PV GAS: Tích cực quản trị chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh

15:33 | 02/03/2020

2,360 lượt xem
|
(PetroTimes) - Xác định công tác quản trị chi phí là một trong những nhân tố quan trọng giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) luôn quyết liệt thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi phí một cách hợp lý trong tất cả các mặt hoạt động.    
pv gas tich cuc quan tri chi phi nang cao nang luc canh tranhPV GAS phát động phong trào thi đua Xanh – Sạch – Đẹp
pv gas tich cuc quan tri chi phi nang cao nang luc canh tranhĐảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm việc với PV GAS
pv gas tich cuc quan tri chi phi nang cao nang luc canh tranhPV GAS tích cực hướng tới Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020

Hằng năm, PV GAS tổ chức rà soát chi phí hoạt động SXKD, phân giao kế hoạch tiết giảm chi phí tới tất cả các đơn vị; yêu cầu các đơn vị cũng như người đại diện của PV GAS tại các đơn vị thành viên, quán triệt thực hiện quản lý, tiết giảm chi phí và đưa vào tiêu chí xem xét đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch năm của từng đơn vị, định kỳ hàng tháng, các đơn vị báo cáo về PV GAS kết quả thực hiện.

pv gas tich cuc quan tri chi phi nang cao nang luc canh tranh
PV GAS chủ động thu xếp vốn cho các dự án

Trong năm 2019, PV GAS thực hiện tiết giảm hơn 1.400 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra, chủ yếu tiết giảm từ công tác đấu thầu các gói thầu (giá trúng thầu thấp hơn giá dự toán được duyệt) của dự án: gói EPC đường ống bờ và các trạm, gói bọc ống của giai đoạn 2 dự án đường ống dẫn khí NCS2 điều chỉnh; gói EPC của dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải. Công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí được triển khai thực hiện hiệu quả trên tất cả các mặt hoạt động của PV GAS - sản xuất kinh doanh, đầu tư, kiểm soát và tăng cường thu hồi công nợ...

Để công tác tiết giảm chi phí đi vào chiều sâu, thật sự giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, không chỉ tập trung vào tiết kiệm, cắt giảm những chi phí không hợp lý, PV GAS cũng luôn quan tâm đến công tác quản trị chi phí, tối ưu hóa nguồn vốn, đảm bảo hiệu quả đầu tư, kinh doanh. Theo đó, PV GAS thực hiện công tác tái cấu trúc; thường xuyên rà soát, sắp xếp nhân sự hiệu quả, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh; quản lý, sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tài chính; nâng cao công tác quản trị; tăng cường tiết kiệm, tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tích cực thu hồi công nợ;…

pv gas tich cuc quan tri chi phi nang cao nang luc canh tranh
Người lao động PV GAS tích cực lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến

Cụ thể, PV GAS liên tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện cơ chế, quy định tài chính trong PV GAS phù hợp với quy định, trên nguyên tắc tạo cơ chế chủ động, linh hoạt, đồng thời có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ; Quản lý sử dụng linh hoạt và hiệu quả nguồn vốn tài chính của PV GAS và các đơn vị thành viên; liên tục rà soát, cân đối thu - chi, bám sát kế hoạch vốn, nhu cầu đầu tư theo từng nguồn vốn, thu xếp vốn kịp thời theo tiến độ từng dự án/kinh doanh; Tăng cường quan hệ với các ngân hàng, tổ chức tài chính trong và ngoài nước để thu xếp nguồn vốn với chi phí tốt nhất, kịp thời, đủ cho nhu cầu đầu tư, sản xuất kinh doanh của PV GAS.

PV GAS cũng quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá thành, giá vốn các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, kết hợp với đổi mới quản trị doanh nghiệp bảo đảm chất lượng và giá sản phẩm hàng hoá, dịch vụ ở mức cạnh tranh hợp lý; Tổ chức kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh kịp thời công tác thực hiện, cắt giảm chi phí thường xuyên, tiết giảm chi phí, mua sắm vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu và sử dụng các dịch vụ đúng quy định và đảm bảo chất lượng; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tích cực thu hồi công nợ của các khách hàng, giảm thiểu tình trạng nợ xấu, nợ khó đòi phát sinh; lập báo cáo tài chính kịp thời phục vụ tốt cho công tác quản trị.

pv gas tich cuc quan tri chi phi nang cao nang luc canh tranh
Người lao động PV GAS được tuyên dương trong phong trào sáng kiến, cải tiến

Ngoài ra, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được xem là một trong những giải pháp thiết thực để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại PV GAS. Các sáng kiến của PV GAS được áp dụng trong thực tế đã góp phần vào việc quản lý, vận hành công trình khí an toàn, hiệu quả, đem lại lợi ích kinh tế lớn cho PV GAS và PVN, góp phần thiết thực trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong năm 2019, toàn PV GAS có 63 sáng kiến, trong đó có 45 sáng kiến cấp PV GAS với tổng giá trị làm lợi trên 490 tỷ đồng, có 08 sáng kiến tiêu biểu có giá trị làm lợi từ 5 tỷ đồng trở lên được gửi hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp PVN. Bên cạnh phát huy nội lực, PV GAS cũng chủ động, tăng cường công tác hợp tác với các trung tâm, viện nghiên cứu, trường đại học, các đối tác nước ngoài làm nghiên cứu và ứng dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, các nguồn khí trong nước suy giảm mạnh, tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa lợi nhuận, tăng sức cạnh tranh, phát triển vững mạnh, thì tiết giảm chi phí được xác định sẽ là một giải pháp lâu dài và xuyên suốt trong quá trình hoạt động của PV GAS.

Mai Phương

DMCA.com Protection Status