PVTrans: Trẻ hóa đội tàu là mục tiêu quan trọng năm 2022

07:00 | 12/02/2022

7,030 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2022, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) xác định một nhiệm vụ quan trọng là trẻ hóa đội tàu thông qua công tác đầu tư.

Trong năm 2021, với nỗ lực cao của toàn Tổng công ty (TCT) cùng với việc phát huy hiệu quả công tác quản trị, linh hoạt trong điều hành, có sự chuẩn bị và bắt nhịp tốt với thị trường, PVTrans ghi nhận những dấu ấn quan trọng trên mọi mặt hoạt động: Khai thác thị trường hiệu quả, hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được giao; Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, đề ra các giải pháp ứng phó linh hoạt với tình hình dịch bệnh; Kịp thời bắt đáy thị trường, đầu tư thành công, nâng cao năng lực đội tàu; Khẳng định trách nhiệm xã hội với cộng đồng và người lao động; Không ngừng nâng cao vị thế và uy tín trên thị trường.

Trong đó, PVTrans đã đảm bảo an toàn, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu được giao và về đích sớm trước hơn 2 tháng so với kế hoạch năm 2021 với kết quả SXKD ấn tượng: Doanh thu hợp nhất ước đạt 7.500 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.000 tỷ đồng, vượt 200% kế hoạch; Nộp NSNN ước đạt 425 tỷ đồng, tương đương 231% kế hoạch năm; Tỷ suất LNTT/vốn điều lệ đạt 31%, tương đương 200% so với kế hoạch năm;… Tất cả các công ty thành viên của PVTrans đều hoạt động ổn định, có lãi.

PVTrans: Trẻ hóa đội tàu là mục tiêu quan trọng năm 2022
Tàu chở khí hóa lỏng lạnh (LPG lạnh) loại VLGC đầu tiên được PVTrans đầu tư năm 2021

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2021 và dự báo tình hình năm 2022, PVTrans đưa ra kế hoạch chỉ tiêu SXKD năm 2022 với doanh thu 6.500 tỷ đồng, tăng 8,3% so với kế hoạch năm 2021; lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng, tăng 20% so với kế hoạch năm 2021.

Để hoàn thành thắng lợi các kế hoạch năm 2022, PVTrans quyết tâm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức khai thác tàu phù hợp, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời nguyên liệu dầu thô đầu vào, sản phẩm dầu và khí đầu ra của NMLD Dung Quất, của NMLHD Nghi Sơn và các đơn vị thành viên khác trong Tập đoàn theo các hợp đồng ký kết; Củng cố, nâng cao năng lực quản lý tàu, tăng cường công tác giám sát kỹ thuật, có kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng hợp lý; Quản lý, vận hành, khai thác an toàn và hiệu quả, đảm bảo không để xảy ra sự cố dừng sản xuất; Đẩy mạnh công tác dự báo thị trường, thường xuyên cập nhật các kịch bản và đề xuất giải pháp sẵn sàng ứng phó với biến động của thị trường;

Song song đó, PVTrans nỗ lực nâng cao công tác quản trị, đặc biệt quản lý chi phí thông qua việc tối ưu hóa cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý, cắt giảm chi phí…; Bám sát diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và giá dầu để kịp thời đưa ra những biện pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro và đề ra kế hoạch khai thác phù hợp, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến hiệu quả hoạt động SXKD và đảm bảo thu nhập, phúc lợi và an toàn sức khỏe của CBCNV; Chủ động rà soát, thực hiện tái cấu trúc tổng thể PVTrans phù hợp đề án tái cấu trúc Tập đoàn giai đoạn 2021-2025; Triển khai dự án đầu tư tàu để trẻ hóa đội tàu - đây cũng là mục tiêu quan trọng mà Ban lãnh đạo PVTrans đề ra trong năm; Thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống ERP;…

PVTrans: Trẻ hóa đội tàu là mục tiêu quan trọng năm 2022
Người lao động PVTrans thực hiện công tác bảo dưỡng sửa chữa tàu

Trong tháng 1/2022, dù trong giai đoạn dịch bệnh và thời gian nghỉ Tết Nhâm Dần kéo dài, PVTrans vẫn hoạt động ổn định, an toàn và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch tháng đã đề ra; các tàu tiếp tục vận chuyển dầu thô cho NMLD Dung Quất, các tàu còn lại hiện đang được khai thác tuyến quốc tế. Doanh thu hợp nhất tháng 1/2022 ước đạt 600 tỷ đồng, đạt 9% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế ước đạt 50 tỷ đồng, đạt 8% kế hoạch năm.

Về kế hoạch trẻ hóa đội tàu, hiện PVTrans đang thực hiện đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT.

Liên quan đến tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về gói giải pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và diễn biến giá dầu, lãnh đạo PVTrans cho biết, đơn vị tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp thông qua việc tối ưu hóa lại cơ cấu tổ chức, mô hình quản lý, phân công lại lao động để góp phần tăng năng suất, hiệu quả công việc, cắt giảm chi phí/giãn tiến độ những dịch vụ chưa thực sự cấp bách. Chi phí tiết giảm lũy kế đến tháng 1/2022 ước đạt 2,06 tỷ đồng, tương đương 8% kế hoạch tiết giảm năm 2022.

Những kết quả tích cực đã đạt được trong tháng 1/2022 là tiền đề quan trọng để PVTrans tiếp tục nỗ lực, quyết tâm thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ tiến tới hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với PVFCCo, PVTrans Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng làm việc với PVFCCo, PVTrans
PVTrans 20 năm vững vàng vượt sóng PVTrans 20 năm vững vàng vượt sóng
PVTrans: Lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.000 tỷ năm 2021, tăng trưởng 10 năm liên tiếp PVTrans: Lợi nhuận trước thuế đạt trên 1.000 tỷ năm 2021, tăng trưởng 10 năm liên tiếp

L.Trúc

DMCA.com Protection Status