Sắp có hệ thống thông tin năng lượng

15:52 | 25/09/2019

|
Bộ Công Thương hiện đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định về việc thiết lập, quản lý vận hành hệ thống thông tin năng lượng và tổ chức, xây dựng Cơ sở dữ liệu năng lượng.    

Theo đó, hệ thống thông tin năng lượng sẽ thu thập, xử lý, lưu trữ và cung cấp thông tin năng lượng phục vụ cho mục đích quản lý nhà nước về năng lượng và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, hệ thống sẽ thu thập các số liệu, dữ liệu, thông tin về cân bằng cung cầu năng lượng, đặc điểm kỹ thuật của hạ tầng cơ sở năng lượng, giá năng lượng, chỉ tiêu thống kê năng lượng và các thông tin khác liên quan đến năng lượng thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

sap co he thong thong tin nang luong
Sắp sửa có hệ thống thông tin năng lượng (ảnh minh họa)

Thông tin năng lượng sẽ bao gồm các thông tin cân bằng cung cầu năng lượng; thông tin đặc điểm kỹ thuật cơ sở hạ tầng năng lượng (như nhà máy điện, cơ sở sản xuất điện phân tán, đường dây và trạm điện, nhà máy chế biến khí tự nhiên); thông tin giá năng lượng bình quân hàng năm của than, khí tự nhiên, sản phẩm dầu mỏ, điện…

Thông tin năng lượng được công bố dưới dạng ấn phẩm trong Quý III hàng năm và sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử hệ thống thông tin năng lượng theo địa chỉ http://www.erea.gov.vn/veis.

Trong đó, các thông tin được công bố sẽ có: Tổng quan và xu thế phát triển năng lượng quốc gia; Bảng quyết toán và cân bằng cung cầu năng lượng; Dữ liệu thông tin theo chuỗi thời gian về khai thác, xuất nhập khẩu, sản xuất, chuyển đổi và tiêu thụ của các loại nhiên liệu điện, than, dầu khí, năng lượng mới và năng lượng tái tạo; Dữ liệu thông tin theo chuỗi thời gian về công suất nguồn điện và sản lượng điện theo nhiên liệu, sản lượng tiêu thụ điện theo các ngành kinh tế, phụ tải cực đại hệ thống điện, hệ số dự phòng hệ thống điện, tỷ lệ số xã có điện, tỷ lệ số hộ dân có điện và các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện hệ thống.

Các chỉ tiêu thống kê năng lượng tổng hợp bao sẽ được công bố gồm: Tổng cung cấp năng lượng sơ cấp, cường độ năng lượng sơ cấp trên tổng sản phẩm quốc nội (sau đây gọi tắt là GDP), cung cấp năng lượng sơ cấp trên đầu người; mức độ phụ thuộc năng lượng nhập khẩu trong tổng cung cấp năng lượng sơ cấp; tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng, cường độ năng lượng sơ cấp trên GDP, tiêu thụ năng lượng cuối cùng trên đầu người; mức độ đa dạng hóa năng lượng, tỷ trọng nhiên liệu trong cung cấp năng lượng sơ cấp và tiêu thụ năng lượng cuối cùng.

Các chỉ tiêu năng lượng tái tạo bao gồm: Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cung cấp năng lượng sơ cấp, sản xuất điện, tiêu thụ năng lượng cuối cùng; các chỉ tiêu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng, sản xuất công nghiệp, công nghiệp chế tạo và xây dựng, giao thông vận tải và trong các phân ngành khác;

Bên cạnh đó, hệ thống thông tin năng lượng sẽ thực hiện so sánh các chỉ tiêu thống kê năng lượng của Việt Nam với một số quốc gia trong khu vực và thế giới nhằm cung cấp một cái nhìn toàn diện hơn về năng lượng Việt Nam.

Hệ thống thông tin sẽ được công khai cho tất cả các đối tượng có liên quan. Đồng thời, thông tin sẽ được cung cấp để các tổ chức, nhóm liên quan thực hiện thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm trong thỏa thuận chia sẻ thông tin năng lượng giữa Việt Nam và các tổ chức quốc tế cũng như với tổ chức, nhóm phục vụ quản lý nhà nước theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật.

sap co he thong thong tin nang luongNăng lượng tái tạo năm 2019 tăng trưởng mạnh hơn dự kiến
sap co he thong thong tin nang luongViệt Nam thành công vượt bậc về chương trình điện mặt trời
sap co he thong thong tin nang luongĐiện - than - dầu khí đảm bảo năng lượng phát triển kinh tế
sap co he thong thong tin nang luongBảo đảm an ninh năng lượng trong khu vực và trên thế giới: Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
sap co he thong thong tin nang luongVai trò của PVN trong phát triển năng lượng tái tạo bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

P.V