Kinh nghiệm từ đại hội điểm PV GAS Cà Mau

07:23 | 11/03/2017

|
Thực hiện Chỉ thị số 84-CT/ĐU ngày 17-11-2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn “Về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ II, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI (nhiệm kỳ 2017-2022)”; Kế hoạch số 108 KH/ĐTNK- TCKT ngày 1-7-2016 của Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội và kế hoạch tổ chức Đại hội điểm các cơ sở Đoàn trực thuộc. Qua đó, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo đại hội các cơ sở Đoàn trực thuộc tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022.

Phan Sỹ Linh (Phó bí thư thường trực, Chủ nhiệm UBKT Đoàn Tập đoàn)

Tạo phong trào thi đua

Đoàn Tập đoàn đã kịp thời triển khai các kế hoạch, hướng dẫn, xây dựng các biểu mẫu dùng trong Đại hội tới các cơ sở đoàn trực thuộc; Tổ chức hội nghị tập huấn công tác Đại hội cho các cán bộ Đoàn chủ chốt các đơn vị; Thành lập 3 tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn các cơ sở đoàn trực thuộc trong Tập đoàn và Ban Tổ chức Đại hội Đoàn Tập đoàn lần thứ II.

Với tính chất đặc thù của đoàn viên, thanh niên Dầu khí, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Đoàn Khối, Đoàn Tập đoàn giao Đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam chọn Đoàn cơ sở Công ty Khí Cà Mau là Đoàn cấp cơ sở có đông đoàn viên là kỹ sư, công nhân để chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp Trung ương.

kinh nghiem tu dai hoi diem pv gas ca mau

Sau khi tiến hành các công việc chuẩn bị cho đại hội từ đề án tổ chức Đại hội, báo cáo chính trị, đề án xây dựng Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV), Bí thư, Phó bí thư và thành lập các tiểu ban, được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Thường trực Đoàn Khối, các ban chuyên môn Đoàn Khối và cấp ủy cùng cấp. Ngày 14-1-2016, tại Cà Mau, Đại hội điểm cấp Trung ương Đoàn diễn ra tại Đoàn cơ sở Công ty Khí Cà Mau đã thành công tốt đẹp. Về thời gian, đây là đại hội điểm sớm nhất do Trung ương Đoàn chỉ đạo, việc bố trí thời gian đại hội làm 2 phiên là hợp lý, bảo đảm yêu cầu, phù hợp với đặc điểm, tình hình ở cơ sở.

Báo cáo chính trị trình tại đại hội có chất lượng, ngắn gọn, xúc tích đánh giá đúng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua có sline trình chiếu minh họa; chỉ ra những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm và các biểu mẫu minh chứng kèm theo; xác định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị trong những năm tới và hệ thống các chỉ tiêu đề ra nhiệm kỳ được các đại biểu nhất trí cao.

Đại hội diễn ra đúng trình tự, bảo đảm các nội dung theo quy định, các bài tham luận có chất lượng cao, tập trung theo định hướng thảo luận. Danh sách nhân sự do BCH khóa cũ chuẩn bị đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Trung ương Đoàn và Đảng ủy Khối, cơ cấu, tỷ lệ nữ đặc biệt là độ tuổi bình quân của BCH dưới 27 tuổi. Tại Hội nghị BCH lần thứ nhất để bầu BCH, BTV, Bí thư, Phó bí thư đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định. Đồng chí Bí thư, Phó bí thư dự kiến đều trúng cử với số phiếu đứng đầu danh sách. Không có ứng cử, đề cử thêm tại đại hội ngoài phương án nhân sự đã chuẩn bị

kinh nghiem tu dai hoi diem pv gas ca mau
Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên KCM nhiệm kỳ 2017-2019 với 9 đồng chí

Để công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội các đơn vị trong Tập đoàn diễn ra thành công, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của cấp ủy Đảng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ, việc lựa chọn bầu BCH thật sự dân chủ, có chất lượng cao và tạo phong trào thi đua sôi nổi trước, trong và sau quá trình tổ chức đại hội. Công tác tổ chức cần phải được quan tâm, chú trọng và triển khai một cách thống nhất trong toàn Đoàn.

