PVI sơ kết hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm 2024 và triển khai kế hoạch kinh doanh quý II năm 2024

10:47 | 28/04/2024

10,184 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Vừa qua, Công ty cổ phần PVI (PVI) đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm 2024 và triển khai kế hoạch kinh doanh quý II năm 2024.

Ông Nguyễn Xuân Hòa - Phó Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc PVI và ông Dương Thanh Danh Francois - Phó Chủ tịch HĐQT PVI chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có ông Đoàn Linh - Ủy viên HĐQT PVI; bà Bùi Thị Nguyệt - Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát; cùng Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Ban/Trung tâm trực thuộc Công ty mẹ và Ban lãnh đạo các công ty thành viên trong hệ thống PVI gồm: Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI), Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (Hanoi Re), Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI.

Kết thúc quý I năm 2024, toàn hệ thống PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh do HĐQT/ĐHĐCĐ giao: Tổng doanh thu hợp nhất 3 tháng đầu năm 2024 đạt 6.504 tỷ đồng, hoàn thành 137% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 3 tháng đầu năm đạt 446 tỷ đồng, hoàn thành 143% kế hoạch.

Hoạt động đầu tư tiếp tục mang lại nguồn lợi nhuận chính cho toàn hệ thống. Với cơ cấu danh mục đầu tư đã được điều chỉnh linh hoạt từ đầu năm 2023 nên PVI đã tranh thủ được một lượng vốn đầu tư tương đối lớn với mức lãi suất ưu thế, đảm bảo kỳ vọng lợi nhuận hoạt động đầu tư cho cả năm 2024. Hoạt động đầu tư hợp nhất mang lại lợi nhuận gộp 218 tỷ đồng, tăng trưởng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu đầu tư tài chính toàn hệ thống đạt 314 tỷ đồng, hoàn thành 115% kế hoạch và tăng trưởng gần 3,5% so với cùng kỳ.

PVI sơ kết hoạt động kinh doanh 3 tháng đầu năm 2024 và triển khai kế hoạch kinh doanh quý II năm 2024
Toàn cảnh Hội nghị.

Kết thúc quý I/2024, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.217 tỷ đồng, hoàn thành 117% kế hoạch 3 tháng; lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 360 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước, do PVI luôn có những cải tiến và lối đi riêng về dịch vụ, giải pháp quản trị và phương thức phân phối sản phẩm mặc dù thị trường bảo hiểm năm 2024 tiếp tục ghi nhận mức độ gia tăng về chi phí bồi thường và cạnh tranh giá phí trong nước cũng như quốc tế.

Ngày 27/3/2024, Tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính AM Best đã khẳng định tái Xếp hạng Năng lực Tài chính ở mức A- (Xuất sắc) và Xếp hạng Tín dụng Nhà phát hành ở mức “a-” (Xuất sắc) cho Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Việt Nam). Các xếp hạng trên cho thấy, năng lực tài chính của Bảo hiểm PVI được AM Best đánh giá là rất mạnh, đồng thời AM Best đánh giá mô hình quản trị doanh nghiệp ERM của Bảo hiểm PVI là phù hợp với quy mô và mức độ phức tạp của hoạt động hiện tại của Công ty. Bảo hiểm PVI được hưởng lợi từ sự hỗ trợ quản lý và quản trị rủi ro từ tập đoàn HDI V.a.G.

Ngày 29/3/2024, Bảo hiểm PVI đã được Bộ Tài chính chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 3.300 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng tại công văn số 63/GPĐC23/KDBH, tiếp tục là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất tại thị trường Việt Nam.

Hoạt động tái bảo hiểm cũng có sự tăng trưởng mạnh mẽ ngay từ đầu năm 2024 bằng chiến lược mở rộng thị trường quốc tế trên nguyên tắc đảm bảo an toàn và hiệu quả với doanh thu tái bảo hiểm đạt 1.870 tỷ đồng, hoàn thành 233% kế hoạch quý I/2024 và tăng trưởng 64% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ đánh giá, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội đã được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế A.M Best điều chỉnh triển vọng nâng hạng năng lực tín dụng dài hạn tổ chức phát hành mức bbb từ ổn định lên tích cực. AMBest cũng khẳng định xếp hạng năng lực tài chính của Hanoi Re là B++ (Tốt) với triển vọng ổn định.

Trong quý I năm 2024, HĐQT PVI đã thực hiện giám sát các hoạt động của Ban điều hành thông qua các chương trình kiểm toán nội bộ và tham dự cuộc họp HĐQT, các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính. HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ PVI và thực hiện đúng theo các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; đẩy mạnh các hoạt động để nâng cao hiệu quả hệ thống quản trị, giám sát trong toàn PVI như kiện toàn nhân sự cấp cao, tái cấu trúc, hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp.

Tất cả những kết quả đạt được đã ghi nhận sự nỗ lực của toàn thể CBNV và trách nhiệm của các cán bộ chủ chốt trong toàn hệ thống. Trên cơ sở đó, Ban lãnh đạo PVI đã có những phát biểu chỉ đạo cụ thể đối với từng đơn vị/trung tâm nhằm định hướng kế hoạch và các giải pháp thực hiện trong quý II năm 2024, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 do HĐQT/ĐHĐCĐ giao.

PVI đặt mục tiêu mở rộng mô hình kinh doanh trong năm 2024PVI đặt mục tiêu mở rộng mô hình kinh doanh trong năm 2024
Phái đoàn quan chức cấp cao của Tập đoàn Talanx và HDI Global SE (CHLB Đức) đến thăm và làm việc tại PVIPhái đoàn quan chức cấp cao của Tập đoàn Talanx và HDI Global SE (CHLB Đức) đến thăm và làm việc tại PVI
Duy trì đà tăng trưởng, Bảo hiểm PVI vững thế  số 1 thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ về quy mô và hiệu quảDuy trì đà tăng trưởng, Bảo hiểm PVI vững thế số 1 thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ về quy mô và hiệu quả
PVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024PVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
AM Best tái xếp hạng Năng lực Tài chính ở mức A- (Xuất sắc) cho Tổng Công ty Bảo hiểm PVIAM Best tái xếp hạng Năng lực Tài chính ở mức A- (Xuất sắc) cho Tổng Công ty Bảo hiểm PVI
Bảo hiểm PVI tiếp tục là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất thị trườngBảo hiểm PVI tiếp tục là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có vốn điều lệ lớn nhất thị trường

PV

DMCA.com Protection Status