PV GAS tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ và người đại diện năm 2023

18:05 | 01/11/2023

8,416 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Vào ngày 28/10, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức “Hội nghị về công tác cán bộ và người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác năm 2023”.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT); đồng chí Phạm Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc; đồng chí Trần Đức Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức - Nhân sự.

Tham gia Hội nghị có các thành viên Ban chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo Văn phòng, Trung tâm, các Ban chuyên môn thuộc Cơ quan điều hành, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và người đại diện của PV GAS tại các Công ty thành viên, Công ty liên kết.

H1. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS khai mạc Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV GAS khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PV GAS khẳng định công tác cán bộ luôn được PV GAS coi trọng, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Tổng công ty trong tình hình hiện nay, nằm trong tiến trình thực hiện công tác tái cơ cấu Tổng công ty; tiếp tục thực hiện 3 giải pháp đột phá mà PV GAS đã đề ra, đó là Con người/công tác cán bộ, Thị trường và Cơ chế chính sách, trong đó công tác cán bộ là giải pháp mang tính quyết định, then chốt góp phần quan trọng vào thực hiện thành công chiến lược phát triển. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Hội nghị, đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐQT PV GAS đề nghị các thành viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung suy nghĩ, thảo luận để đóng góp vào công việc chung: xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đại diện “đủ tâm, đủ tài”, “năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”.

H2. Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá công tác cán bộ của Tổng công ty trong thời gian vừa qua bao gồm những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế; góp ý về công tác quy hoạch, điều động và luân chuyển cán bộ, đặc biệt là tăng cường cán bộ cho những đơn vị khó khăn; các giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ. Về công tác quản lý người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác, Hội nghị cho ý kiến về các nội dung nâng cao hiệu quả công tác quản trị của Tổng công ty: xem xét, cho ý kiến về việc thực hiện, tuân thủ các quy định của Quy chế quản lý vốn của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác. Sự phối hợp giữa những người đại diện với nhau trong việc thực hiện các quy định của Tổng công ty; các khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong việc xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD); trao đổi với các luật sư, tư vấn pháp lý để làm rõ vai trò, trách nhiệm của người quản lý, đại diện chủ sở hữu công ty và các nội dung có liên quan để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

H3. Ý kiến đóng góp của các đại biểu về công tác quản lý người đại diện
Ý kiến đóng góp của các đại biểu về công tác quản lý người đại diện

Báo cáo công tác cán bộ và người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác năm 2023 đã đánh giá kết quả thực hiện công tác cán bộ, phân tích những hạn chế và đề xuất các giải pháp; đánh giá việc thực hiện kết luận của hội nghị năm 2022; tình hình đầu tư vốn của Tổng công ty vào các doanh nghiệp khác; tình hình thực hiện tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với người đại diện, Quy chế xây dựng mục tiêu và đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu theo KPIs, tình hình thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới;… Báo cáo khẳng định những thành tích nổi bật của PV GAS trong công tác quản trị doanh nghiệp, là một trong những thành công của PV GAS trong nhiều năm qua, bảo đảm công bằng – minh bạch – dân chủ - thống nhất; xây dựng được lực lượng cán bộ chất lượng, thực thi những yêu cầu đổi mới và phát triển PV GAS.

H4. Ý kiến đóng góp của các đại biểu về công tác cán bộ tại PV GAS
Ý kiến đóng góp của các đại biểu về công tác cán bộ tại PV GAS

Trong thời gian tới, PV GAS tiếp tục tập trung triển khai ba nhóm giải pháp cốt lõi, đột phá về công tác cán bộ, thị trường và cơ chế chính sách để thực hiện thành công chiến lược phát triển của Tổng công ty. Công tác quản trị, quản lý, điều hành, kiểm soát đơn vị, doanh nghiệp không chỉ hướng đến mục tiêu lợi nhuận mà còn đảm bảo các mục tiêu khác phù hợp với định hướng, chủ trương của PV GAS trong từng giai đoạn. Việc điều động, luân chuyển cán bộ đến các doanh nghiệp còn khó khăn trong hoạt động SXKD thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng của lãnh đạo Tổng công ty đối với cá nhân được điều động, luân chuyển để đổi mới, tăng cường công tác quản trị, điều hành, nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp.

Tại hội nghị có phần giới thiệu chuyên đề “Pháp luật về trách nhiệm người quản lý, người đại diện chủ sở hữu công ty và Hợp đồng giao dịch với người có liên quan trong công ty cổ phần” do các Chuyên gia của Công ty luật TNHH YKVN trình bày.