Dân chủ - Đồng thuận

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cần bám sát văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn của Đoàn cấp trên, cấp ủy Đảng cùng cấp. Trong quá trình chuẩn bị, thành lập Ban Tổ chức Đại hội, các tiểu ban phục vụ, xây dựng chương trình, nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên các tiểu ban; thường xuyên liên hệ với Văn phòng Đoàn Tập đoàn, trưởng các tổ công tác chỉ đạo đại hội, xin ý kiến về các vấn đề phát sinh, những nội dung chưa rõ trong quá trình xây dựng phương án nhân sự, đặc biệt là những vấn đề mới trong các quy định, hướng dẫn của Trung ương; bám sát nghị quyết của Đảng ủy cùng cấp. Việc chuẩn bị các văn kiện kỹ lưỡng về nội dung, tổ chức lấy ý kiến tham gia các báo cáo. Phương án nhân sự BCH, BTV, Bí thư, Phó bí thư được cấp ủy trực tiếp phê duyệt trước khi tiến hành công tác duyệt đại hội. Chương trình đại hội được chuẩn bị chi tiết, phải có buổi tổng duyệt chạy thử trước khi diễn ra đại hội để khớp nối các bộ phận.

Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Trong đó, xác định rõ các hình thức, biện pháp và thời gian tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị; nội dung tuyên truyền cần cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu. Chú trọng đến hình thức tuyên truyên cổ động trực quan (panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu); tổ chức phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên, thanh niên, gắn biển công trình, phần việc thanh niên, tổ chức dâng hương, dâng hoa và tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ tại địa phương, các nhà lưu niệm các danh nhân trước thời điểm tổ chức đại hội nhằm thu hút sự quan tâm của cán bộ, công nhân viên trong và ngoài đơn vị; tuyên truyền kết quả nổi bật nhiệm kỳ qua trong công tác Đoàn. Sau đại hội, nên tổ chức hoạt động tạo không khí vui tươi, phấn khởi và hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng thành công đại hội.

Tập trung hoàn thiện có chất lượng nội dung báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và dự thảo nghị quyết trình đại hội theo sát Nghị quyết, định hướng của cấp ủy, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Bên cạnh đó, các văn bản sử dụng trong đại hội phải đảm bảo đúng thể thức, quy định, có dung lượng phù hợp. Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào các văn kiện trình đại hội cấp trên cần chuẩn bị kỹ, trình bày ngắn gọn; chủ yếu nêu ra những vấn đề đã được đa số nhất trí, những vấn đề quan trọng và còn nhiều ý kiến khác nhau để đại hội tiếp tục thảo luận, biểu quyết.

Phát huy dân chủ trong quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội, rà soát, bổ sung quy hoạch BCH nhiệm kỳ mới, công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo công khai, dân chủ và theo đúng nguyên tắc, trình tự, quy trình hướng dẫn, tỷ lệ cán bộ nữ, chú ý tiêu chuẩn chức danh cán bộ Đoàn theo quy định thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Khối Doanh nghiệp Trung ương của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, chuẩn bị danh sách bầu cử có số dư theo Hướng dẫn 81 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn trước khi trình cấp ủy và Đoàn cấp trên phê duyệt. Đối với các đại biểu dự đại hội và dự kiến bầu đi dự đại hội cấp trên đều lựa chọn kỹ và nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành. Tạo đồng thuận cao trong đại hội, góp phần vào thành công chung của các đại hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tập trung vào nhân sự đại biểu dự đại hội, nhân sự dự kiến tham gia BCH và nhân sự đại biểu dự đại hội Đoàn cấp trên.

Hiện nay, Ðoàn Tập đoàn có 16 đoàn cơ sở với 223 chi đoàn và 9 Ðoàn cơ sở được giao quyền cấp trên cơ sở với 139 cơ sở Ðoàn và 314 chi đoàn, tổng số đoàn viên là 20.685 người với địa bàn trải rộng từ Bắc vào Nam.