PTSC tăng vốn điều lệ lên 5.896 tỷ đồng

15:51 | 28/04/2017

|
Ngày 28/4, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã chứng khoán: PVS) đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ tổng công ty từ 4.467 tỷ đồng lên 5.896 tỷ đồng.

Tham dự ĐHĐCĐ PTSC có ông Phạm Xuân Cảnh - Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Tập đoàn); ông Thái Quốc Hiệp - Chủ tịch HĐQT PTSC; ông Phan Thanh Tùng - Tổng giám đốc PTSC.

ptsc tang von dieu le len 5896 ty dong
Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2016, ông Phan Thanh Tùng - Tổng giám đốc PTSC cho biết, mặc dù giá dầu thô bình quân thực tế thấp hơn 25% so với kế hoạch, các hoạt động dịch vụ chịu nhiều áp lực yêu cầu giảm giá, giảm khối lượng công việc từ khách hàng, tuy nhiên, PTSC đã nỗ lực triển khai tốt các giải pháp đẩy mạnh SXKD, tiết giảm chi phí nên đạt được những kết quả tích cực. Doanh thu hợp nhất chỉ thấp hơn 12% so với kế hoạch năm theo phương án giá dầu 60 USD/thùng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất vượt 5% so với kế hoạch năm.

Cụ thể, tổng doanh thu và thu nhập khác hợp nhất toàn tổng công ty thực hiện cả năm 2016 đạt 19.293 tỷ đồng, bằng 87,7% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.256 tỷ đồng, bằng 104,7% kế hoạch; chia cổ tức 17%, trong đó 10% cổ tức bằng tiền và 7% cổ tức bằng cổ phiếu.

Các dịch vụ do PTSC thực hiện luôn đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả và đáp ứng được các yêu cầu của Tập đoàn, các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước, được khách hàng tin cậy, đánh giá cao.

ptsc tang von dieu le len 5896 ty dong
Ông Phan Thanh Tùng - Tổng giám đốc PTSC trình bày báo cáo tại Đại hội

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm 2016 và nhận định, đánh giá các cơ hội thị trường, khả năng triển khai các dự án, hợp đồng dịch vụ dầu khí trong năm 2017, PTSC đặt ra kế hoạch năm 2017 với doanh thu hợp nhất 13.000 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế 700 tỷ đồng.

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã dành thời gian giải thích và trả lời thỏa đáng những câu hỏi, chất vấn của các cổ đông và nhà đầu tư về các nội dung báo cáo và tờ trình liên quan.

ptsc tang von dieu le len 5896 ty dong
Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội

Sau khi nghe và thảo luận, các cổ đông đã biểu quyết thông qua tất cả các nội dung, tờ trình được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao. Trong đó, ĐHĐCĐ đã thông qua việc chuyển hơn 446 triệu cổ phiếu phổ thông PVS đang được niêm yết và giao dịch trên sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (sàn HNX) sang sàn giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (sàn HOSE) và ủy quyền cho HĐQT PTSC quyết định thời điểm thực hiện và triển khai các thủ tục cần thiết.

Việc chuyển sàn giao dịch chứng khoán nhằm nâng cao hình ảnh, quảng bá thương hiệu của PTSC trên thị trường chứng khoán, tác động tích cực đến các đánh giá của nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động vốn cho công tác đầu tư sản xuất kinh doanh của PTSC.

ptsc tang von dieu le len 5896 ty dong
Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên PTSC năm 2017

ĐHĐCĐ PTSC cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ tổng công ty từ 4.467 tỷ đồng lên 5.896 tỷ đồng, nhằm đảm bảo nguồn vốn đối ứng cho các dự án đầu tư lớn của PTSC trong giai đoạn tiếp theo như định hướng chiến lược phát triển đã đề ra.

Việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của PTSC sẽ được tổ chức thực hiện bằng cách phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2016 và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

ptsc tang von dieu le len 5896 ty dong
Ông Phạm Xuân Cảnh, Thành viên HĐTV Tập đoàn phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Xuân Cảnh - Thành viên HĐTV Tập đoàn đánh giá cao nỗ lực của PTSC để đảm bảo hoạt động hiệu quả trong năm 2016 - một năm được đánh giá khó khăn, thách thức nhất của toàn ngành Dầu khí. Trong đó, PTSC đã đảm bảo hài hòa được quyền lợi của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trên phương châm phát triển bền vững. Tập đoàn cam kết sẽ luôn quan tâm, tạo điều kiện và hỗ trợ để PTSC hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ thông qua, đặc biệt là việc thực hiện tăng vốn điều lệ trong thời gian tới, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của PTSC.

Mai Phương - Nguyễn Hiển