PVEP tổng kết phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019

15:21 | 25/11/2019

1,767 lượt xem
|
(PetroTimes) - Sáng ngày 25/11, tại TP.HCM, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019.

Đại hội diễn ra nhằm tổng kết đánh giá phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019, những bài học kinh nghiệm; khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đồng thời phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn mới 2020-2025.

pvep to chuc dai hoi thi dua yeu nuoc giai doan 2014 2019
Đồng chí Hoàng Ngọc Trung, Phó Tổng giám đốc PVEP trình bày báo cáo Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2014- 2019

Tại Đại hội, đồng chí Hoàng Ngọc Trung, Phó Tổng giám đốc PVEP trình bày báo cáo Tổng kết phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2014 - 2019. Theo đó, trong giai đoạn 2014 – 2019, hưởng ứng phong trào Thi đua yêu nước, cùng sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và cơ quan quản lý các cấp, tập thể người lao động PVEP đã đoàn kết, thống nhất trong ý chí và hành động, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định, khẳng định năng lực cạnh tranh và tạo dựng uy tín của Tổng công ty cũng như của PVN trong cộng đồng các công ty dầu khí quốc tế.

Cụ thể, về công tác tìm kiếm thăm đò (TKTD), PVEP đang triển khai 17 dự án TKTD (16 dự án trong nước và 1 dự án ở nước ngoài). Trong giai đoạn từ 2014 - 9/2019, hoạt động TKTD dầu khí ở trong và ngoài nước được triển khai phù hợp với kế hoạch triển khai tối ưu, phù hợp với khả năng thu xếp vốn với 65 giếng khoan thăm dò thẩm lượng (trong giai đoạn 2014-2015 trung bình mỗi năm khoảng 25 giếng, giai đoạn 2016-2019 trung bình 3-5 giếng/năm), 10 phát hiện dầu khí mới (09 phát hiện ở trong nước và 01 phát hiện tại dự án ở nước ngoài), trong đó các phát hiện quan trọng là Cá Tầm, Thần Nông, Đại Hùng Nam, Kỳ Lân. Gia tăng trữ lượng đạt 38 triệu tấn quy dầu, trong đó từ các dự án trong nước là 35,4 triệu tấn quy dầu và từ các dự án TKTD ở nước ngoài và mua mỏ là 2,6 triệu tấn quy dầu.

pvep to chuc dai hoi thi dua yeu nuoc giai doan 2014 2019
Đại diện các tập thể, cá nhân trình bày tham luận tại Đại hội

Trong giai đoạn từ 2014 – tháng 9/2019, PVEP đã đưa 16 mỏ/dự án mới vào khai thác (14 mỏ/dự án trong nước; 2 mỏ/dự án ở nước ngoài), khoan 172 giếng phát triển/bơm ép (125 giếng ở trong nước và 47 giếng ở nước ngoài) và tính đến tháng 9/2019, PVEP đang khai thác tại 17 dự án, trong đó có 14 dự án án ở trong nước và 3 dự án ở nước ngoài.

Sản lượng khai thác dầu khí giai đoạn 2014 – 2019 là 28,96 triệu tấn quy dầu, đạt 103% so với kế hoạch Tập đoàn giao hàng năm, trong đó 22,03 triệu tấn dầu/condensate và 6,93 tỷ m3 khí, đặc biệt năm 2016, 2017 đã xuất sắc hoàn thành vượt mức tất cả chỉ tiêu kế hoạch ban đầu và kế hoạch giao bổ sung.

Ngoài tham gia quản lý, điều hành các dự án dầu khí với vai trò Nhà đầu tư, PVEP thực hiện dịch vụ điều hành thuê 02 dự án Lô 01&02 và Lô 01/97&02/97 và vận hành Mỏ Sông Đốc cho Chính phủ theo Cơ chế phi lợi nhuận sau khi tổ hợp Nhà thầu tham gia rút khỏi dự án. Hoạt động vận hành, khai thác tại 03 mỏ/dự án này được triển khai hiệu quả, tối ưu chi phí và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản lượng khai thác.

pvep to chuc dai hoi thi dua yeu nuoc giai doan 2014 2019
Biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2014-2019; các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích và đóng góp trong phong trào phát huy sáng kiến sáng chế, cải tiến tối ưu hóa sản xuất.
pvep to chuc dai hoi thi dua yeu nuoc giai doan 2014 2019
pvep to chuc dai hoi thi dua yeu nuoc giai doan 2014 2019

Riêng về công tác thi đua khen thưởng trong những năm qua, Tổng công ty đã được tổ chức, duy trì và phát triển theo cả chiều rộng và chiều sâu, gắn liền với việc hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ, gắn liền với trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của tập thể và cá nhân.

