PV Power Services chia cổ tức năm 2018 với tỷ lệ 9,5%

15:23 | 16/04/2019

1,264 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Sáng ngày 16/4 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Tham dự Đại hội có ông Hồ Công Kỳ, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), đại diện cổ đông lớn của PV Power Services cùng các cổ đông của Công ty.

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe ông Nguyễn Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc PV Power Services trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Vượt qua những khó khăn, thách thức trong năm 2018, PV Power Services đã chủ động trong công tác điều hành, bám sát các mục tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

pv power services chia co tuc nam 2018 voi ty le 95
Toàn cảnh Đại hội

Cụ thể, tổng doanh thu của Công ty đạt 306,33 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch; tổng chi phí đạt 285,39 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch, tỷ lệ chia cổ tức là 9,5%. Bằng các nỗ lực thực hiện tốt công tác tiết giảm chi phí, Công ty đã đạt lợi nhuận 20,93 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. PV Power Services đã thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) thường xuyên, đột xuất các nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1&2 và Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vũng Áng 1, đảm bảo nhà máy luôn vận hành an toàn hiệu quả.

pv power services chia co tuc nam 2018 voi ty le 95
Thành viên HĐQT, Giám đốc PV Power Services trình bày báo cáo tại Đại hội

Doanh thu từ khối dịch vụ ngoài đạt 17,53 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch năm. Trong đó, PV Power Services đã thực hiện tiểu tu Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) Hủa Na; đại tu NMTĐ Đăkđrinh; khắc phục sự cố ngập lụt NMTĐ Bái Thượng; thí nghiệm hiệu chỉnh NMTĐ Pleikeo; thí nghiệm định kỳ thiết bị điện Thủy điện Hà Nang và thực hiện hợp đồng cung cấp nhân sự đại tu Phú Mỹ 3, đồng thời BDSC các thiết bị trong các nhà máy điện của các đơn vị theo yêu cầu.

pv power services chia co tuc nam 2018 voi ty le 95
Chủ tịch HĐQT PV Power Hồ Công Kỳ phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo của Ban Điều hành Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018; Tờ trình xin phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019...

Đại hội cũng đã được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung của cổ đông vào nội dung các bản báo cáo, dự thảo, tờ trình tại Đại hội. Đặc biệt các cổ đông đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp vào kế hoạch hoạt động năm 2019 của Công ty cũng như đưa ra một số giải pháp, kiến nghị đối với Ban lãnh đạo Công ty về định hướng phát triển trong những năm tới.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT PV Power Hồ Công Kỳ đánh giá cao thành quả, chất lượng công việc mà PV Power Services đã thực hiện trong năm 2018, đóng góp vào thành tích sản xuất kinh doanh chung của PV Power.

Chủ tịch HĐQT PV Power Hồ Công Kỳ mong muốn trong thời gian tới, PV Power Services sẽ tiếp tục phát triển, mở rộng thị trường, tiết giảm các chi phí hướng đến việc xây dựng PV Power Services trở thành nhà thầu BDSC các nhà máy điện chuyên nghiệp cả trong và ngoài thị trường ngành Dầu khí. Với tư cách là cổ đông lớn nhất của PV Power Services, Chủ tịch HĐQT PV Power Hồ Công Kỳ cam kết sẽ tạo mọi điều kiện để Công ty phát triển bền vững, mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên PV Power Service 2019 đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV PV Power Services xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

pv power services chia co tuc nam 2018 voi ty le 95PVPS phải làm tốt công tác thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh
pv power services chia co tuc nam 2018 voi ty le 95PV Power Services thay Thành viên Ban Kiểm soát Công ty
pv power services chia co tuc nam 2018 voi ty le 95PVPS tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
pv power services chia co tuc nam 2018 voi ty le 95Sẵn sàng cho các mục tiêu phát triển dài hạn
pv power services chia co tuc nam 2018 voi ty le 95Vững vàng nội lực, hướng tới tương lai
pv power services chia co tuc nam 2018 voi ty le 95Khát vọng PV Power SERVICES
pv power services chia co tuc nam 2018 voi ty le 95PV Power Services: Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa dài hạn cho các nhà máy điện than và khí

Hiền Anh

DMCA.com Protection Status