PV Trans hoàn thành kế hoạch năm 2017 trước 2 tháng

14:03 | 14/11/2017

|
10 tháng năm 2017, thị trường vận tải biển gặp nhiều khó khăn, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các công ty vận tải hàng hải. Vượt qua các thách thức, Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans - mã cổ phiếu: PVT) đã về đích trước 2 tháng tất cả các chỉ tiêu SXKD năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông giao.

10 tháng qua, thị trường vận tải hàng lỏng giảm thấp do tác động của quan hệ cung cầu, lượng tàu đóng mới đưa vào thị trường từ cuối quý II/2016 đã làm dư thừa năng lực vận chuyển trên các thị trường dầu thô, sản phẩm và dự kiến tình trạng suy giảm này tiếp tục đến hết năm 2018. Bên cạnh đó, giá cước vận chuyển và giá cho thuê định hạn đều giảm so với 9 tháng cùng kỳ năm 2016 đã ảnh hưởng đến việc khai thác tàu tại thị trường quốc tế, nhiều tàu chuyển từ định hạn sang khai thác spot. Chưa kể, giá dầu thô 9 tháng năm 2017 duy trì quanh mức 50 USD/thùng, khách hàng của PV Trans tiếp tục cắt giảm ngân sách, chi phí làm ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của đơn vị.

pv trans hoan thanh ke hoach nam 2017 truoc 2 thang
Tàu PVT Mercury

Mặt khác, chi phí đầu vào như giá nhiên liệu FO 380 CST tại Singapore hiện tại là 338 USD/tấn và giá trung bình tính từ đầu năm 2017 đến nay là 315 USD/tấn, tăng 35% so với giá bình quân của năm 2016 (233 USD/tấn). Rồi do những biến động trên thị trường xăng dầu thế giới và khu vực, giá dầu FO nội địa trong 9 tháng năm 2017 (đến ngày 5-9-2017) đã có tổng cộng 17 lần điều chỉnh (11 lần tăng và 6 lần giảm). Mức tăng dao động trong khoảng 10-500 đồng/kg với tổng giá trị điều chỉnh tăng là 2.130 đồng, còn mức giảm giao động trong khoảng 10-520 đồng/kg với tổng giá trị điều chỉnh giảm là 1.620 đồng. Sự điều chỉnh và chênh lệch mức giá dầu FO liên tục đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động SXKD của PV Trans.

Tuy nhiên, với quyết tâm nỗ lực vượt qua mọi thách thức của ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV, sự quan tâm hỗ trợ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị bạn, cùng với nhiều nhân tố thuận lợi khác đã giúp PV Trans hoàn thành xuất sắc kế hoạch và về đích trước 2 tháng các chỉ tiêu SXKD năm 2017.

Kết quả, doanh thu đạt 5.100 tỉ đồng, tương đương 124% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 440 tỉ đồng, tương đương 134% kế hoạch, nộp ngân sách Nhà nước đạt 240 tỉ đồng, tương đương 120% kế hoạch.

Bên cạnh những khó khăn, PV Trans cũng có những thuận lợi nhất định, ngoài thời gian dừng bảo dưỡng sửa chữa định kỳ, đội tàu của PV Trans khai thác liên tục, kịp thời và an toàn cho việc vận chuyển của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và các khách hàng trong và ngoài nước.

Công tác tái cơ cấu và công tác quản lý quản trị được triển khai mạnh mẽ và quyết liệt, làm cho hoạt động SXKD của PV Trans có nhiều chuyển biến tích cực. Hiệu quả của công tác tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị bước đầu phát huy tác dụng tốt cho hoạt động SXKD của đơn vị. Bên cạnh đó công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, kịp thời phát hiện, phòng ngừa các rủi ro, ngăn ngừa tiêu cực.

Trong công tác quản trị doanh nghiệp, 10 tháng năm 2017, PV Trans tiếp tục chỉ đạo người đại diện phần vốn tại các đơn vị thành viên về việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động SXKD, tiết giảm chi phí hoạt động trong bối cảnh giá dầu đang ở mức thấp. Đồng thời, rà soát sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản lý nội bộ. Tổng Công ty tiếp tục chủ động tìm kiếm thị trường mới trong lĩnh vực vận tải LPG bằng sà lan, CNG bằng xe bồn, vận tải than... là những lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của PV Trans để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đặc biệt, PV Trans trúng thầu và ký hợp đồng vận chuyển LPG phục vụ Nhà máy GPP Cà Mau cho PV GAS. Rồi hoạt động vận tải hàng rời, đặc biệt là vận tải than được đẩy mạnh, bước đầu phát huy hiệu quả và dần đi vào ổn định.

Điểm thành công nữa trong 10 tháng năm 2017 là PV Trans đã thực hiện tiết kiệm được trên 37 tỉ đồng, đạt 90% kế hoạch năm 2017. Trong đó tổng công ty đã chủ động và quyết liệt trong việc rà soát, tiếp tục tiết giảm các khoản mục chi phí và ứng phó với việc suy giảm giá dầu. Tổng công ty đã tiến hành rà soát và ban hành lại định mức tiêu hao nhiên liệu, tối ưu hóa quá trình vận hành đội tàu, tiết giảm từ 5-10% chi phí nhiên liệu; rà soát, cắt giảm và giao các chỉ tiêu ngân sách trong chi phí quản lý, mua sắm vật tư thiết bị cho các đội tàu; giảm bớt hạng mục nâng cấp sửa chữa chưa cần thiết, rút ngắn thời gian tiến độ sửa chữa tàu…

Năm 2018, dự báo vẫn có nhiều bất ổn, đặc biệt khách hàng của PV Trans còn gặp nhiều khó khăn, các dự án mới trong nước bắt đầu đi vào hoạt động nhưng chưa thể ổn định… Mặc dù đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, nhưng toàn thể lãnh đạo và CBCNV của PV Trans vẫn luôn ý thức được những khó khăn trước mắt và sẽ không ngừng cố gắng để tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2017, kiên định thực hiện nghiêm túc các giải pháp đã đề ra để nâng cao năng suất, chất lượng, đẩy mạnh hiệu quả SXKD, nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tích cực bảo vệ môi trường, thực hiện công tác an sinh xã hội, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, tạo tiền đề hoàn thành các mục tiêu giai đoạn 5 năm 2016 - 2020.

Nhờ những hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh - quản trị doanh nghiệp mà cổ phiếu PV Trans là một trong những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt, ổn định, có tính thanh khoản cao.

Thanh Thanh