H5. Đại diện Ban Lãnh đạo PV GAS chia sẻ các định hướng, nội dung phối hợp trong thực tế công tác quản lý
Đại diện Ban Lãnh đạo PV GAS chia sẻ các định hướng, nội dung phối hợp trong thực tế công tác quản lý

Xuất phát từ thực trạng và nhu cầu tiếp tục hoàn thiện công tác cán bộ và quản lý người đại diện của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác, thay mặt Đảng ủy và Ban Lãnh đạo PV GAS, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Phạm Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PV GAS tiếp tục xác định công tác cán bộ là công tác thường xuyên, liên tục, cần phải làm, để đảm bảo lựa chọn con người phù hợp. Đối với cán bộ và người đại diện của PV GAS, cần tuân thủ, thực hiện nghiêm túc; cũng như dẫn dắt, định hướng hoạt động của đơn vị phù hợp với chủ trương và định hướng của Tổng công ty, luôn gắn kết hoạt động của đơn vị với hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị khác trong Tổng công ty; thực hiện trách nhiệm nêu gương của Đảng viên, người lãnh đạo, quản lý đơn vị, doanh nghiệp. Người đại diện luôn nỗ lực hoàn thành chức trách, nhiệm vụ, luôn nhận thức và phát huy vai trò quan trọng của mình với tư cách công ty mẹ hoặc cổ đông lớn/thành viên của doanh nghiệp, thuyết phục các cổ đông/thành viên khác, vì mục tiêu và quyền lợi chung của Tổng công ty.

H5. Hội nghị thể hiện quyết tâm đoàn kết, tham gia bảo vệ lợi ích hợp pháp và uy tín của PV GAS
Hội nghị thể hiện quyết tâm đoàn kết, tham gia bảo vệ lợi ích hợp pháp và uy tín của PV GAS

PV GAS cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản nội bộ liên quan, phối hợp cùng đơn vị tư vấn hoàn thiện nội dung hợp đồng/thỏa thuận giữa Tổng công ty và người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của Tổng công ty. Hội nghị yêu cầu định kỳ rà soát, bổ sung; thực hiện ban hành và tổ chức triển khai các nguyên tắc, kế hoạch, lộ trình điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý định kỳ giữa Cơ quan điều hành, các Đơn vị của Tổng công ty để đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thực tiễn nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận trong dài hạn, đồng thời tăng cường đội ngũ cán bộ trẻ, có năng lực cho các đơn vị; xây dựng cơ chế chính sách để hỗ trợ, động viên, khuyến khích cán bộ yên tâm công tác khi được điều động, luân chuyển về đơn vị khó khăn. Tổng công ty tạo điều kiện thuận lợi để người đại diện phát huy năng lực, cũng như có cơ chế đảm bảo thu nhập và ghi nhận, khen thưởng, quy hoạch vào các vị trí cao hơn đối với những cán bộ, người đại diện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Tổng công ty yêu cầu các nội dung kết luận của hội nghị phải được áp dụng vào thực tế công tác của từng cấp, từng cá nhân cán bộ. Dù ở vị trí công tác nào, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty cần phát huy tinh thần đoàn kết, xác định đúng chức trách, nhiệm vụ của mình để thực hiện tốt các chủ trương, định hướng, bảo vệ lợi ích hợp pháp và uy tín của Tổng công ty, tuân thủ các quy định của pháp luật, Tập đoàn và PV GAS.

P.V

PV GAS đồng hành cùng chương trình “Năng lượng và Cuộc sống 2023”PV GAS đồng hành cùng chương trình “Năng lượng và Cuộc sống 2023”
Mục tiêu của PV GAS là trở thành doanh nghiệp số 1 Việt Nam về kinh doanh hạ tầng và cung ứng LNGMục tiêu của PV GAS là trở thành doanh nghiệp số 1 Việt Nam về kinh doanh hạ tầng và cung ứng LNG
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS mở rộng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS mở rộng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025
Kho LNG lớn nhất Việt Nam sẽ chính thức đi vào hoạt độngKho LNG lớn nhất Việt Nam sẽ chính thức đi vào hoạt động
Khánh thành kho cảng LNG lớn nhất tại Việt NamKhánh thành kho cảng LNG lớn nhất tại Việt Nam

DMCA.com Protection Status