Thư chúc mừng hội viên và các cán bộ khoa học công nghệ ngành Dầu khí

10:15 | 17/05/2019

|
Nhân ngày Khoa học và Công nghệ (KHCN) Việt Nam lần thứ 6 (18-5-2019), thay mặt lãnh đạo Hội Dầu khí Việt Nam, tôi xin gửi đến toàn thể hội viên của Hội và các thế hệ cán bộ nghiên cứu, quản lý khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong ngành Dầu khí lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Việt Nam đang sống trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng, kỷ nguyên Công nghiệp thế hệ thứ Tư với nhiều cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển nhanh và bền vững nếu có được nguồn vốn tri thức chất lượng trình độ KHCN cao.

Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước dành ngày 18-5 hằng năm để trân trọng ghi nhận, tôn vinh các nhà khoa học và thành tựu KHCN, tuyên truyền, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng KHCN vào sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của KHCN và khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, tinh thần đam mê lao động sáng tạo trong các tầng lớp người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tập thể đông đảo cán bộ nghiên cứu, quản lý KHCN, kỹ sư, công nhân kỹ thuật Dầu khí luôn đi đầu trong việc nghiên cứu và ứng dụng KHCN, tạo động lực để thúc đẩy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước xây dựng ngành công nghiệp dầu khí phát triển bền vững, tiên tiến và đồng bộ như ngày hôm nay.

Nhân dịp này, tôi xin chúc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên, hội viên tập thể Hội Dầu khí Việt Nam và các nhà KHCN dầu khí luôn duy trì niềm tự hào truyền thống, tiếp tục đạt được nhiều thành tích cao trong việc nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào hoạt động sản xuất kinh doanh; phát huy sức mạnh trí tuệ Dầu khí, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chủ tịch Hội Dầu khí Việt Nam

Ngô Thường San