PVOIL bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm soát nội bộ

17:14 | 20/11/2020

|
Ngày 20/11, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) tổ chức Lễ công bố Quyết định của Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Linh giữ chức Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty.
Bổ nhiệm Tổng Giám đốc PETEC và Giám đốc PVOIL TransBổ nhiệm Tổng Giám đốc PETEC và Giám đốc PVOIL Trans
PVOIL bổ nhiệm Lãnh đạo Ban Kỹ thuật Công nghệ Dầu khí và Ban An toàn Chất lượngPVOIL bổ nhiệm Lãnh đạo Ban Kỹ thuật Công nghệ Dầu khí và Ban An toàn Chất lượng
PVOIL bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công tyPVOIL bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty

Tham dự Lễ công bố quyết định có ông Cao Hoài Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, ông Đoàn Văn Nhuộm - Tổng Giám đốc Tổng công ty, cùng các thành viên HĐQT Tổng công ty.

bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Linh
Ban Lãnh đạo PVOIL trao quyết định bổ nhiệm cho ông Nguyễn Đức Linh giữ chức Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty

Thay mặt Ban Lãnh đạo PVOIL, ông Cao Hoài Dương ghi nhận năng lực và những đóng góp chuyên môn của ông Nguyễn Đức Linh trong thời gian được giao nhiệm vụ Phó phụ trách ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty, việc bổ nhiệm ông Linh giữ chức Trưởng ban Kiểm soát nội bộ đã thể hiện sự ghi nhận đó.

Ông Cao Hoài Dương đề nghị ông Nguyễn Đức Linh cần phát huy vai trò, trách nhiệm Trưởng ban, cùng với tập thể Ban Kiểm soát nội bộ tiếp tục thực hiện hiệu quả chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT Tổng công ty; sẵn sàng tiếp nhận, thực hiện các nhiệm vụ mới, phù hợp với yêu cầu công tác trong thời gian tới. Với chức năng là ban giúp việc cho HĐQT, Ban Kiểm soát nội bộ cần chủ động làm việc, trao đổi với các ban chuyên môn để có thông tin chuyên sâu, toàn diện; từ đó tăng cường hơn nữa độ tin cậy trong các nội dung tham mưu cho HĐQT; đồng thời, đưa ra những cảnh báo, tư vấn hợp lý cho Ban Điều hành.

Ông Nguyễn Đức Linh trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã tin tưởng giao nhiệm vụ; cảm ơn các lãnh đạo tiền nhiệm và đội ngũ cán bộ nhân viên của Ban Kiểm soát nội bộ đã hỗ trợ, giúp đỡ ông hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời hứa sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân, nhằm đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng cao theo sự chỉ đạo và giao nhiệm vụ của Ban Lãnh đạo Tổng công ty.

P.V