[PetroTimesTV] Tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

09:32 | 08/08/2023

12,462 lượt xem
|
Trong công tác phối hợp, các đoàn thể đã chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng chương trình phối hợp đã đề ra; phân công đầu mối liên lạc một cách thường xuyên; luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhau để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.
DMCA.com Protection Status