PVEP kiện toàn bộ máy điều hành Tổng công ty

16:49 | 01/02/2019

|
Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và các cấp có thẩm quyền, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã khẩn trương hoàn thiện việc xây dựng Đề án Cơ cấu lại tổng thể PVEP giai đoạn 2017-2020.

Đề án đã được PVEP xây dựng một cách toàn diện, chi tiết, đánh giá và cơ cấu lại về tổ chức, lao động, tài chính, đầu tư và mô hình quản trị. Phân tích đánh giá các yếu tố tác động từ bên trong, bên ngoài, đánh giá thực trạng tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, các khó khăn của Tổng Công ty trong bối cảnh giá dầu suy giảm. Đề án đã được PVN trình lên Bộ Công Thương để xem xét phê duyệt bản hiệu chỉnh vào tháng 07/2018.

pvep kien toan bo may dieu hanh tong cong ty
Lãnh đạo PVEP trao quyết định và chúc mừng các tân Trưởng ban/Chánh Văn phòng Tổng Công ty

Trong tháng 01/2019, PVEP đã triển khai công tác sắp xếp, tái cấu trúc bộ máy điều hành Tổng Công ty gắn liền với việc thực hiện Nghị quyết 170-NQ/ĐU ngày 28/03/2018 Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Công tác đổi mới, sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy của PVEP là việc PVEP tiến hành thường xuyên từ khi Tổng Công ty được thành lập năm 2007 đến nay để thích ứng với các thay đổi môi trường kinh doanh, phù hợp với nguồn lực doanh nghiệp từng giai đoạn và công tác sắp xếp, tái cấu trúc bộ máy điều hành Tổng Công ty là một phần trong công tác tái cấu trúc tổng thể mà PVEP đang thực hiện.

pvep kien toan bo may dieu hanh tong cong ty
Lãnh đạo PVEP trao quyết định cho các lãnh đạo Phó Trưởng ban/Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty

Tính đến hết tháng 01/2019, PVEP đã cơ bản hoàn thành công tác cấu trúc nhân sự bộ máy điều hành Tổng Công ty, thu gọn số lượng Ban/Văn phòng từ 15 xuống còn 11, sắp xếp, điểu chỉnh, bổ sung công việc của một số Phòng thuộc Ban nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả công việc trong công tác tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Tổng công ty hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

pvep kien toan bo may dieu hanh tong cong ty
Toàn cảnh Lễ trao quyết định công tác cán bộ PVEP

Sau khi hoàn thiện việc sắp xếp lại cơ cấu các Ban/Văn phòng, PVEP đã thực hiện quy trình công khai, minh bạch việc bổ nhiệm các nhân sự chủ chốt đối với các chức danh lãnh đạo Ban/Văn phòng Tổng công ty. Hiện tại, PVEP đã kiện toàn 11 nhân sự lãnh đạo cấp Trưởng ban/Chánh Văn phòng cùng 23 nhân sự lãnh đạo cấp Phó trưởng ban/Phó Chánh Văn phòng. Trong thời gian tới, PVEP sẽ tiếp tục kiện toàn những vị trí cán bộ chủ chốt của các Ban/Văn phòng đảm bảo tính công khai, minh bạch, dân chủ trong quá trình lựa chọn, bổ nhiệm nhân sự cũng như đảm bảo lựa chọn được nhân sự phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các Ban/Văn phòng sau tái cấu trúc.

pvep kien toan bo may dieu hanh tong cong ty
Đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVEP phát biểu tại Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ

Phát biểu tại các buổi lễ trao Quyết định bổ nhiệm các Phó Trưởng Ban/Văn phòng thuộc Bộ máy điều hành PVEP vào ngày 31/1/2019, đồng chí Trần Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc PVEP nhấn mạnh đây là giai đoạn PVEP tái cơ cấu mạnh mẽ nhất, có quy mô lớn nhất từ trước đến nay và là việc cấp thiết cần phải làm trong thời điểm hiện nay để đảm bảo sự phát triển của Tổng công ty. Việc kiện toàn lãnh đạo Bộ máy điều hành Tổng công ty vào thời điểm đầu năm là cơ hội rất thuận lợi để PVEP bắt tay ngay vào triển khai những công việc, nhiệm vụ của năm 2019.

Tổng giám đốc Trần Quốc Việt cũng mong muốn các đồng chí được bổ nhiệm vào chức vụ mới sẽ tiếp tục phát huy những phẩm chất, thành tích đạt được trên cương vị mới, tiếp tục đóng góp chung vào sự phát triển của PVEP để PVEP phát triển ổn định, bền vững, xứng đáng là đơn vị chủ chốt của PVN. Đồng chí cũng mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Bộ máy điều hành Tổng Công ty trong giai đoạn tới tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, xây dựng PVEP ngày càng vững mạnh, phát triển bền vững trong tương lai.

pvep kien toan bo may dieu hanh tong cong tyLãnh đạo PVEP chúc Tết cán bộ, người lao động làm việc tại mỏ Thăng Long - Đông Đô
pvep kien toan bo may dieu hanh tong cong tyTổng giám đốc PVEP kiểm tra công tác, chúc Tết tại giàn Đại Hùng 01
pvep kien toan bo may dieu hanh tong cong tyLãnh đạo PVN thăm và làm việc trên các công trình biển của PVEP

Hiền Anh