Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền

08:00 | 11/12/2018

|
Là một tổ chức chính trị, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) luôn ý thức được nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền, đặc biệt là bảo đảm sự hài hòa quan hệ lao động trong Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng

Việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 218-QĐ/TW đã được CĐ DKVN và các công đoàn trực thuộc tích cực tham gia (đối tượng góp ý là cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, thời gian trước khi kết thúc nhiệm kỳ, tại hội nghị cán bộ). Việc lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, đại diện ban điều hành thôn (khu phố), đại diện các đoàn thể nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên hằng năm được tiến hành nghiêm túc theo quy định...

tich cuc tham gia gop y xay dung dang chinh quyen
Người lao động dầu khí luôn đảm bảo hài hòa quan hệ lao động

Việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng với đoàn viên công đoàn được thực hiện nghiêm túc thông qua đối thoại, giúp người đứng đầu cấp ủy Đảng nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, đoàn viên công đoàn; tuyên truyền, giải thích để đảng viên, đoàn viên công đoàn hiểu rõ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị.

Song song với việc tổ chức đối thoại, các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn còn quan tâm đến công tác dân vận của hệ thống chính quyền trong việc thực hiện các chính sách an sinh - xã hội, chăm lo đời sống cho CBCNV, đoàn viên công đoàn. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở các đơn vị có nhiều đổi mới, hiệu quả thiết thực.

CĐ DKVN đã triển khai, quán triệt Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức công đoàn tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho toàn thể 100% CBCNV, đoàn viên công đoàn trong toàn ngành Dầu khí thông qua 190 cuộc góp ý với trên 45.000 lượt người tham dự, trong đó, đảng viên đạt 100%, đoàn viên công đoàn đạt 99,6%.

Qua triển khai thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã giúp cho CBCNV, đoàn viên công đoàn nhận thấy vai trò, tầm quan trọng việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nhận thức của CBCNV, đoàn viên công đoàn từng bước được nâng cao, phát huy tốt vai trò tích cực, chủ động trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đặc biệt có nhiều ý kiến đóng góp của CBCNV, đoàn viên công đoàn đã được Đảng ủy Tập đoàn, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn và lãnh đạo các doanh nghiệp tiếp thu và đưa vào hoạt động.

CĐ DKVN xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Hằng năm, CĐ DKVN tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phối hợp với Đảng ủy, chính quyền tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng; các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia hội nghị đảng viên hằng năm, tích cực tham gia đóng góp ý kiến và đóng góp vào các dự thảo văn bản khi triển khai lấy ý kiến đóng góp của đảng viên và quần chúng của đơn vị, đóng góp ý kiến các văn kiện đại hội Đảng cấp trên.

Hầu hết đảng viên, CBCNV, đoàn viên công đoàn có tư tưởng ổn định, chấp hành tốt mọi chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của đơn vị…

Góp ý xây dựng chính quyền

CĐ DKVN đã triển khai cho CBCNV, đoàn viên công đoàn trong toàn ngành Dầu khí góp ý các nội dung như: Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân và giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân...

tich cuc tham gia gop y xay dung dang chinh quyen
Giàn khoan khai thác PV DRILLING I

Hình thức góp ý được CĐ DKVN tổ chức khá đa dạng và thuận tiện nhằm lấy được nhiều ý kiến nhất, phát huy tinh thần dân chủ của đại đa số người lao động trong ngành Dầu khí, đơn cử một số hình thức như: Tổ chức lấy ý kiến tại hội nghị lao động hằng năm (1 lần); góp ý thường xuyên thông qua thùng thư góp ý xây dựng chính quyền đặt công khai tại trụ sở; góp ý thông qua tiếp xúc trực tiếp của CBCNV, đoàn viên công đoàn; góp ý đột xuất vào các văn bản dự thảo do chuyên môn cùng cấp gửi đến tổ chức công đoàn hoặc đăng công khai trên bản tin, trang tin của đơn vị; góp ý với lãnh đạo công đoàn cấp trên liên quan đến hoạt động của tổ chức công đoàn...

Trong 5 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW, CĐ DKVN đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ và sâu rộng về việc tổ chức nghiêm túc học tập, quán triệt và ban hành các văn bản để triển khai thực hiện. Kết quả bước đầu đã góp phần nâng cao nhận thức của CBCNV, đoàn viên công đoàn, người lao động trong việc thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW về giám sát, phản biện xã hội.

Những kiến nghị, góp ý của đoàn viên công đoàn, người lao động về môi trường lao động, sản xuất kinh doanh, sáng kiến… đã được các cấp công đoàn trong CĐ DKVN lựa chọn, phản hồi hoặc phản ảnh lên các cấp chính quyền. Đặc biệt, những kiến nghị có tính chất giải pháp, sáng tạo đã được CĐ DKVN tổng hợp trình bày tại Đại hội CĐ DKVN và gửi tới Chính phủ, Quốc hội và Chủ tịch nước.

Có thể khẳng định rằng, công tác xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và phát triển trong chính các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Hơn thế, CĐ DKVN đồng hành cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thực hiện ngày càng tốt hơn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn, người lao động trong Tập đoàn.

CĐ DKVN đã triển khai, quán triệt Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức công đoàn tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho toàn thể 100% CBCNV, đoàn viên công đoàn trong toàn ngành Dầu khí thông qua 190 cuộc góp ý với trên 45.000 lượt người tham dự, trong đó, đảng viên đạt 100%, đoàn viên công đoàn đạt 99,6%.

Nguyễn Mạnh Kha - Phó chủ tịch CĐ DKVN

tich cuc tham gia gop y xay dung dang chinh quyenGiám sát, phản biện xã hội hiệu quả
tich cuc tham gia gop y xay dung dang chinh quyenCĐ DKVN trao đổi kinh nghiệm công tác với Công đoàn Ban Kinh tế Trung ương
tich cuc tham gia gop y xay dung dang chinh quyenNâng cao nhận thức về vai trò của công đoàn trong việc thực hiện công tác chính sách pháp luật