Vietsovpetro tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ và Hội nghị Người lao động năm 2021

20:24 | 29/12/2020

3,297 lượt xem
|
(PetroTimes) - Trong năm 2020, trước những thách thức và khó khăn do “tác động kép" của đại dịch Covid -19 và giá dầu giảm sâu, với bề dày truyền thống lao động quên mình của những “người đi tìm lửa", tập thể lao động quốc tế Vietsovpetro đã đạt được những thành tích đáng tự hào, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và sự phát triển kinh tế, xã hội của Đất nước.

Ngày 28/12/2020, tại Trụ sở làm việc số 105- Lê Lợi, TP. Vũng Tàu, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị Người lao động.

Vietsovpetro tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ và Hội nghị Người lao động năm 2021
Toàn cảnh Hội nghị
Vietsovpetro tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ và Hội nghị Người lao động năm 2021
Đồng chí Vũ Việt Kiều - Phó Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, đồng chí Vũ Việt Kiều – Phó Bí thư Đảng ủy Vietsovpetro đã trình bày báo cáo tổng kết. Báo cáo nêu rõ: Năm 2020, Đảng ủy Vietsovpetro đã lãnh đạo Hệ thống chính trị phía Việt Nam phối hợp với phía Nga thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Hội đồng giao về khai thác dầu và khí, gia tăng trữ lượng; công tác an ninh, an toàn hoạt động dầu khí được đảm bảo; công tác quản trị các cấp ngày càng hiệu quả. Các chế độ khuyến khích vật chất và phúc lợi khác cho CBCNV tiếp tục được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng được duy trì tốt, triển khai thực hiện kịp thời văn bản mới của Đảng và của Tập đoàn. Tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022; đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội đại biểu Đảng bộ Vietsovpetro lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong năm, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục hoạt động hiệu quả; quan hệ hữu nghị với CBCNV phía Nga được duy trì tốt. Mặc dù còn một số tồn tại hạn chế nhưng năm 2020 Đảng bộ Vietsovpetro đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Đảng ủy Vietsovpetro đã ban hành Nghị quyết só 23 –NQ/ĐU lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Vietsovpetro. Trong đó Đảng ủy Vietsovpetro xác định cần đặc biệt quan tâm 2 nhiệm vụ chính là: Triển khai các giải pháp đảm bảo khai thác an toàn, vượt mức tổng sản lượng kế hoạch 2.999,4 nghìn tấn dầu, trong đó 2.865 nghìn tấn từ Lô 09-1 và 134,4 nghìn tấn từ Lô 09-3/12 (phần của Vietsovpetro) và Đảm bảo tiến độ mua sắm, chế tạo, lắp đặt, xây dựng và đưa vào vận hành giàn khai thác BK-18A và BK-19, cho dòng dầu đầu tiên trong Quý 4/2021.

Vietsovpetro tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ và Hội nghị Người lao động năm 2021
Đồng chí Nguyễn Quỳnh Lâm - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Vietsovpetro trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 3 cá nhân

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể thường xuyên làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông gắn với nhận diện và xây dựng văn hóa doanh nghiệp Vietsovpetro; Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa"; Tiếp tục thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 các chiến lược phát triển Ngành và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035...

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Trọng, Trưởng phòng Tổ chức – Nhân sự Vietsovpetro đã báo cáo về một số chính sách mới của Vietsovpetro; Về tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo; Công khai quỹ phúc lợi và Quỹ tương trợ Vietsovpetro năm 2020.

Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 3 đồng chí, trao Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn cho 5 tập thể, 5 cá nhân và Giấy khen của Đảng ủy Vietsovpetro cho 28 chi bộ xuất sắc năm 2020 và 24 tập thể (theo NQ03, NQ20).

