PV GAS DISTR tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024: thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát

13:51 | 28/02/2024

26,447 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS DISTR), sáng ngày 26/02/2024, PV GAS DISTR đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024, thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát Công ty.

Tham dự Đại hội có đại diện của cổ đông lớn Công ty Tokyo Gas Asia Pte. Ltd, đơn vị kiểm toán độc lập Công ty TNHH PWC (Việt Nam). Về phía PV GAS DISTR có các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và đại diện lãnh đạo các Phòng, Đơn vị trực thuộc Công ty. Đại hội đã đón tiếp các cổ đông đại diện cho 95.606.407 cổ phần, tương đương 96,57% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết – tỷ lệ đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ông Lê Minh Hải, Chủ tịch HĐQT và ông Trần Thanh Nam, Thành viên HĐQT, Giám đốc PV GAS DISTR điều hành Đại hội.
Ông Lê Minh Hải, Chủ tịch HĐQT và ông Trần Thanh Nam, Thành viên HĐQT, Giám đốc PV GAS DISTR điều hành Đại hội.

Đại hội đã nghe các tờ trình và nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên Công ty đối với ông Trần Huỳnh Thanh Tú và bầu bổ sung ông Nguyễn Quang Huy giữ chức Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2024 -2029. Kết quả cho từng nội dung bầu cử đều đạt được số phiếu với tỷ lệ tương đương 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cổ đông bỏ phiếu bầu Kiểm soát viên Công ty
Cổ đông bỏ phiếu bầu Kiểm soát viên Công ty

Thay mặt Ban lãnh đạo PV GAS DISTR, ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT đã tặng hoa cám ơn ông Trần Huỳnh Thanh Tú vì những đóng góp trong thời gian vừa qua và chúc mừng ông Nguyễn Quang Huy trên cương vị mới tại PV GAS DISTR.

Với sự chuẩn bị chu đáo, khẩn trương, nghiêm túc và sự đồng thuận, nhất trí cao của các cổ đông, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của PV GAS D đã diễn ra thành công tốt đẹp.

PV GAS DISTR tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024
PV GAS DISTR tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

P.V

KTA tích cực phòng chống dịch Covid-19KTA tích cực phòng chống dịch Covid-19
PV GAS hưởng ứng Tháng Phòng chống cháy nổ 2020PV GAS hưởng ứng Tháng Phòng chống cháy nổ 2020
Xí nghiệp KTA Vũng Tàu tổ chức truyền thông an ninh – an toàn tuyến ống dẫn khí năm 2020Xí nghiệp KTA Vũng Tàu tổ chức truyền thông an ninh – an toàn tuyến ống dẫn khí năm 2020
KTA tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng đánh giá nội bộ 5SKTA tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng đánh giá nội bộ 5S

DMCA.com Protection Status