PVS chuẩn bị chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 tỷ lệ 10%

09:04 | 11/11/2020

|
Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, MCK: PVS) vừa ban hành nghị quyết về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương đương một cổ phiếu nhận 1.000 đồng.
PVS: Lợi nhuận quý 3 tăng mạnhPVS: Lợi nhuận quý 3 tăng mạnh
Đảng bộ PTSC hoàn thành kế hoạch 9 tháng đầu năm 2020Đảng bộ PTSC hoàn thành kế hoạch 9 tháng đầu năm 2020
Ký kết hợp tác kinh doanh chuỗi giá trị dịch vụ trong PVNKý kết hợp tác kinh doanh chuỗi giá trị dịch vụ trong PVN

Nguồn tiền thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2019 chưa phân phối. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 23/11/2020 và ngày thanh toán là 24/12/2020.

Như vậy với gần 477,9 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PVS dự chi khoảng 477,9 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

PTSC chuẩn bị chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%
PVS chuẩn bị chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%

Vừa qua, PVS đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2020 với doanh thu đạt 5.966 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 222,5 tỷ đồng, tăng 164,5% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ lợi nhuận mạnh mẽ của mảng cơ khí (M&C) nhờ dự án Sao Vàng - Đại Nguyệt.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, PVS đạt doanh thu 14.725 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 889,8 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Năm 2020, PVS đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng đầu năm, PVS đã hoàn thành hơn 98% kế hoạch doanh thu và đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

M.P