Công đoàn Vietsovpetro

Tích cực tham gia xây dựng Đảng

07:17 | 19/06/2020

|
Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Chính vì vậy, việc tham gia xây dựng Đảng, phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn.     

Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, là cầu nối tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và công nhân, đồng thời là nơi rèn luyện, trưởng thành của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, Công đoàn Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro ngoài chức năng trọng tâm là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, công tác phát triển đảng viên trong đội ngũ đoàn viên công đoàn luôn được xem là nội dung then chốt, được quan tâm thực hiện thường xuyên.

tich cuc tham gia xay dung dang
Tích cực tham gia xây dựng Đảng

Hằng năm, Công đoàn Vietsovpetro luôn chỉ đạo các công đoàn cơ sở thành viên chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên trong đoàn viên công đoàn tại đơn vị. Qua đó, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong đoàn viên công đoàn. Bên cạnh việc khuyến khích đoàn viên công đoàn gia nhập tổ chức Đảng, các công đoàn tại đơn vị cũng chủ động tham mưu với cấp ủy cơ sở trong việc lãnh đạo đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, quan tâm bồi dưỡng đối với những đoàn viên công đoàn ưu tú đã được tổ chức công đoàn giới thiệu; tạo môi trường, điều kiện cho đoàn viên công đoàn rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Các tổ chức công đoàn cũng chủ động phối hợp với chính quyền đẩy mạnh các phong trào thi đua: “Thi đua lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Lao động an toàn”, “Hoàn thành xây dựng, lắp đặt và đưa vào khai thác các công trình trước thời hạn”... góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của đơn vị và thông qua các phong trào thi đua, phát hiện và giới thiệu những đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết quả, giai đoạn 2015-2019, công đoàn các cấp trong Vietsovpetro đã giới thiệu 796 đoàn viên công đoàn ưu tú, trong đó có 265 đoàn viên ưu tú được tổ chức Đảng xem xét kết nạp. Đây là những con số thể hiện sự đóng góp quan trọng của Công đoàn trong công tác phát triển Đảng.

tich cuc tham gia xay dung dang

Nghị quyết Đại hội XII nhiệm kỳ 2018-2023 của Công đoàn Vietsovpetro đã đề ra chỉ tiêu: “Hằng năm giới thiệu ít nhất 120 công đoàn viên ưu tú để các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp”. Đây là mục tiêu quan trọng, góp phần củng cố và phát triển đội ngũ đảng viên mới trong Vietsovpetro bằng những người lao động ưu tú, giàu nhiệt huyết trong phong trào quần chúng, bảo đảm sự kế thừa và phát triển liên tục của tổ chức Đảng. Đây cũng là một yêu cầu khách quan có tính quy luật trong quá trình hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thời gian tới, các cấp công đoàn được yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ hơn, tạo sự tin cậy, đại diện cho người lao động trong quan hệ lao động, tham gia sâu sắc hơn vào quá trình quyết định chính sách liên quan đến người lao động, giám sát việc thực thi pháp luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua các buổi đối thoại định kỳ, tạo sức mạnh cho công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động, gắn bó, chia sẻ, đồng hành nhiều hơn với người lao động trong cuộc sống, trong lao động.

Hoạt động công đoàn vững mạnh mới có thể có cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Những đảng viên trưởng thành từ phong trào công nhân, đứng vào hàng ngũ của Đảng, sẽ góp phần đắc lực đưa chủ trương, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, làm cầu nối giữa Đảng với người lao động, củng cố niềm tin của người lao động với Đảng. Tổ chức Đảng trong doanh nghiệp chính là điểm tựa vững chắc cho công đoàn, có tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn, khẳng định vai trò của công đoàn đối với người lao động.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, tin tưởng rằng các cấp công đoàn trong Vietsovpetro thời gian tới sẽ tiếp tục làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tham gia xây dựng Đảng, hoàn thành tốt chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Vietsovpetro đã thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Vietsovpetro, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, là cầu nối trong mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với công nhân lao động

Giai đoạn 2015-2019, công đoàn các cấp trong Vietsovpetro đã giới thiệu 796 đoàn viên công đoàn ưu tú, trong đó có 265 đoàn viên ưu tú được tổ chức Đảng xem xét kết nạp. Đây là những con số thể hiện sự đóng góp quan trọng của công đoàn trong công tác phát triển Đảng

Hoàng Bình