PV Drilling thông báo đề cử, ứng cử Thành viên độc lập HĐQT

23:34 | 05/06/2020

7,299 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 5/6, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) ra thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng công ty.
pv drilling thong bao de cu ung cu thanh vien doc lap hoi dong quan triPV Drilling công bố Kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020
pv drilling thong bao de cu ung cu thanh vien doc lap hoi dong quan triPV Drilling tiếp tục cung cấp giàn khoan tự nâng IDUN phục vụ thị trường trong nước
pv drilling thong bao de cu ung cu thanh vien doc lap hoi dong quan triỨng phó "khủng hoảng kép": PV Drilling hành động thiết thực vì người lao động
pv drilling thong bao de cu ung cu thanh vien doc lap hoi dong quan triPV Drilling thành lập chi nhánh tại Brunei
pv drilling thong bao de cu ung cu thanh vien doc lap hoi dong quan tri
Đại hội đồng cổ đông thường niên PV Drilling năm 2019.

Theo thông báo, HĐQT PV Drilling sẽ tiến hành các thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thay thế ông Lê Văn Bé - Thành viên độc lập HĐQT (có đơn xin từ nhiệm) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, dự kiến được tổ chức vào ngày 18/6 sắp tới.

Các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT. Cụ thể, cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 01 ứng cử viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 ứng cử viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 ứng cử viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tống số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 04 ứng cử viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử tối đa 07 ứng cử viên vào HĐQT.

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện quy định để đề cử người vào HĐQT có thể gửi phiếu đề cử hoặc ứng cử Thành viên độc lập HĐQT về HĐQT PV Drilling trước 8h30 ngày 17/6/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên PV Drilling năm 2020 dự kiến ngày 18/6/2020. Chương trình họp dự kiến sẽ thông qua các báo cáo về Kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của HĐQT, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, các báo cáo của Ban Kiểm soát, thông báo thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT của PV Drilling, bầu thay thế thành viên độc lập HĐQT của PV Drilling,... cùng một số nội dung liên quan khác./.

P.V

DMCA.com Protection Status