PVPS tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

14:13 | 15/04/2016

|
Sáng 15/4, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí (PVPS) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
pvps to chuc dai hoi co dong thuong nien 2016
Toàn cảnh Đại hội

Dự Đại hội có các đồng chí Hà Đức Thu; Vũ Huy An, Thành viên HĐTV Tổng Công ty Điện lực Dầu khí (PVPower); đồng chí Phan Thế Hồng, Phó Chánh Văn phòng PV Power. Về phía PVPS có đồng chí Phan Ngọc Hiền, Chủ tịch HĐQT; đồng chí Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Công ty cùng đại diện các ban chuyên môn, các cổ đông của PVPS.

Tại Đại hội, Ban điều hành đã trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh dịch vụ năm 2016. Trong năm 2015, trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, Công ty đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp, chỉ đạo điều hành một cách quyết liệt nhằm khắc phục, vượt qua các khó khăn, tận dụng thời cơ, đẩy mạnh các hoạt động SXKD. Công ty cũng đã hoàn chỉnh đồng bộ các văn bản pháp lý, các quy chế, quy trình và các quy định nội bộ để nâng cao hiệu quả quản lý, duy trì kỷ luật lao động, không có tai nạn lao động nghiêm trọng, đảm bảo tốt công tác quản lý và nâng cao đời sống tinh thần cũng như vật chất của CBCNV và người lao động.

Với mục tiêu quan trọng đảm bảo các Nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, trong năm 2015, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc tăng cường công tác quản lý vận hành, kỹ thuật, an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo việc vận hành hiệu quả Nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 1 & 2. Ngoài ra, để thực hiện chiến lược, mục tiêu nâng cao tỉ lệ nội địa hóa trong công tác bảo dưỡng nhà máy điện, dần cắt giảm phạm vi công việc của các Nhà thầu phụ nước ngoài trong các Hợp đồng đã ký nhằm gia tăng lợi nhuận và nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động của Công ty, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc cải tiến bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tìm kiếm đối tác chiến lược nhằm không ngừng nâng cao tầm hoạt động của Công ty.

Ban lãnh đạo cũng thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát, với tinh thần trách nhiệm cao trước các cổ đông, người lao động trong công ty. Chính vì vậy mà mặc dù trong điều kiện gặp nhiều khó khăn song các chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vẫn được hoàn thành ở mức khá cao tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững cho Công ty. Với sự quyết tâm cố gắng, nỗ lực của tập thể CB - CNV trong công ty cùng sự hỗ trợ của các cổ đông lớn cũng như các khách hàng, đối tác, năm 2015 PVPS đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức Kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho: tổng mức doanh thu thực hiện 1,281.28 (đạt 119 KH) ,trong đó doanh thu trực tiếp của PVPS đạt 326.42 tỉ đồng/163.13 tỉ đồng, đạt 200% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế thực hiện 24.86 tỉ đồng.

Đối với kế hoạch năm 2016, Ban Lãnh đạo PVPS nhận định, năm 2016 vẫn tiếp tục là năm khó khăn với nền kinh tế thế giới cũng như kinh tế trong nước, đặc biệt là diễn biến khó lường của giá dầu có thể ảnh hưởng lớn đến việc cung cấp các dịch vụ dầu khí. Trên cơ sở đó, PVPS đã đặt kế hoạch cho năm 2016 với một số chỉ tiêu cụ thể sau: doanh thu 1,260.79 tỉ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 24.57 tỉ đồng.

pvps to chuc dai hoi co dong thuong nien 2016
Đồng chí Vũ Huy An phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thành viên HĐTV PVPower Vũ Huy An nhấn mạnh, nhiệm vụ sắp tới, bộ máy lãnh đạo điều hành Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, năng động hơn, sáng tạo và quyết liệt hơn trong các giải pháp đưa ra để khắc phục tình trạng khó khăn hiện nay.

Đồng chí Vũ Huy An cũng chỉ đạo, Công ty cần tập trung vào các giải pháp như: Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới, cải tiến phương thức quản lý tại Công ty và các chi nhánh theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh; tăng cường nhân lực, nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì ngăn ngừa tại các Nhà máy điện để đạt độ tin cậy cao, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả…

pvps to chuc dai hoi co dong thuong nien 2016
Hội đồng quản trị PVPS chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo PV Power
pvps to chuc dai hoi co dong thuong nien 2016
Đồng chí Phan Thế Hồng, Phó Chánh văn phòng PVPower được bầu vào hội đồng quản trị

Đại hội đồng đã thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016; Báo cáo của Ban điều hành Công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015; Thông qua việc thay thế Thành viên Hội đồng quản trị; Thành lập và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Qũy phát triển khoa học…

Đại hội cũng đã được lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung của Cổ đông vào các nội dung các bản Báo cáo, Tờ trình trong Đại hội. Đặc biệt các cổ đông cũng cam kết sẽ tiếp tục chia sẻ và đồng hành với Công ty trong sự nghiệp phát triển trong tương lai

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao với các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên PVPS 2016 đã thành công tốt đẹp. Tập thể Ban lãnh đạo và CBCNV Công ty xác định sẽ có nhiều khó khăn thử thách trong thực hiện các mục tiêu kinh doanh nhưng tin tưởng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Minh Châu