PV Power phấn đấu đạt sản lượng điện 1.434 triệu kWh trong tháng 6

18:22 | 07/06/2023

4,460 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trong tháng 5, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) vẫn đảm bảo vận hành ổn định, an toàn các nhà máy điện (NMĐ), hoàn thành và vượt kế hoạch về sản lượng điện trong tháng với tổng sản lượng điện từ các NMĐ là 6.969 triệu kWh.

Theo báo cáo gửi đến các cổ đông và nhà đầu tư về tình hình sản xuất kinh doanh, trong tháng 5/2023, PV Power đã đạt tổng sản lượng điện từ các NMĐ là 6.969 triệu kWh. Trong đó NMĐ Cà Mau 1&2 và Nhơn Trạch 1 vượt kế hoạch sản lượng được giao. Tổng doanh thu từ các nhà máy đạt 13.771 tỷ đồng.

Thuỷ điện Đăkđrinh
Nhà máy Thuỷ điện Đăkđrinh

Nhà cung cấp điện năng lớn thứ 2 cả nước cho biết, tháng 5 là thời điểm cuối mùa khô tại miền Bắc và miền Nam, đầu mùa khô ở miền Trung, thời tiết nắng nóng kéo dài với lượng mưa thấp so với trung bình nhiều năm cùng kỳ trên toàn quốc. Mực nước các hồ chứa vùng Bắc và Nam Bộ đang giảm gần đến mực nước chết, các hồ chứa miền Trung đang ở mực nước bình quân nhiều năm.

"Do tình hình thủy văn không thuận lợi, cùng với nhu cầu phụ tải toàn hệ thống tăng cao vào mùa nắng nóng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phải huy động điện chạy dầu tại các NMĐ khí toàn hệ thống, ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các NMĐ. Giá điện thị trường toàn phần FMP bình quân tháng 5 dự kiến khoảng 1.961 đồng/kWh", PV Power thông tin.

Trong tháng 5, NMĐ Cà Mau 1&2 được giao Qc 395,5 triệu kWh. Ao đã yêu cầu huy động vận hành 95 triệu kWh điện chạy dầu (Văn bản số 1463/ĐQG-PT ngày 8/5/2023), NMĐ Cà Mau 1&2 hoàn thành vượt kế hoạch sản lượng được giao.

NMĐ Nhơn Trạch 1 được huy động chạy dầu để đảm bảo yêu cầu hệ thống, đồng thời được cấp khí trong các thời điểm các NMĐ Nhơn Trạch 2, Phú Mỹ được Ao huy động vận hành dầu, do vậy vận hành vượt sản lượng Qc và kế hoạch được giao.

NMĐ Vũng Áng 1 được giao Qc 592,7 triệu kWh (cho 2 tổ máy). Giá thị trường toàn phần bình quân trong tháng cao hơn bình quân chi phí nhiên liệu, nhà máy chào giá để phấn đấu vận hành tối đa sản lượng có thể. Tuy nhiên do Tổ máy số 1 chưa hoàn thành công tác khắc phục sự cố, NMĐ Vũng Áng 1 không hoàn thành kế hoạch sản lượng được giao.

NMĐ Nhơn Trạch 2 được giao Qc cao (393,0 triệu kWh). Nhà máy không được cấp đủ khí để vận hành đủ Qc, do vậy phải vận hành bổ sung sản lượng chạy dầu (40,3 triệu kWh) theo yêu cầu huy động của hệ thống điện.

Đối với Thủy điện Hủa Na, nhà máy được giao Qc 36,2 triệu kWh, tuy nhiên do điều kiện thủy văn không thuận lợi, EVN điều chỉnh Qc của NMĐ chỉ còn 17,6 triệu kWh (điều chỉnh do yếu tố thủy văn bất thường). Do mực nước hồ thấp tiệm cận mực nước chết, NMĐ Hủa Na chào giá vận hành bám sát Qc và các thời điểm giá cao để tối ưu hiệu quả.

Thủy điện Đakđrinh được giao Qc 36,5 triệu kWh. Với mực nước hồ đang đạt mức trung bình nhiều năm, NMĐ cân đối chào giá vận hành để tối ưu hiệu quả trong mùa nắng nóng. Mặc dù giá thị trường cao, nhà máy chào giá để vận hành tại các thời điểm giá cao, tuy nhiên với việc A0 không huy động với lý do giữ nước các hồ chứa, NMĐ Đakđrinh không hoàn thành kế hoạch sản lượng, không đạt Qc được giao.

Kế hoạch của PV Power trong tháng 6 sẽ phấn đấu đạt sản lượng 1.434 triệu kWh và tổng doanh thu là 2.674 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PV Power sẽ tiếp tục quản lý sản xuất các NMĐ đảm bảo vận hành an toàn, ổn định cũng như đảm bảo đủ nhiên liệu để vận hành an toàn và ổn định các NMĐ; Tiếp tục phối hợp phối hợp với PV GAS, TKV và các đơn vị cung cấp dầu để đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu cho các NMĐ vận hành đáp ứng nhu cầu phụ tải, điều độ; Tiếp tục làm việc với EVN/EPTC về chủ trương giao Qc các NMĐ trong năm 2023, nghiên cứu triển khai phát triển các dự án điện năng lượng tái tạo.

Minh Châu

DMCA.com Protection Status