Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn mời thầu

09:00 | 24/09/2021

4,916 lượt xem
|
(PetroTimes) - Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn mời thầu dịch vụ "Cung cấp báo cáo nhu cầu sản phẩm xăng dầu tại thị trường Việt Nam và cước phí, phí bảo hiểm tàu vận tải xăng dầu tuyến quốc tế nội địa.

Tên bên mời thầu: Chi nhánh Phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn

- Địa chỉ: Tầng 3, số 18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại/fax/email: 024. 3825 2526

- Mã số thuế: 0100681592 – 035

Tên gói thầu: dịch vụ “Cung cấp báo cáo nhu cầu sản phẩm xăng dầu tại thị trường Việt Nam và cước phí, phí bảo hiểm tàu vận tải xăng dầu tuyến quốc tế, nội địa”

- Loại gói thầu: Dịch vụ tư vấn;

- Giá gói thầu: 3.224.529.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ hai trăm hai mươi tư triệu năm trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn);

- Nội dung chính của gói thầu: Cung cấp báo cáo nhu cầu sản phẩm xăng dầu tại thị trường Việt Nam và cước phí, phí bảo hiểm tàu vận tải xăng dầu tuyến quốc tế, nội địa;

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 04 tuần kể từ ngày ký Hợp đồng.

Nguồn vốn: Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh năm 2021

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSMT: từ 09 giờ 00, ngày 24 tháng 9 năm 2021 đến trước 9 giờ 00, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Địa điểm phát hành HSMT: Tầng 3, số 18 Phố Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Giá bán 01 bộ HSMT: 0 VNĐ

Bảo đảm dự thầu: Không yêu cầu

Thời điểm đóng thầu 09 giờ 00, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Thời điểm mở thầu 09 giờ 30, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu tại đây

Thư mời thầu tại đây

P.V

DMCA.com Protection Status