PVEP gặp mặt ngày truyền thống

19:46 | 20/05/2014

|
Ngày 20/5, tại văn phòng Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam (PVEP) đã tổ chức gặp mặt cán bộ, công nhân viên nhân ngày truyền thống của PVEP (20/5/1988 – 20/5/2014).

Thay mặt lãnh đạo và người lao động PVEP, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Hoàng Ngọc Đang đã chúc mừng đồng thời mong muốn cán bộ, nhân viên PVEP ra sức lao động, sáng tạo trong sản xuất để đạt và vượt kế hoạch kinh doanh năm nay.

Tháng 5 năm 1988, Tổng cục Dầu khí thành lập ra hai công ty PV1 và PV2, sau đó PV1 đổi thành PVSC còn PV2 đổi thành PVEP. Từ tháng 5/2007 đến nay, PVEP trở thành một khối thống nhất.

Chủ tịch HĐTV Hoàng Ngọc Đang ôn lại 26 năm hình thành và phát triển của PVEP

PVEP đang ngày càng khẳng định là một trong những trụ cột của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực thăm dò khai thác. PVEP cũng được coi là cái nôi đào tạo cán bộ lãnh đạo của Tập đoàn.

Ngoài những hoạt động dầu khí trong nước, PVEP đã tham gia điều hành và quản lý 20 dự án dầu khí tại 15 quốc gia trên thế giới. Và hiện đã có trữ lượng và sản lượng khai thác dầu khí từ nước ngoài tại các mỏ Cendor/ lô PM 304, Malaysia, mỏ D30/ lô SK305, Malaysia. PVEP đã có dòng dầu siêu sớm từ dự án trọng điểm mỏ Junin 2, Venezuela và các mỏ Dorado và Pirana Lô 67, Peru đã cho dòng dầu thương mại đầu tiên vào tháng 11-12/2013.

Doanh thu năm 2013 của PVEP đạt 60.751 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế là 14.732 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước năm 2013 là 18.458 tỉ đồng. Mục tiêu phấn đấu của PVEP năm 2014 là duy trì ổn định sản lượng, các kế hoạch doanh thu, nộp ngân sách cố gắng vượt so với năm 2013

Phát huy truyền thống 26 năm của các đơn vị tiền thân cũng như là các thế hệ gắn bó với PVEP từ trước, thế hệ lãnh đạo và người lao động PVEP hiện nay quyết tâm lao động với tinh thần trách nhiệm cao. Bằng những hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí trên biển Đông, PVEP khẳng định mỗi một giàn khoan, mỗi hoạt động dầu khí là những hành động bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển.

Đức Chính