PV GAS (GAS) thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09:58 | 16/04/2023

6,627 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) vừa qua đã thông báo về việc gia hạn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023. Theo đó thời gian dự kiến tổ chức mới là thứ năm, ngày 25/5/2023, tại trụ sở PV GAS, thay cho ngày dự kiến trước đó là 14/4/2023.

Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên PV GAS năm 2023 là ngày 4/5/2023.

ĐHĐCĐ thường niên PV GAS năm 2022
ĐHĐCĐ thường niên PV GAS năm 2022

Năm 2022, PV GAS đã thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

Các chỉ tiêu tài chính năm 2022 hoàn thành vượt mức kế hoạch, là năm có doanh thu cao nhất từ khi thành lập PV GAS, với các chỉ tiêu tài chính hợp nhất: Tổng doanh thu đạt trên 102,4 nghìn tỷ đồng, bằng 128% kế hoạch, tăng 28% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế đạt trên 18,8 nghìn tỷ đồng, bằng 214% kế hoạch, tăng 68% so với năm 2021; lợi nhuận sau thuế đạt gần 15,1 nghìn tỷ đồng, bằng 214% kế hoạch, tăng 70% so với năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước đạt trên 8,1 nghìn tỷ đồng, bằng 199% kế hoạch, tăng 28% so với năm 2021.

PV GAS đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết số 24/NQ-KVN năm 2022 và đã chia cổ tức của năm 2021 là 30% vốn điều lệ.

Tổng tài sản của Tổng Công ty Khí Việt Nam tại 31/12/2022 là 82.663 tỷ đồng, tăng 14% so với tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2021. Tỷ lệ tăng trưởng Tổng tài sản trung bình giai đoạn 2012-2022 đạt 7%. Đây là mức tăng trưởng lớn đối với doanh nghiệp có tổng tài sản lớn như PV GAS. Mức tăng trưởng này là do PV GAS đã hoàn thành đầu tư xây dựng công trình đường ống dẫn khí trong đó có các công trình lớn là Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1, Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau, Dự án đường ống thu gom vận chuyển khí Sao Vàng Đại Nguyệt và đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 2.

Về tài sản ngắn hạn, trong năm 2022, tài sản ngắn hạn của PV GAS tăng 4.257 tỷ đồng trong đó chỉ tiêu tiền và các khoản tương đương tiền biến động lớn nhất với mức tăng 5.249 tỷ đồng, tăng 99% so với thời điểm cuối năm 2021. Theo đó, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Tổng công ty cũng được cải thiện trong năm 2022.

Mặc dù là đơn vị sản xuất với chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng lớn nhưng tỷ trọng vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn luôn duy trì trên mức 65% từ năm 2015 trở đi. Tỷ trọng này thể hiện lợi nhuận để tái đầu tư của PV GAS lớn và khả năng tự chủ về nguồn vốn để đầu tư của PV GAS cao. Với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và khả năng tự chủ về tài chính mạnh, PV GAS là một doanh nghiệp được các tổ chức tín dụng đánh giá rất cao. Đây là một lợi thế lớn của PV GAS trong việc thu xếp nguồn vốn để tiếp tục thực hiện các dự án lớn trong tương lai.

M.P

Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần đầu của PV GASFitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế lần đầu của PV GAS
PV GAS làm việc tại Lào và gặp gỡ các công ty kinh doanh LPG tại thị trường LàoPV GAS làm việc tại Lào và gặp gỡ các công ty kinh doanh LPG tại thị trường Lào
PV GAS tổ chức Hội nghị ATSKMT năm 2023: Tăng cường, bổ sung các biện pháp kiểm soát rủi roPV GAS tổ chức Hội nghị ATSKMT năm 2023: Tăng cường, bổ sung các biện pháp kiểm soát rủi ro
PV GAS D (PGD) dự kiến chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 45%PV GAS D (PGD) dự kiến chia cổ tức năm 2022 tỷ lệ 45%

DMCA.com Protection Status