[PetroTimesMedia] Nhật ký người Việt: Những ngày gian khổ tìm dầu cho Tổ quốc

10:49 | 27/11/2022

6,804 lượt xem
|
Từ năm 1954, sau khi đất nước được giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã liên tục có những chuyến thăm các nước XHCN ở Đông Âu, tìm hiểu các khu công nghiệp khai thác dầu khí. Và chuyến thăm Khu công nghiệp dầu lửa Ba-Cu thuộc nước Azerbaijan (thuộc Liên Xô cũ) vào ngày 23/7/1959 đã chính thức đánh dấu công cuộc hợp tác, giúp đỡ giữa Việt Nam và các nước XHCN nhằm xây dựng được các khu công nghiệp dầu khí với một niềm tin chắc chắn rằng Việt Nam sẽ có dầu.
DMCA.com Protection Status