PV GAS thi đua thiết thực, hiệu quả

06:48 | 09/11/2020

|
Tại Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), các phong trào thi đua được gắn liền với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực sự khơi dậy nhiệt huyết, lòng yêu nghề, sự sáng tạo của mỗi người lao động.

Những con số ấn tượng

Trong giai đoạn 2015-2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự đoàn kết, chung sức chung lòng, các tập thể, cá nhân của PV GAS đã tích cực thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. PV GAS là một trong số ít các doanh nghiệp của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) liên tục hoàn thành vượt mức kế hoạch về sản lượng, doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận. Hệ thống khí luôn được vận hành an toàn, liên tục và ổn định. Hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục được đẩy mạnh và đạt kết quả cao.

PV GAS thi đua thiết thực, hiệu quả
Người lao động PV GAS

Trong đó, có những năm, một số chỉ tiêu đã về đích trước thời hạn từ 2-5 tháng. Sản lượng khí tiếp nhận, chế biến 49,5 tỉ m3 (bằng 103% KH 5 năm), tiêu thụ 47,7 tỉ m3 (bằng 103% KH 5 năm; 102% so với giai đoạn 2011-2015). Tổng doanh thu 336.326 tỉ đồng (bằng 114% KH 5 năm; 100% so với giai đoạn 2011-2015), chiếm trung bình 8-10% doanh thu toàn Petrovietnam. Lợi nhuận trước thuế 57.163 tỉ đồng (bằng 140% KH 5 năm; 110% so với giai đoạn 2011-2015). Nộp ngân sách 17.881 tỉ đồng (bằng 128% KH 5 năm).

Cũng trong giai đoạn này, PV GAS đã thực hiện thành công hàng loạt các đầu việc bảo dưỡng sửa chữa lớn và phức tạp tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố, Kho cảng Thị Vải...; hoàn thành và đưa vào sử dụng các dự án, công trình như: Nhà máy Xử lý khí Cà Mau; cấp bù khí ẩm cho GPP Dinh Cố để gia tăng giá trị khí và vận hành hiệu quả Nhà máy GPP Dinh Cố; đường ống Nam Côn Sơn 2 để tiếp nhận khí Sao Vàng Đại Nguyệt và Thiên Ưng Đại Hùng; đường ống khí Sao Vàng Đại Nguyệt; nâng cao hệ số thu hồi LPG tại Dinh Cố.

Bảo đảm an ninh, an toàn

Ngành công nghiệp khí luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, các rủi ro về môi trường. Do đó, việc phát động các phong trào thi đua bảo vệ an ninh, bảo đảm an toàn - sức khỏe - môi trường - phòng chống cháy nổ luôn được PV GAS ưu tiên hàng đầu.

PV GAS thi đua thiết thực, hiệu quả

Lãnh đạo Petrovietnam và PV GAS chúc mừng 20 điển hình lao động xuất sắc của PV GAS giai đoạn 2015-2019

Các hội nghị an toàn - sức khỏe - môi trường, hội thảo về pháp luật an toàn, phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động được triển khai sâu rộng trong toàn PV GAS. Hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên ngày càng hiệu quả, đóng góp vào việc cải thiện môi trường làm việc, ngăn ngừa các tai nạn, sự cố, bảo đảm sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Điển hình trong phong trào thi đua bảo đảm an ninh, an toàn là Công ty Chế biến khí Vũng Tàu đã phát động và tổ chức tốt các phong trào thi đua vận hành an toàn các công trình và phát triển chương trình huấn luyện quan sát an toàn, nhận diện và phòng ngừa rủi ro, từ đó có các biện pháp giảm tai nạn, sự cố. Ngoài ra, Công ty Khí Cà Mau, Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ... cũng là những doanh nghiệp điển hình trong phong trào thi đua lao động sản xuất, bảo đảm an toàn trong quá trình vận hành, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống đường ống dẫn khí và vận chuyển các sản phẩm khí.

Lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm

Trong những năm qua, phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng. Giai đoạn 2015-2019, PV GAS đã xét duyệt và công nhận 244 sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng giá trị làm lợi trên 860 tỉ đồng (chưa kể có những sáng kiến cải tiến không quy ra được giá trị làm lợi cụ thể). Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2019, toàn PV GAS có 11 sáng kiến, giải pháp được công nhận là sáng kiến cấp Petrovietnam và 2 sáng kiến được Tổng giám đốc Petrovietnam tặng bằng khen.

Bên cạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Đảng ủy và lãnh đạo PV GAS luôn coi là công tác quan trọng nhằm tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh, có hiệu quả cao. Phong trào đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tiết giảm được chi phí trong sản xuất kinh doanh và xây dựng cơ bản với tổng số tiền trên 3.000 tỉ đồng trong giai đoạn 2015-2019.

Song song với việc tổ chức các phong trào thi đua, việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được PV GAS quan tâm, coi đó là nội dung quan trọng nhằm động viên tinh thần, cổ vũ, nêu gương “người tốt, việc tốt”. Tại các đơn vị, cơ sở trực thuộc, việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được thực hiện thường xuyên bằng nhiều hình thức biểu dương, khen thưởng định kỳ, đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, qua đó khích lệ phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, đại diện cho thế hệ lao động mới có trí tuệ, bản lĩnh, dám đương đầu với thách thức và dám chịu trách nhiệm.

Với những thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, kể từ khi thành lập cho đến nay, PV GAS đã nhận được nhiều khen thưởng của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, Petrovietnam: Danh hiệu Anh hùng Lao động; Huân chương Độc lập hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Ba; Cờ thi đua Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Cờ thi đua, Bằng khen của Bộ Công Thương; Cờ thi đua, Bằng khen của Petrovietnam...

Trúc Lâm