9 tháng năm 2019

PVEP duy trì điều hành các dự án an toàn, hiệu quả

07:00 | 11/10/2019

1,031 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trong 9 tháng đầu năm 2019, mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vẫn luôn đảm bảo điều hành các dự án an toàn, liên tục, hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.    

Cụ thể, trong 9 tháng, gia tăng trữ lượng phần PVEP đạt 1,82 triệu tấn quy dầu. Sản lượng khai thác 9 tháng đầu năm là 3,40 triệu tấn quy dầu (sản lượng toàn mỏ bao gồm cả các bên liên doanh là 7,28 triệu tấn quy dầu), đạt 106% kế hoạch 9 tháng và 78% kế hoạch năm. Trong đó, khai thác dầu đạt 2,40 triệu tấn (toàn mỏ: 5,14 triệu tấn), bằng 107% kế hoạch 9 tháng và 79% kế hoạch năm; sản lượng khí bán đạt 998 triệu m3 (toàn đề án: 2,136 tỷ m3), bằng 105% kế hoạch 9 tháng và 78% kế hoạch năm.

pvep dieu hanh cac du an hieu qua
Tổng giám đốc PVEP Trần Quốc Việt kiểm tra hoạt động sản xuất trên giàn Đại Hùng 01

Hoạt động khai thác ở hầu hết các mỏ trong nước trong 9 tháng đầu năm tương đối ổn định và cao hơn kế hoạch như cụm mỏ Sư Tử, mỏ Tê Giác Trắng, mỏ Đại Hùng… Các công tác tối ưu khai thác và can thiệp giếng được PVEP triển khai tại một số mỏ chủ lực là nhân tố chính giúp sản lượng dầu/condensate trong 9 tháng đầu năm cao hơn so với kế hoạch được Tập đoàn giao. Bên cạnh đó, PVEP cũng đảm bảo vận hành khai thác an toàn các mỏ được Chính phủ/Tập đoàn giao điều hành phi lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2019, gồm: Mỏ Sông Đốc khai thác đạt 0,014 triệu tấn; Lô 01&02 khai thác đạt 0,361 triệu tấn, bằng 111% kế hoạch 9 tháng; Lô 01/97&02/97 khai thác đạt 0,190 triệu tấn, bằng 121% kế hoạch 9 tháng.

Tính từ đầu năm đến nay, PVEP đã hoàn thành thi công 05 giếng khoan thăm dò thẩm lượng, 14,5 giếng khoan phát triển khai thác; đồng thời, tập trung triển khai các dự án phát triển mỏ có kế hoạch First Oil/First Gas trong năm 2019, đưa Mỏ Cá Tầm (Lô 09-3/12) vào khai thác đúng tiến độ vào ngày 25/01/2019.

Với những nỗ lực trong công tác vận hành khai thác mỏ của PVEP trong 9 tháng đầu năm, cùng với tình hình giá dầu duy trì tương đối ổn định nên PVEP đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu tài chính được giao. Theo đó, tổng doanh thu ước tính 27,24 nghìn tỷ đồng, đạt 110% kế hoạch 9 tháng và đạt 81% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế ước tính 9,54 nghìn tỷ đồng đạt 132% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí ước tính 5,47 nghìn tỷ đồng đạt 133% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước là 8,0 nghìn tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch 9 tháng và đạt 86% kế hoạch năm.

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, PVN về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong điều hành, sản xuất nhằm tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả trong quản lý sản xuất kinh doanh, PVEP đã định hướng kế hoạch triển khai với mục tiêu tối ưu hoạt động đầu tư/tiết giảm chi phí trên các mặt hoạt động sản xuất và theo dõi sát sao việc thực hiện các mục tiêu này trong quá trình triển khai tại các dự án dầu khí.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động khoa học công nghệ tại PVEP tiếp tục phát huy và đẩy mạnh triển khai các sáng kiến/sáng chế, nghiên cứu khoa học, đưa vào ứng dụng thực tế, nhằm giảm chi phí Capex/Opex. Đồng thời, trong 9 tháng đầu năm, Hội đồng Sáng kiến của Tổng Công ty đã tiếp nhận 05 Đơn đăng ký Sáng kiến, trong đó công nhận 03 Sáng kiến/Giải pháp hữu ích với số tiền làm lợi ước tính khoảng 2,31 triệu USD.

