PVPGB đảm bảo công tác thương mại đúng quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh

14:34 | 28/02/2024

28,843 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 27/02/2024, tại Thái Bình, Chi nhánh Phát điện Dầu khí (PVPGB) đã tổ chức Hội nghị công tác thương mại năm 2024.

Chi nhánh Phát điện Dầu khí được thành lập vào ngày 21/4/2023 với nhiệm vụ chính là quản lý khai thác tổ chức vận hành, bảo dưỡng, sản xuất kinh doanh các nhà máy điện do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) làm chủ đầu tư, hiện bao gồm 2 nhà máy điện là Sông Hậu 1 và Thái Bình 2. Sau khi thành lập, PVPGB ngay lập tức hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chính thức đi vào hoạt động từ ngày 24/5/2023. Đến ngày 01/7/2023, PVPGB chính thức tiếp nhận toàn bộ tài sản, nhân sự và các gói thầu/hợp đồng từ 2 Ban QLDA Thái Bình 2 và Sông Hậu 1.

PVPGB đảm bảo công tác thương mại đúng quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh
Toàn cảnh Hội nghị.

Trong giai đoạn mới tiếp nhận, chưa ban hành quy định mua sắm hàng hóa, dịch vụ của PVPGB, toàn bộ công tác mua sắm tại 2 nhà máy điện áp dụng theo Quyết định số 1319/QĐ-DKVN ngày 23/3/2021 của Tổng Giám đốc Petrovietnam về việc ban hành quy định mua sắm hàng hóa, dịch vụ để quản lý vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy điện của Petrovietnam. Trên cơ sở tuân thủ các quy định, hạn mức được phê duyệt tại Quyết định số 1319/QĐ-DKVN của Tập đoàn và điều chỉnh phù hợp với thực tế các nhà máy, Chi nhánh đã xây dựng và ban hành Quy định mua sắm hàng hóa và dịch vụ của Chi nhánh Phát điện Dầu khí theo Quyết định số 330/QĐ-CNPĐ ngày 08/8/2023. Theo đó, Giám đốc PVPGB đã thực hiện phân cấp/ủy quyền cho Giám đốc các nhà máy triển khai hoạt động mua sắm, đấu thầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Cơ quan Chi nhánh và các nhà máy.

PVPGB đảm bảo công tác thương mại đúng quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh
Giám đốc PVPGB Hồ Công Kỳ phát biểu khai mạc Hội nghị.

Từ khi nhận bàn giao 2 nhà máy, Cơ quan Chi nhánh thực hiện 01 gói thầu là gói thầu cung cấp bảo hiểm rủi ro tài sản Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 với giá gói thầu là 139 tỷ đồng, giá trúng thầu và ký hợp đồng là 138,3 tỷ đồng (tiết kệm 0,7 tỷ đồng tương đương 0,5%), thấp hơn 20 tỷ so với hợp đồng cũ; 02 nhà máy đã thực hiện được tổng số 201 gói thầu với tổng giá gói thầu là 129,63 tỷ đồng. Phần lớn các gói thầu phục vụ vận hành sản xuất kinh doanh của nhà máy đã được các Ban QLDA triển khai từ giai đoạn đầu năm 2023, các gói thầu thực hiện dở dang cũng được Ban QLDA tổ chức tiếp cho đến khi ký kết hợp đồng rồi mới bàn giao sang cho PVPGB quản lý, thực hiện tiếp nên số lượng và giá trị các gói thầu do PVPGB thực hiện trong năm 2023 là không lớn.

PVPGB đảm bảo công tác thương mại đúng quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh
Ông Nguyễn Tài Mạnh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh trình bày báo cáo công tác thương mại, đấu thầu của PVPGB.

Trừ những gói mua sắm nhỏ lẻ có giá trị dưới 100 triệu, các gói thầu đều được đăng tải thông tin qua hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia được quy định tại Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các gói thầu đảm bảo công khai, minh bạch, không gây khó dễ cho các Nhà thầu tham dự.

PVPGB đảm bảo công tác thương mại đúng quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh
Các đại biểu dự Hội nghị.

Qua gần 1 năm triển khai, công tác đấu thầu tại PVPGB cơ bản đem lại nhiều hiệu quả, đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác vận hành sản xuất, bảo dưỡng sửa chữa của nhà máy và duy trì hoạt động thường xuyên cho Chi nhánh Phát điện Dầu khí. Về hiệu quả kinh tế, có thể nhận thấy rõ tổ chức đấu thầu theo hình thức rộng rãi (đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thông thường/rút gọn) mang lại hiệu quả cao.

PVPGB đảm bảo công tác thương mại đúng quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh
Ông Mai Văn Long, Giám đốc Nhà máy Thái Bình 2 báo cáo công tác thương mại tại Nhà máy.

