NT2 chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại của năm 2020

11:34 | 21/09/2021

5,118 lượt xem
|
(PetroTimes) - Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức còn lại của năm 2020 là ngày 30/9, tỷ lệ trả cổ tức là 10%, tương đương 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng.

Ngày trả cổ tức dự kiến là 28/10/2021. Với hơn 287,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NT2 dự chi hơn 287,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, NT2 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt. Trước đó, công ty đã tạm ứng đợt 1 tỷ lệ 10%.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Trong 8 tháng đầu năm 2021, ảnh hưởng dịch Covid-19, nguồn năng lượng tái tạo tăng, dẫn đến việc huy động điện từ Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 thấp. Nhưng nhờ sự nỗ lực của toàn công ty, Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vẫn đảm bảo sản xuất điện an toàn, ổn định. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2021, NT2 ghi nhận lợi nhuận trước thuế ước đạt 293,65 tỷ đồng, tương đương 60,35% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 173,16 tỷ đồng, tương đương 70,85% kế hoạch năm.

Ngày 1/6/2021, NT2 đã hoàn thành trả nợ cho nguồn vốn vay nước ngoài phục vụ đầu tư dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đúng hạn. Việc hoàn thành trả nợ khoản vay được Chính phủ bảo lãnh bao gồm gốc và lãi lên tới 240,65 triệu USD và 227,04 triệu Euro, tương đương 11.375,1 tỷ đồng đã khẳng định tính hiệu quả của dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Tính hiệu quả của NT2 còn thể hiện qua con số lũy kế cổ tức cổ đông nhận được từ năm 2014 đến nay là 182,92% bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu và đóng góp cho ngân sách Nhà nước hơn 2.805 tỷ đồng.

M.P

100% người lao động NT2 hoàn thành tiêm mũi 1 vắc xin phòng dịch Covid-19100% người lao động NT2 hoàn thành tiêm mũi 1 vắc xin phòng dịch Covid-19
NT2: Tăng cường đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong giao nhận hàng hóaNT2: Tăng cường đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 trong giao nhận hàng hóa
NT2 đã hoàn thành trả nợ vay nước ngoàiNT2 đã hoàn thành trả nợ vay nước ngoài

DMCA.com Protection Status