ĐHĐCĐ thường niên PV GAS năm 2024:

PV GAS trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 60%

09:54 | 29/05/2024

9,500 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 29/05/2024 tại TP HCM, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã chứng khoán: GAS) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 để tổng kết tình hình thực hiện công tác năm 2023, thảo luận và tiến hành biểu quyết đối với kế hoạch năm 2024 và các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Đáng chú ý, PV GAS trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận với tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 60% vốn điều lệ.

Tham dự Đại hội, về phía cổ đông lớn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) có các Thành viên HĐTV Petrovietnam Bùi Minh Tiến, Trần Bình Minh; các Phó Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Xuân Huyên, Dương Mạnh Sơn.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm: Ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch HĐQT; ông Phạm Văn Phong - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; ông Triệu Quốc Tuấn – Thành viên HĐQT Tổng công ty.

PV GAS trình cổ đông phương án chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 60%
Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội

Báo cáo với cổ đông, lãnh đạo PV GAS cho biết, trong năm 2023 PV GAS đã xuất sắc hoàn thành vượt mức kế hoạch, về đích trước 2 - 6 tháng với Doanh thu toàn PV GAS đạt khoảng 116 nghìn tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch quản trị; Doanh thu hợp nhất trên 92 nghìn tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt trên 14,6 và 11,7 nghìn tỷ đồng, vượt 79 - 80% kế hoạch; đóng góp vào Ngân sách Nhà nước trên 6,4 nghìn tỷ đồng, vượt 64% kế hoạch.

Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch phát triển đến năm 2025, PV GAS trình cổ đông phương án phân phối lợi nhuận với việc chia cổ tức bằng tiền năm 2023 với tỷ lệ 60% (so với kế hoạch là 20%).

Về kế hoạch năm 2024, PV GAS đặt mục tiêu Tổng doanh thu hợp nhất 70.176 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 7.249 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 5.798 tỷ đồng; Nộp ngân sách Nhà nước 3.744 tỷ đồng. Cùng với đó, năm 2024, PV GAS dự kiến sẽ đẩy mạnh công tác nghiên cứu, triển khai các dự án nâng cao hiệu quả khai thác các tài sản hiện có và bổ sung hoàn thiện cơ sở hạ tầng ngành khí theo chiến lược: Phát triển thị trường tiêu thụ khí/LNG và sản phẩm khí trong và ngoài nước; Đầu tư kho LNG/LPG lạnh tại miền Bắc/Bắc Trung Bộ và các khu vực tiềm năng khác;... Lãnh đạo PV GAS cũng cho biết, phấn đấu tăng trưởng trên 6% so với kế hoạch đề ra.

Tại Đại hội, PV GAS sẽ trình ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua các tờ trình, bao gồm: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024, Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; Báo cáo thực hiện tiền lương, thu nhập năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thu nhập năm 2024 của HĐQT và BKS; Đề xuất bổ sung, điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh; Đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT; Tăng vốn điều lệ và bầu thành viên HĐQT.

M.P

PV GAS triển khai hoạt động hệ thống kho cảng LNG Thị Vải an toàn – hiệu quảPV GAS triển khai hoạt động hệ thống kho cảng LNG Thị Vải an toàn – hiệu quả
[VIDEO] Điện khí LNG: Nguồn bổ sung quan trọng cho cao điểm mùa khô năm 2024[VIDEO] Điện khí LNG: Nguồn bổ sung quan trọng cho cao điểm mùa khô năm 2024
PV GAS dự kiến phát hành hơn 45,9 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong năm 2024PV GAS dự kiến phát hành hơn 45,9 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông trong năm 2024

DMCA.com Protection Status