Năng lượng Mới - Báo điện tử PetroTimes.vn thực sự đã trở thành kênh thông tin quan trọng, hữu ích và hiệu quả đối với ngành Dầu khí; thông tin kịp thời, bám sát các sự kiện lớn về chính trị kinh tế, an ninh quốc phòng của đất nước, tình hình Biển Đông, hoạt động sản xuất kinh doanh của PVN và các doanh nghiệp, các hoạt động đoàn thể, nêu các gương điển hình sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các phong trào thi đua sáng kiến, sáng chế ở các doanh nghiệp; góp phần quan trọng để người dân hiểu rõ hơn về hoạt động của ngành Dầu khí, tuyên truyền tích cực về các thành tựu, đóng góp của PVN cho đất nước; khích lệ động viên người lao động dầu khí phát huy niềm tự hào truyền thống, vượt qua khó khăn, thách thức, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng ngành công nghiệp dầu khí ngày càng phát triển.

Nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng hoạt động, Hội Dầu khí Việt Nam đã tích cực phối hợp với Công đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai nhiều buổi tọa đàm, tổ chức nhiều đoàn công tác tới khảo sát, tìm hiểu hiện trạng, những khó khăn, bất cập trong sản xuất kinh doanh, chế độ chính sách, việc làm của người lao động… tại hầu hết các đơn vị thành viên và cùng đưa ra các giải pháp khích lệ động viên người lao động dầu khí vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phong trào tiết kiệm, đẩy mạnh công tác an toàn lao động cho người lao động và tài sản dầu khí, đồng sức chung lòng, nhiệt huyết cống hiến vì sự nghiệp phát triển bền vững của PVN, của ngành Dầu khí Việt Nam.

Nhìn lại 10 năm xây dựng và phát triển, Hội Dầu khí Việt Nam có thể tự hào đã đóng góp tích cực, ý nghĩa và hiệu quả vào mọi mặt hoạt động, đồng hành với PVN vượt qua mọi thử thách, góp sức vì sự phát triển ổn định và bền vững của ngành Dầu khí Việt Nam.

Những mốc son của Hội Dầu khí Việt Nam

- Ngày 13-7-2009: Bộ Nội vụ ra Quyết định số 1053/QĐ-BNV cho phép thành lập Hội Dầu khí Việt Nam.

- Ngày 12-9-2009: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Hội Dầu khí Việt Nam.

- Ngày 22-12-2009: Bộ Nội vụ ra quyết định phê duyệt Điều lệ của Hội.

- Ngày 7-11-2013: Đại hội Đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2014-2017, Hội Dầu khí Việt Nam.

- Ngày 5-4-2018: Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2018-2020, Hội Dầu khí Việt Nam.

- Ngày 12-9-2019: Mốc son 10 năm Hội Dầu khí Việt Nam thành lập, xây dựng và phát triển.

Nguyễn Tiến Dũng