Cụ thể, trong những năm qua, PVEP đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Năm 2014, PVEP vinh dự nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động; cũng trong năm 2014, PVEP được trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ; năm 2014, 2015, 2016, 2018: nhận Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tại Đại hội, các đại biểu là đại diện các tập thể, cá nhân điển hình phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019 đã trình bày các tham luận để làm rõ hơn về bức tranh SXKD, phong trào Thi đua yêu nước của PVEP. Đại hội cũng đã tôn vinh và trao chứng nhận Điển hình tiên tiến cho đại diện các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2014-2019; Tôn vinh các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích và đóng góp trong phong trào phát huy sáng kiến sáng chế, cải tiến tối ưu hóa sản xuất.

pvep to chuc dai hoi thi dua yeu nuoc giai doan 2014 2019
Tổng giám đốc PVEP Trần Quốc Việt phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

Phát động phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, đồng chí Trần Quốc Việt- Tổng giám đốc PVEP nhấn mạnh: Giai đoạn 2020-2025, bên cạnh những thuận lợi, PVEP còn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức. Với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng/Chính phủ/ Tập đoàn giao, Đảng ủy/Lãnh đạo Tổng công ty yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người lao động trong toàn Tổng công ty phát huy cao nhất tinh thần và quyết tâm thực hiện, hoàn thành thắng lợi 5 mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Lãnh đạo Tập đoàn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của PVEP vào thành tích chung của Tập đoàn trong giai đoạn 5 năm vừa qua. Lãnh đạo Tập đoàn tin tưởng và hy vọng những thành tích mà PVEP đã đạt được sẽ được phát huy tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo, xứng đáng là đơn vị chủ lực của Tập đoàn trong lĩnh vực kìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí.

pvep to chuc dai hoi thi dua yeu nuoc giai doan 2014 2019
Đồng chí Trần Hồng Nam- Chủ tịch HĐTV PVEP phát biểu tại Đại hội

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Hồng Nam- Chủ tịch HĐTV PVEP thay mặt lãnh đạo PVEP cảm ơn những nỗ lực, cố gắng phấn đấu của toàn thể CBCNV trong Tổng công ty để đạt được những kết quả đáng tự hào vừa qua. Đồng chí khẳng định, thi đua yêu nước tại PVEP thực chất là mỗi cá nhân cố gắng làm tốt công việc hằng ngày của mình. Và thành tích mà PVEP đạt được trong giai đoạn từ năm 2014 - 2019 chính là kết quả từ cố gắng, nỗ lực làm tốt các công việc hằng ngày của từng cá nhân của từng vị trí trong Tổng công ty.

Đồng chí Trần Hồng Nam chia sẻ, việc phát động phong trào Thi đua yêu nước là nhằm mục đích nêu gương những người làm tốt, để khuyến khích để tập thể, cá nhân cùng nhau làm tốt công việc của mình vì một mục tiêu thắng lợi chung cho PVEP, Tập đoàn.

Để tiếp tục thực hiện thành công phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Hồng Nam yêu cầu lãnh đạo Tổng công ty, các phòng ban, các đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội là phải làm gương và quán triệt tới CBCNV PVEP trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua thật sự hiệu quả.

L.Trúc

pvep to chuc dai hoi thi dua yeu nuoc giai doan 2014 2019

PVEP phát huy trí tuệ, bản lĩnh của “người đi tìm lửa”
pvep to chuc dai hoi thi dua yeu nuoc giai doan 2014 2019

PVEP bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị thành viên
pvep to chuc dai hoi thi dua yeu nuoc giai doan 2014 2019

PVEP POC cấp cứu ngư dân gặp nạn gần vùng mỏ Sông Đốc

DMCA.com Protection Status