[PetroTimesMedia] Tích hợp các xu hướng chuyển dịch năng lượng vào chuỗi Chế biến Dầu khí Petrovietnam

13:53 | 19/02/2023

10,843 lượt xem
|
Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã tập trung thảo luận 5 chuyên đề, gồm: Tiềm năng phát triển hydrogen tại Việt Nam và cơ hội tích hợp hydrogen sạch vào lĩnh vực Chế biến Dầu khí của Petrovietnam; tích hợp chuỗi giá trị hydrogen xanh vào công nghiệp khí và định hướng phát triển của PVGAS trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng; tích hợp sản xuất amoniac và hydrogen sạch vào Nhà máy Đạm Cà Mau; tình hình phát triển và tác động của xe điện đến hoạt động phân phối, kinh doanh xăng dầu, định hướng phát triển của PVOIL; định hướng và lộ trình giảm phát thải carbon tại NMLD Dung Quất.
DMCA.com Protection Status