[PetroTimesTV] Petrovietnam rà soát, thúc đẩy tiến độ triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học

08:30 | 20/10/2023

4,212 lượt xem
|
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng yêu cầu các Ban, đơn vị thành viên đang triển khai nghiên cứu đề tài được giao, trên cơ sở các kết quả đã đạt được phải cụ thể hóa kế hoạch để triển khai nghiên cứu, hoàn thành các chương trình; Phân công rõ ràng, cụ thể trách nhiệm của từng Ban, đơn vị, từng cá nhân trong việc thực hiện nghiên cứu; đề ra lộ trình thời gian cụ thể để triển khai nghiên cứu, làm căn cứ đánh giá tiến độ.
DMCA.com Protection Status