Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng: Củng cố, hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong Petrovietnam

19:17 | 27/03/2024

18,699 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Ngày 27/3, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp về đánh giá công tác quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ.
Toàn cảnh buổi họp
Toàn cảnh buổi họp

Cùng dự cuộc họp có Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn; các Thành viên HĐTV; các Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; cùng đại diện Ban Pháp chế thanh tra; Tổ Quản lý rủi ro; Ban Tài chính kế toán; Ban Kiểm soát nội bộ; Ban Kinh tế đầu tư;…

Tại cuộc họp, đại diện Tổ Quản lý rủi ro cho biết, năm 2024 sẽ là một năm đầy biến động trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang tại nhiều quốc gia trên thế giới, tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ giảm xuống mức 2,4%. Đối với ngành năng lượng, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) đã tuyên bố cắt giảm sản lượng dầu, thắt chặt nguồn cung để hỗ trợ giá, cùng với đó là xu hướng chuyển dịch năng lượng dự kiến sẽ mang đến nhiều khó khăn cũng như thách thức đối với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm xăng dầu và Petrovietnam cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Với Petrovietnam, để vượt qua khó khăn, duy trì đà tăng trưởng, những rủi ro trọng yếu mà Tập đoàn có thể sẽ phải đối mặt trong năm 2024 là: rủi ro về tài chính; rủi ro trong tìm kiếm thăm dò khai thác; rủi ro lọc hóa dầu, phân phối sản phẩm; rủi ro về pháp lý;…

Dựa theo kế hoạch công tác quản trị rủi ro (QTRR) 2024 của Petrovietnam, Tổ Quản lý rủi ro đã đưa ra một số kiến nghị như: cần chú trọng và phổ biến rộng rãi văn hoá QTRR; các nội dung về văn hoá QTRR cần được tích hợp vào văn hoá doanh nghiệp của Petrovietnam; các Ban/Văn phòng Tập đoàn cần lưu ý về QLRR theo lĩnh vực đối với các đơn vị và cập nhật các thông tin, dữ liệu rủi ro theo mẫu đã ban hành. Bên cạnh đó, Tổ Quản lý rủi ro cũng kiến nghị Tập đoàn cần cập nhật và ban hành quy định mua sắm thay thế quy định tại Quyết định số 1491/QĐ-DKVN ngày 30/3/2020 làm cơ sở triển khai các đề án theo quy định mới và nhanh chóng hoàn thiện các nội dung theo khuyến nghị sau kiểm tra, giám sát.

Về công tác đánh giá và tư vấn độc lập trong nội bộ Petrovietnam, trên cơ sở hướng dẫn của IIA, đại diện Ban Kiểm soán đã có phần đánh giá mức độ trưởng thành về kiểm toán nội bộ (KTNB) của Công ty mẹ và 28 đơn vị thành viên. Nhìn chung, công tác KTNB tại Petrovietnam và các đơn vị thành viên vẫn còn một số hạn chế, chưa đáp ứng được kỳ vọng và mong muốn đã đề ra.

Để khắc phục tình trạng này, Ban Kiểm soát kiến nghị xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cụ thể mức độ trưởng thành về KTNB tại Công ty mẹ và các đơn vị. Ngoài ra, cần ứng dụng thêm mô hình chuyển đổi số trong theo dõi thực hiện các kiến nghị kết luận của Đoàn KTNB nói riêng và kết luận của cơ quan quản lý nhà nước nói chung. Tập đoàn cũng cần quán triệt, tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu về KTNB và tổ chức hội thảo/hội nghị về công tác kiểm soát giúp cán bộ công nhân viên nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

đồng chí Nguyễn Văn Mậu – Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu
Đồng chí Nguyễn Văn Mậu – Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu

Tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Mậu – Thành viên HĐTV Tập đoàn đánh giá công tác tư vấn và ban hành quy định QTRR của Petrovietnam về cơ bản đã hoàn chỉnh, đã có các quy định về quy chế QTRR, đã ban hành các quyết định về khẩu vị rủi ro, cũng như quy trình QTRR. Với việc cập nhật kết quả QTRR, đồng chí Nguyễn Văn Mậu đánh giá Tổ Quản lý rủi ro đã có báo cáo đầy đủ, hoàn thiện, đánh giá chính xác về công tác thực hiện QTRR ở tập đoàn và các đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Mậu nhấn mạnh, rủi ro có thể đến từ nhiều yếu tố khách quan và điều quan trọng nhất là Petrovietnam phải nhận diện được mức độ rủi ro và có giải pháp khắc phục. Những rủi ro mà Tập đoàn đã xác định ra phần lớn đều đang trong quá trình xử lý nên cần lưu ý triển khai khắc phục nhanh chóng, xử lý kịp thời, “cần tránh câu chuyện thành tích và phải tập trung vào công tác khắc phục”.

