Trữ lượng tài nguyên của Nga suy giảm do thiếu đầu tư thăm dò địa chất

10:20 | 15/09/2021

1,361 lượt xem
|
Bộ Tài nguyên LB Nga cho biết, trữ lượng đã chứng minh của dầu, khí, than của Nga đã giảm đáng kể trong vòng thập kỷ qua do thiếu đầu tư cho lĩnh vực thăm dò địa chất.
Trữ lượng tài nguyên của Nga suy giảm do thiếu đầu tư thăm dò địa chất
Lô thăm dò Taymyr của Lukoil ở vùng Bắc cực, Nga. Nguồn: Lukoil.

Cụ thể, trữ lượng dầu thô giảm 33% từ 28,2 tỷ tấn năm 2010 xuống còn 19,1 tỷ tấn năm 2020 (đủ cho 59 năm khai thác), khí đốt từ 70.000 tỷ m3 xuống còn 49.200 tỷ m3 năm 2019, trữ lượng than không thay đổi – 275 tỷ tấn.

Nhằm tăng cường quá trình tái tạo cơ sở tài nguyên, Bộ Tài nguyên đã đề xuất chính phủ tăng 145% chi phí ngân sách cho lĩnh vực thăm dò địa chất lên 26 tỷ rúp. Ngoài ra, Bộ đặt mục tiêu cấp mới 150 giấy phép thăm dò khoáng sản rắn và 50 giấy phép thăm dò dầu khí trong 3 năm tới, hướng tới con số 200 giấy phép thăm dò tại các khu vực dầu khí triển vọng vào năm 2030, và 300 giấy phép đối với khoáng sản rắn khác.

Theo ước tính của Bộ Tài nguyên, số tiền ngân sách thu về từ thuế và bán đấu giá giấy phép sẽ gấp 325 lần số tiền đầu tư cho thăm dò địa chất dầu khí và 195 lần đối với khoáng sản rắn. Nhìn chung, tỷ lệ tái tạo tài nguyên LB Nga thời gian cuối chỉ đạt 30%. Đến nay, những thành tựu thời Liên Xô đã hoàn toàn cạn kiệt.

Xuân Thắng

DMCA.com Protection Status