Petrovietnam đứng thứ 3 cả nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

22:33 | 27/05/2021

21,386 lượt xem
|
(PetroTimes) - Theo báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đứng thứ 3 trong số các bộ/ngành, tỉnh/thành, tập đoàn/tổng công ty trong cả nước về công tác này.

Cụ thể, năm 2020, Petrovietnam đã tiết kiệm được hơn 6.558 tỷ đồng, đứng sau Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thành phố Hà Nội trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, tiết kiệm từ chi phí quản lý đạt 1.822 tỷ đồng, tiết kiệm từ chi phí sản xuất kinh doanh đạt 4.418 tỷ đồng, tiết kiệm trong đầu tư xây dựng đạt 318 tỷ đồng.

Tính đến ngày 5-5-2021, 117 cơ quan, đơn vị, địa phương (gồm 34 bộ, ngành; 63 tỉnh, thành; 20 tập đoàn, tổng công ty nhà nước) đã tiết kiệm được hơn 84.635 tỷ đồng. Trong đó, tiết kiệm kinh phí ngân sách, vốn nhà nước là 50.628 tỷ đồng, còn tiết kiệm vốn tại doanh nghiệp là hơn 34.000 tỷ đồng.

Petrovietnam đứng thứ 3 cả nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Trụ sở Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Trong những năm qua, Petrovietnam đã phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động tại Công ty Mẹ cũng như các đơn vị thành viên thông qua người đại diện của Tập đoàn về Luật Thực hành Tiết kiệm, chống lãng phí dưới các hình thức phong phú như văn bản, mạng thông tin, hệ thống quản lý công văn nội bộ, thư điện tử…

Thực hiện quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết thông qua chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020, trong đó đề ra 6 mục tiêu cụ thể. Trong đó, tập trung xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thông qua việc khai thác và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020: tăng cường các giải pháp quản trị doanh nghiệp, kiểm soát chi phí, tập trung phối hợp các nguồn lực tại các đơn vị trong Tập đoàn. Từ đó, Petrovietnam đã nỗ lực vượt qua "khủng hoảng kép" từ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu giảm sâu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021.

Trong năm 2021 và những năm tiếp theo, trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động, Petrovietnam vẫn xác định việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp ứng phó hiệu quả với những khó khăn, thách thức trên. Theo đó, Petrovietnam sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

Petrovietnam tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045Petrovietnam tổ chức Hội thảo Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Petrovietnam dành 30 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19Petrovietnam dành 30 tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng Covid-19
Petrovietnam tiết kiệm 6.558 tỉ đồng trong năm 2020Petrovietnam tiết kiệm 6.558 tỉ đồng trong năm 2020
Tiết kiệm là thước đo của năng lực quản trịTiết kiệm là thước đo của năng lực quản trị
PVN: Tiết giảm chi phí nhờ nâng cao hiệu quả công tác quản trịPVN: Tiết giảm chi phí nhờ nâng cao hiệu quả công tác quản trị

PV

DMCA.com Protection Status