PVU và ICI ký Biên bản ghi nhớ họp tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số

22:42 | 29/01/2021

|
Ngày 29/1/2021, tại Hà Nội, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) và Trường Đào tạo, Bồi dưỡng Cán bộ Quản lý Thông tin và Truyền thông (ICI) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác. TS. Phan Minh Quốc Bình - Hiệu trưởng PVU và TS. Đinh Đức Thiện - Hiệu trưởng ICI đã đại diện hai đơn vị ký kết văn bản quan trọng này.

Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác, PVU và ICI sẽ phát huy tối đa năng lực, khả năng của hai bên trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn giải pháp số, chuyển đổi số nhằm góp phần thực hiện mục tiêu chương trình chuyển đổi số Quốc gia, phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có đủ năng lực vươn ra toàn cầu. Đồng thời, PVU và ICI sẽ tham gia xây dựng và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hợp tác nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và kết nối các đơn vị trong ngành dầu khí và năng lượng, các nhà khởi nghiệp, các doanh nghiệp tại Việt Nam.

PVU và ICI ký Biên bản ghi nhớ họp tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số
TS. Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại Lễ ký kết

TS. Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh chuyển đổi số là một trong những đột phá chiến lược trong giai đoạn 2021 - 2030 để đất nước phát triển nhanh và bền vững. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hy vọng PVU và ICI sẽ hợp tác hiệu quả, phát huy tối đa năng lực, khả năng của hai bên trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn giải pháp số, chuyển đổi số.

PVU và ICI ký Biên bản ghi nhớ họp tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số

TS. Phan Ngọc Trung - Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết

TS. Phan Ngọc Trung - Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã xác định và quyết tâm đưa chuyển đổi số trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quyết định để thực hiện thành công Chiến lược phát triển trong thời gian tới, đặc biệt khi ngành năng lượng/dầu khí đang đối mặt với những xu thế chuyển dịch mới.

PVU và ICI ký Biên bản ghi nhớ họp tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số

TS. Phan Minh Quốc Bình - Hiệu trưởng PVU và TS. Đinh Đức Thiện - Hiệu trưởng ICI ký Biên bản ghi nhớ hợp tác

TS. Phan Ngọc Trung cho rằng “việc hợp tác giữa PVU và ICI mang tính chiến lược, dài hạn cho sự phát triển và hội nhập với các đơn vị trong xu thế mới”; đồng thời đánh giá cao “các ý tưởng, kế hoạch về việc phối hợp triển khai chương trình nghiên cứu khoa học - đào tạo, hướng đến việc cùng xây dựng mô hình mẫu Trung tâm giải pháp số cho ngành Dầu khí và năng lượng Việt Nam, cũng như phát triển Hệ sinh thái số nhằm chia sẻ kinh nghiệm và tri thức chuyển đổi số cho các địa phương, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam”.

PVU và ICI ký Biên bản ghi nhớ họp tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số
Các đại biểu tham dự Lễ ký Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa PVU và ICI chụp ảnh lưu niệm

PVU là đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất - kinh doanh, trong đó tập trung ưu tiên lĩnh vực dầu khí và năng lượng, lĩnh vực đào tạo khởi nghiệp số và chuyển đổi số, thông tin và truyền thông cho các đơn vị trong và ngoài ngành Dầu khí; tổ chức các khóa học nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, cải thiện kỹ năng công tác và năng suất lao động.

ICI là đơn vị thực hiện chức năng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, hoạt động trên các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong đó có lĩnh vực chuyển đổi số.

Linh Chi