pvep dieu hanh cac du an hieu qua
Cụm mỏ Sư Tử Trắng

Công tác tái cấu trúc cũng được PVEP triển khai tích cực, quyết liệt trong 9 tháng đầu năm. PVEP phối hợp với Tập đoàn giải trình/hoàn thiện Đề án Cơ cấu lại tổng thể PVEP giai đoạn 2017-2020 theo ý kiến của các Bộ/Ngành đồng thời rà soát, sắp xếp lại bộ máy quản lý điều hành đảm bảo hoạt động gọn nhẹ, hiệu quả, giảm từ 15 Ban/Văn phòng còn 12 Ban/Văn phòng; ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ban/Văn phòng Tổng Công ty cũng như hàng loạt văn bản pháp quy, quy trình, hướng dẫn công việc mới. Với mục tiêu ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, PVEP đã phối hợp triển khai các biện pháp tiết giảm chi phí nhân sự, giảm thiểu việc tuyển dụng mới, tăng cường sử dụng lao động tại chỗ, phù hợp với định hướng và chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh tại các công trình, dự án trong và ngoài nước được duy trì nghiêm túc, không để xảy ra tai nạn sự cố nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất cũng như ảnh hưởng đến người lao động đang làm việc. PVEP đã chủ động theo dõi, triển khai ứng phó, phòng chống kịp thời với các hiện tượng thời tiết bất thường trên biển, tuân thủ theo đúng quy định của PVN/PVEP, bảo đảm an toàn cho các hoạt động của Tổng công ty và các doanh nghiệp.

Các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe đời sống cán bộ, người lao động luôn được PVEP và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm, thực hiện đầy đủ, trách nhiệm.

Những tháng còn lại của năm 2019, PVEP tiếp tục theo dõi sát sao sản lượng khai thác thực tế so với kế hoạch được giao, thường xuyên cập nhật số liệu, rà soát và phân tích để có những kiến nghị kịp thời, hiệu quả nhằm tối ưu khai thác, thực hiện các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu nhằm bảo đảm hoàn thành kế hoạch sản lượng khai thác dầu khí, tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, kịp thời tháo gỡ các khó khăn nhằm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2019. Trong đó, phấn đấu sản lượng khai thác dầu khí cả năm 2019 đạt 4,37 triệu tấn quy dầu (toàn đề án là 9,42 triệu tấn), đạt 101% kế hoạch Tập đoàn giao. Cùng với đó là cố gắng hoàn thành vượt mức, về đích sớm các chỉ tiêu tài chính của năm 2019 như tổng doanh thu ước đạt 35,89 nghìn tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 12,25 nghìn tỷ đồng; nộp NSNN ước đạt 10,5 nghìn tỷ đồng.

Trong điều kiện triển khai hoạt động SXKD còn nhiều thách thức, đặc biệt là việc giải quyết các vướng mắc trong đầu tư các dự án dầu khí, PVEP cũng có một số kiến nghị đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục hỗ trợ PVEP xử lý các khó khăn, tồn tại về tài chính, cơ chế tài chính của PVEP cũng như đề xuất tới các Bộ, ngành, các cấp có liên quan xử lý, tháo gỡ các nút thắt chính sách nhằm giúp PVEP duy trì ổn định và hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và tạo đà phát triển trong những năm tiếp theo.

PVEP phấn đấu đạt 4,37 triệu tấn quy dầu (toàn đề án là 9,42 triệu tấn), đạt 101% kế hoạch Tập đoàn giao. Cùng với đó là cố gắng hoàn thành vượt mức, về đích sớm các chỉ tiêu tài chính của năm 2019 như tổng doanh thu ước đạt 35,89 nghìn tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 12,25 nghìn tỷ đồng; nộp NSNN ước đạt 10,5 nghìn tỷ đồng.

Hiền Anh

DMCA.com Protection Status