NT2 chuẩn bị tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10%

09:41 | 20/03/2023

3,235 lượt xem
|
(PetroTimes) - Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) vừa thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng lần 1 cổ tức năm 2022 bằng tiền là ngày 24/3/2023, ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/3/2023.

Theo đó, NT2 sẽ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ 10%, 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán là 31/3/2023. Với hơn 287,8 cổ phiếu đang lưu hành, NT2 sẽ chi tương đương 287,8 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Nguồn thực hiện chi trả là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 của công ty.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, cổ đông NT2 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ là 15%/vốn điều lệ.

NT2 cũng đã công bố kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến là vào ngày 19/4/2023, tại TP HCM để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ trong cuộc họp thường niên.

Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
Nhà máy điện Nhơn Trạch 2

Vừa qua, NT2 đã công bố Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán. Theo đó, năm 2022, NT2 đạt tổng doanh thu 8.813,2 tỷ đồng, tăng 42,7% so với năm 2021; Lợi nhuận trước thuế 943 tỷ đồng, tăng 66,7% so với năm 2021; Lợi nhuận sau thuế 883,4 tỷ đồng, tăng 65,5% so với năm 2021.

NT2 cho biết, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế tăng so với năm 2021 do: Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2022 tăng 405,7 tỷ đồng (tương ứng tăng 60%) so với năm 2021. Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 2.638,1 tỷ đồng (tương ứng tăng 42,9%) so với năm 2021 chủ yếu do sản lượng điện năm 2022 (4.064,5 triệu KWh) cao hơn 869,6 triệu KWh so với năm 2021 (3.194,9 triệu KWh).

Ngoài ra, trong năm 2022 NT2 đã ghi nhận doanh thu bổ sung với số tiền 292 tỷ đồng (năm 2021 không phát sinh) liên quan đến chênh lệch tỷ giá của năm 2019 theo quy định Thông tư 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện và theo Hợp đồng mua bán điện số 07/2012/HĐ-NMĐ-NT2 ngày 6/7/2012 và các Phụ lục/Hợp đồng sửa đổi bổ sung.

Bên cạnh đó, giá vốn bán hàng năm 2022 tăng 2.232,4 tỷ đồng (tương ứng tăng 40,8%) so với năm 2021, chủ yếu do sản lượng điện năm 2022 tăng nên chi phí nhiên liệu khí cho sản xuất điện, chi phí bảo dưỡng sửa chữa nhà máy cũng tăng so với năm 2021.

Doanh thu tài chính của NT2 năm 2022 tăng 6,7 tỷ đồng (tương ứng tăng 37,8%) so với năm 2021 chủ yếu do doanh thu lãi tiền gửi ngân hàng tăng.

Chi phí tài chính năm 2022 giảm 34,2 tỷ đồng (tương ứng giảm 65,8%) so với năm 2021, chủ yếu do chi phí đi vay giảm. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào ngày 1/6/2021.

Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 tăng 48,5 tỷ đồng (tương ứng tăng 58,5% so với năm 2021) chủ yếu do năm 2022 công ty thực hiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi với giá trị là 41,2 tỷ đồng;…

Mai Phương

PV Power và NT2 được vinh danh Top 100 doanh nghiệp bền vững 2022PV Power và NT2 được vinh danh Top 100 doanh nghiệp bền vững 2022
NT2 hoàn thành vượt mức cao chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022NT2 hoàn thành vượt mức cao chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022
Thiết lập nhiều kỷ lục trong năm 2022, Petrovietnam khẳng định vị thế Top 3 doanh nghiệp lớn nhất Việt NamThiết lập nhiều kỷ lục trong năm 2022, Petrovietnam khẳng định vị thế Top 3 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
NT2: hoạt động ổn định trong 2 tháng đầu năm, mục tiêu sản xuất 4,1 tỷ kWh điện năm 2023NT2: hoạt động ổn định trong 2 tháng đầu năm, mục tiêu sản xuất 4,1 tỷ kWh điện năm 2023

DMCA.com Protection Status