PVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

18:30 | 21/03/2024

9,706 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Chiều ngày 21/3/2024, tại trụ sở chính Tòa nhà PVI, Công ty cổ phần PVI đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tham dự có đại diện các cổ đông lớn của PVI: HDI Global SE, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), Công ty TNHH Funderburk Lighthouse, Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) cùng các cổ đông/người được ủy quyền với tỷ lệ tham dự là 94,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cùng tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo PVI và các công ty trong hệ thống PVI gồm: Tổng công ty Bảo hiểm PVI, Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hanoi Re, Công ty Cổ phần Quản lý quỹ PVI.

Chủ tọa điều hành Đại hội gồm: ông Jens Holger Wohlthat - Chủ tịch HĐQT PVI; ông Nguyễn Xuân Hòa - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT/Tổng giám đốc PVI; ông Dương Thanh Danh Francois - Phó Chủ tịch HĐQT PVI.

PVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Đoàn chủ tọa điều hành Đại hội
PVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Đại diện các cổ đông lớn biểu quyết tại Đại hội
PVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Các cổ đông bỏ phiếu tại Đại hội

Đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chung của toàn thị trường, PVI đã có những ảnh hưởng nhất định, tuy nhiên, với chiến lược phát triển đúng định hướng và triển khai đồng bộ các giải pháp, toàn hệ thống PVI tiếp tục vượt qua những khó khăn và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch 2023 được Đại hội đồng cổ đồng/Hội đồng Quản trị giao.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất năm 2023 đạt 16.083 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.246 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Với kết quả kinh doanh vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, PVI đã trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch trả cổ tức 32% (cao hơn mức ĐHĐCĐ giao là 28,5%).

Trong thời gian tới, PVI đặt mục tiêu tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về quy mô và hiệu quả nghiệp vụ; tiếp tục bám sát, tái tục thành công các dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí; tăng cường triển khai các dịch vụ bảo hiểm ngoài lĩnh vực dầu khí; tiếp tục kiểm soát và nâng cao hiệu quả của hệ thống bán lẻ, tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh tái bảo hiểm trong nước và quốc tế. Công ty đề ra nhiệm vụ duy trì xếp hạng tín nhiệm quốc tế ở mức A- cho lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và B++ cho lĩnh vực tái bảo hiểm.

PVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ông Nguyễn Xuân Hòa – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT/Tổng Giám đốc PVI phát biểu tại Đại hội
PVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ông Dương Thanh Danh Francois – Phó Chủ tịch HĐQT PVI phát biểu tại Đại hội
PVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Ông Phạm Anh Đức – Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI trả lời các câu hỏi của cổ đông

ĐHĐCĐ PVI thường niên năm 2024 đã thông qua các nội dung họp theo chương trình nghị sự với tỷ lệ thông qua cao. Đặc biệt ĐHĐCĐ thường niên PVI thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 là 32%, cao hơn so với mức cam kết của ĐHĐCĐ (28,5%). Đây là năm thứ chín liên tiếp PVI thực hiện chi trả tỷ lệ cổ tức ở mức cao từ 20% trở lên và là mức chi trả cao thứ hai trong lịch sử hoạt động của PVI kể từ khi thành lập cho đến nay.

5 doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam5 doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam
PVI đặt mục tiêu mở rộng mô hình kinh doanh trong năm 2024PVI đặt mục tiêu mở rộng mô hình kinh doanh trong năm 2024
Phái đoàn quan chức cấp cao của Tập đoàn Talanx và HDI Global SE (CHLB Đức) đến thăm và làm việc tại PVIPhái đoàn quan chức cấp cao của Tập đoàn Talanx và HDI Global SE (CHLB Đức) đến thăm và làm việc tại PVI
Duy trì đà tăng trưởng, Bảo hiểm PVI vững thế  số 1 thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ về quy mô và hiệu quảDuy trì đà tăng trưởng, Bảo hiểm PVI vững thế số 1 thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ về quy mô và hiệu quả

H.A

DMCA.com Protection Status