PVI tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 3 năm 2019

14:05 | 11/06/2019

|
Vừa qua, tại Hà Nội, Công ty cổ phần PVI đã tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 3 năm 2019 với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Ban chức năng có liên quan.

HĐQT PVI đánh giá cao kết quả của công ty đạt được trong quý I/2019. Cụ thể, PVI đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất trong quý I/2019: Tổng doanh thu bằng 112,1% kế hoạch quý; lợi nhuận trước thuế bằng 120,4% kế hoạch. Điểm sáng của quý I/2019 là chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất của PVI tương đương 38% kế hoạch năm. Trong đó lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm tương đương 44,1% kế hoạch năm; lợi nhuận đầu tư tương đương 35,9% kế hoạch năm.

pvi to chuc phien hop hoi dong quan tri lan thu 3 nam 2019
PVI tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 3 năm 2019

PVI Holdings hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch quý I/2019. Trong đó, tổng doanh thu tương đương 121,9% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế bằng 153,7% kế hoạch.

Tại cuộc họp, HĐQT PVI đã thiết lập bộ phận chức năng Kiểm toán nội bộ nhằm bảo vệ giá trị cho doanh nghiệp; đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, đạo đức kinh doanh và quy chế hoạt động của công ty. Đồng thời, bộ phận này sẽ giữ vai trò tư vấn cho Ban Tổng giám đốc và HĐQT về kiểm soát rủi ro, giúp doanh nghiệp cải tiến hệ thống quản lý và quản trị doanh nghiệp.

Cũng tại cuộc họp, các Ủy ban trực thuộc HĐQT đã báo cáo kế hoạch công việc trong năm 2019 và kết quả các công việc triển khai trong thời gian qua, tăng cường vai trò và hiệu quả hoạt động của các Ủy ban trong công tác quản trị doanh nghiệp của PVI, cũng như thảo luận, bàn bạc triển khai thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.

pvi to chuc phien hop hoi dong quan tri lan thu 3 nam 2019Nhiều doanh nghiệp Dầu khí lọt vào top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2019
pvi to chuc phien hop hoi dong quan tri lan thu 3 nam 2019Bảo hiểm PVI và Jetstar Pacific Airlines ra mắt Bảo hiểm du lịch StarCARE
pvi to chuc phien hop hoi dong quan tri lan thu 3 nam 2019PVI hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu quý I/2019
pvi to chuc phien hop hoi dong quan tri lan thu 3 nam 2019PVI và NCB ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện
pvi to chuc phien hop hoi dong quan tri lan thu 3 nam 2019PVI bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
pvi to chuc phien hop hoi dong quan tri lan thu 3 nam 2019PVI tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

PV