PVFCCo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 16/6

16:26 | 31/05/2020

|
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (PVFCCo, mã CK: DPM) vừa có thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020.
pvfcco to chuc dhdcd thuong nien 2020 vao ngay 166Đảng bộ PVFCCo nhiệm kỳ 2020-2025: Đổi mới để phát triển bền vững
pvfcco to chuc dhdcd thuong nien 2020 vao ngay 166[E-Magazine] Đảng bộ PVFCCo nhiệm kỳ 2015-2020: Phát huy sức mạnh nội lực để thành công
pvfcco to chuc dhdcd thuong nien 2020 vao ngay 166PVFCCo: Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp
pvfcco to chuc dhdcd thuong nien 2020 vao ngay 166
Nhà máy Đạm Phú Mỹ.

Cụ thể, ĐHĐCĐ thường niên PVFCCo năm 2020 sẽ được tổ chức vào sáng ngày 16/6/2020 tại Hội trường Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Chương trình họp dự kiến sẽ công bố các báo cáo về Công tác quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, Báo cáo tài chính năm 2019, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty và một số nội dung liên quan khác.

Đối tượng tham dự ĐHĐCĐ thường niên là tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần PVFCCo theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 27/5/2020, hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

Để các cổ đông tiện theo dõi, tra cứu thông tin, Ban tổ chức sẽ đăng tải đầy đủ chương trình nghị sự cùng tài liệu họp tại địa chỉ ww.dpm.vn trước ngày họp dự kiến 10 ngày.

Theo quy định, các cổ đông khi đến tham dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu), Giấy giới thiệu/ Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức ủy quyền.

Do cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra vào thời gian mà cơ quan chức năng khuyến cáo tiếp tục phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, PVFCCo sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa tại phòng họp và khu vực xung quanh, bổ sung một số nội dung cần thiết trong nội quy/ hướng dẫn tham dự cuộc họp.

PVFCCo