Vietsovpetro tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ và Hội nghị Người lao động năm 2021
Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt - Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị Người lao động năm 2021, đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – Chủ tịch Công đoàn Vietsovpetro đã báo cáo tổng kết công tác Công đoàn, về kết quả kiểm tra, giám sát thực hiện Nội quy, các quy định, quy chế liên quan đến người lao động và đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt nhấn mạnh: Trong năm qua Công đoàn đã làm tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm các quyền dân chủ của người lao động tại nơi làm việc; tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cùng với Người sử dụng lao động chăm lo đời sống của CNVCLĐ. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid và giá dầu giảm nhưng Vietsovpetro vẫn duy trì được việc làm ổn định cho CBCNV trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, thu nhập đảm bảo và tăng cao hơn năm trước; các chế độ chính sách đối với người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ chính sách khác được thực hiện đây đủ theo pháp luật, theo quy định và quy chế nhân viên của Vietsovpetro; Năm 2020, công tác an toàn lao động tiếp tục được chú trọng, các điều kiện về vệ sinh, an toàn lao động cho CBCNV được đảm bảo đúng quy định trong từng lĩnh vực; Vietsovpetro đã tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ, tất cả các kiến nghị của người lao động đều được giải đáp kịp thời, thỏa đáng. Công đoàn đã vận động CBCNV - người lao động tham gia quyên góp, ủng hộ làm tốt công tác an sinh xã hội, các phong trào do Tập đoàn, đơn vị phát động. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể thao, thăm hỏi, hỗ trợ, nâng cao tinh thần và vật chất cho người lao động rất được chú ý và đạt nhiều kết quả ấn tượng. Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất mang lại lợi ích kinh tế trên 5 triệu USD.

Nhận định năm 2021 tiếp theo vẫn sẽ là 1 năm khó khăn, thách thức đối với Vietsovpetro, BCH Công đoàn Vietsovpetro kêu gọi toàn thể CBCNV Vietsovpetro đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, hiệu quả để cùng với Ban lãnh đạo Vietsovpetro vượt qua các khó khăn thách thức, hoàn thành các nhiệm vụ sản suất kinh doanh được giao, giúp cho Vietsovpetro tiếp tục phát triển ổn định.

Vietsovpetro tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ và Hội nghị Người lao động năm 2021
Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thuỳ Lan phát biểu tại Hội nghị
Vietsovpetro tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ và Hội nghị Người lao động năm 2021
Vietsovpetro tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ và Hội nghị Người lao động năm 2021
Đồng chí Nghiêm Thuỳ Lam trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nghiêm Thùy Lan, đại diện cho Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và CĐ DKVN đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành công của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro nói chung và hoạt động của Đảng bộ, Công đoàn Vietsovpetro nói riêng trong năm 2020. Đồng chí ghi nhận và đặc biệt đánh giá cao công tác Đảng và công tác Công đoàn của Vietsovpetro trong thời gian qua đã tiếp tục phát huy được vai trò và truyền thống tốt đẹp đã có trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Những thành tích đạt được đã đóng góp tích cực vào sự thành công của Petrovietnam trong việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Đảng và Nhà nước giao cho. Trong năm 2021, đồng chí đề nghị Đảng bộ, Công đoàn Vietsovpetro tập trung cao độ để thực hiện tốt vai trò của mình, thực hiện thành công nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đảng bộ và Công đoàn tiếp tục đồng hành cùng CBCNV trong sản xuất kinh doanh, trong nghiên cứu khoa học, thực hiện tốt công tác an toàn lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV.

Tại Hội nghị, CĐ DKVN đã tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Vietsovpetro, Bằng khen cho 14 tập thể vững mạnh xuất sắc nhất năm 2020 và Công đoàn Vietsovpetro trao Giấy khen của cho 3 Công đoàn CSTV vững mạnh xuất sắc.

Vietsovpetro tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ và Hội nghị Người lao động năm 2021

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghi

Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị và bầu 10 đại diện cho tập thể người lao động tham dự Đối thoại định kỳ Vietsovpetro năm 2021 với sự nhất trí 100%.

Vietsovpetro hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020Vietsovpetro hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020
Vietsovpetro - 10 thành tựu vẻ vangVietsovpetro - 10 thành tựu vẻ vang
Kỳ họp Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần thứ 53 thành công tốt đẹpKỳ họp Hội đồng Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro lần thứ 53 thành công tốt đẹp

A.P - Đ.H

Ảnh: Thuận Thiên

DMCA.com Protection Status