[PetroTimesTV] Nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực để Petrovietnam phát triển bền vững

14:29 | 05/04/2024

27,354 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, công tác phát triển nguồn nhân lực luôn được Petrovietnam coi là nhiệm vụ trọng tâm, mang tầm chiến lược. Bằng việc nâng cấp và hoàn thiện hệ thống đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở dữ liệu tri thức ngành; xây dựng và tổ chức hệ thống các loại hình đào tạo phù hợp với nhu cầu và thực tiễn, Petrovietnam đã, đang và sẽ tạo ra những động lực mới để quản lý công tác phát triển nguồn nhân lực bền vững, góp phần mở ra những trang sử mới cho sự phát triển mạnh mẽ của Petrovietnam trong tương lai.
DMCA.com Protection Status