Tại Hội nghị, đại diện các Phòng chức năng của PVPGB và 2 nhà máy báo cáo trực tiếp về việc triển khai công tác thương mại, đấu thầu. Trong các báo cáo đã chỉ rõ một số khó khăn, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện công tác này như: Bộ máy tổ chức của PVPGB hoàn toàn mới, chưa có nhiều kinh nghiệm mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy điện, tính chất công việc mua sắm khác với hoạt động đầu tư dự án trong khi hầu hết nhân sự làm mua sắm đều từ các Ban QLDA chuyển sang nên giai đoạn đầu còn nhiều bỡ ngỡ, vướng mắc khó khăn và gặp không ít áp lực.

PVPGB đảm bảo công tác thương mại đúng quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh
Ông Trần Hồng Hà, Phó Giám đốc Nhà máy Sông Hậu 1 báo cáo tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, Quy định mua sắm 330/QĐ-CNPĐ chưa quy định cụ thể về phân cấp, thẩm quyền của PVPGB và 2 nhà máy trong quá trình mua sắm và ký kết phụ lục hợp đồng trong trường hợp phát sinh khối lượng công việc và tổng giá trị hợp đồng bao gồm cả phụ lục hợp đồng vượt giá trị được Giám đốc PVPGB phân cấp cho Giám đốc Nhà máy, cũng như công tác quyết toán, thanh lý các hợp đồng này dẫn đến khó khăn, lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện.

PVPGB đảm bảo công tác thương mại đúng quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh
Phó Giám đốc PVPGB Nguyễn Huy Vượng phát biểu tại Hội nghị.

Ông Nguyễn Huy Vượng, Phó Giám đốc PVPGB đánh giá việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các quy định, quy chế cho công tác thương mại, mua sắm của PVPGB là cần thiết; phải triển khai kịp thời để đảm bảo hiệu quả. Bên cạnh các quy định, quy chế chung, Phó Giám đốc PVPGB Nguyễn Huy Vượng cũng cho rằng tùy từng gói thầu, tiến độ công việc cụ thể, đặc thù cũng cần có các quy chế, quy định mở để có thể xử lý một cách phù hợp và mang lại hiệu quả tốt nhất.

PVPGB đảm bảo công tác thương mại đúng quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh
Phó Giám đốc PVPGB Hoàng Quyết Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Ông Hoàng Quyết Thắng, Phó Giám đốc PVPGB nhận định, cần tối ưu hóa quy chế, quy định; giảm thiểu các bước trong quy định mua sắm, công tác thương mại một cách hợp lý để vừa đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật, vừa đảm bảo triển khai các công việc cấp thiết một cách kịp thời, không để gián đoạn hoạt động sản xuất của 2 nhà máy điện.

PVPGB đảm bảo công tác thương mại đúng quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh
Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Trưởng Ban Điện và Năng lượng tái tạo phát biểu ý kiến.

Đánh giá cao các ý kiến trao đổi, ghi nhận tại Hội nghị, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Trưởng Ban Điện và Năng lượng tái tạo đề nghị PVPGB tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế phù hợp các quy định của Tập đoàn.

PVPGB đảm bảo công tác thương mại đúng quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh
Giám đốc PVPGB Hồ Công Kỳ phát biểu kết luận.

Kết luận Hội nghị, Giám đốc PVPGB Hồ Công Kỳ cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của các Ban chuyên môn Tập đoàn đã đồng hành cùng PVPGB trong việc xử lý, giải quyết các công việc liên quan đến công tác thương mại một cách hiệu quả, kịp thời. Ông Hồ Công Kỳ nhấn mạnh, công tác thương mại đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng giữ vai trò rất quan trọng, đặc biệt đối với PVPGB có vai trò thay mặt Tập đoàn quản lý vận hành 2 nhà máy điện, cần triển khai rất nhiều công việc liên quan đến mua sắm thiết bị, vật tư; đầu tư nguyên, nhiên, vật liệu để đảm bảo vận hành ổn định, an toàn hiệu quả 2 nhà máy.

PVPGB đảm bảo công tác thương mại đúng quy định pháp luật, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Giám đốc PVPGB Hồ Công Kỳ đề nghị các phòng chuyên môn, 2 nhà máy điện tiếp thu các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị để đưa vào dự thảo quy chế, quy định về công tác thương mại mới để trình lãnh đạo PVPGB xem xét, phê duyệt ban hành tạo điều kiện, cơ chế để PVPGB triển khai công tác thương mại hiệu quả, kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hướng đến mục tiêu không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, gây thất thoát vật tư, tài sản.

PVPGB tổ chức khóa đào tạo “Thị trường điện”PVPGB tổ chức khóa đào tạo “Thị trường điện”
Tập trung tháo gỡ vướng mắc tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2Tập trung tháo gỡ vướng mắc tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
PVPGB củng cố mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộPVPGB củng cố mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ
PVPGB - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành các nhà máy điệnPVPGB - Nâng cao hiệu quả công tác quản lý vận hành các nhà máy điện
Đảm bảo khả dụng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2Đảm bảo khả dụng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2
Nỗ lực tạo đột phá của NMNĐ Sông Hậu 1 trong năm 2024Nỗ lực tạo đột phá của NMNĐ Sông Hậu 1 trong năm 2024

Khánh An

DMCA.com Protection Status