đồng chí Bùi Minh Tiến – Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại  cuộc họp
Đồng chí Bùi Minh Tiến – Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu tại cuộc họp

Theo đồng chí Bùi Minh Tiến – Thành viên HĐTV, Petrovietnam đã thành lập bộ phận KTNB trong Ban Kiểm soát để thực hiện chức năng đánh giá và tư vấn độc lập. Tuy nhiên, bộ phận này hiện vẫn đang mỏng nên cần tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp bộ máy.

Đồng chí Bùi Minh Tiến kiến nghị, Petrovietnam cần tăng cường đầu tư và đánh giá kỹ 2 mục tiêu chính bao gồm: Mục tiêu số 1 là rà soát, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại đơn vị để đảm bảo rằng hệ thống này đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp để Petrovietnam có thể kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục các rủi ro; Mục tiêu số 2 là việc rà soát các quy trình quản lý và quy trình QTRR để đảm bảo tính hiệu quả.

Đồng chí Bùi Minh Tiến cho rằng, Ban lãnh đạo Tập đoàn cần trao quyền cho Ban Kiểm soát và Tổ Quản lý rủi ro, để các cán bộ thuộc 2 ban có đủ thẩm quyền để xử lý vấn đề liên quan đến 2 mục tiêu đã đề cập.

đồng chí Phạm Tuấn Anh - Thanh viên HĐTV
Đồng chí Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Tuấn Anh - Thành viên HĐTV nêu rõ: “Chúng ta cần nhận định rủi ro đến từ 2 yếu tố khách quan và chủ quan, để từ đó có phương thức QTRR phù hợp. Sau khi nhận định được rủi ro, chúng ta có thể thực hiện các phương án như loại bỏ rủi ro; giảm thiểu rủi ro hoặc chuyển đổi rủi ro sang cho chủ thế khác”.

Đồng chí Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh, công tác QTRR và KTNB là yếu tố rất quan trọng với doanh nghiệp và Petrovietnam cần chú trọng xây dựng, hoàn thiện, nâng cấp bộ máy nhanh chóng.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn
Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn

Tại cuộc họp, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn lưu ý Ban Kiểm soát và Tổ Quản lý rủi ro cần có phần đánh giá, phân loại rủi ro rõ ràng hơn để từ đó đề ra các kế hoạch hành động cụ thể.

Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn cho biết: “Đối với QTRR, chúng ta đã xây dựng được hệ thống và quy trình. Tuy nhiên, tôi đánh giá rủi ro về nhân sự và rủi ro về tuân thủ là 2 yếu tố dẫn đến tình trạng không đáp ứng được yêu cầu công việc. Do đó, Petrovietnam cần tổ chức đào tạo, nâng cao nhận thức đánh giá, trách nghiệm của các cán bộ nhân viên để khắc phục tình trạng này”. Về công tác kiểm soát nội bộ và KTNB, Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn cho rằng, Tập đoàn cần tập trung ưu tiên nâng cao chất lượng trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐTV Lê Mạnh Hùng: Củng cố, hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro trong Petrovietnam
Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro cần phải nhìn một cách có hệ thống. Nói đến doanh nghiệp trước hết phải nói đến hệ thống kiểm soát nội bộ, nếu hệ thống kiểm soát nội bộ khiếm khuyết hoặc không đảm bảo sẽ không thể quản trị được doanh nghiệp, đặc biệt là đối với Petrovietnam là doanh nghiệp đa lĩnh vực.

Theo Chủ tịch Lê Mạnh Hùng, quy định của pháp luật đã rõ ràng, do đó Ban kiểm soát cùng HĐTV phải rà soát công tác kiểm soát nội bộ theo đúng quy định bao gồm: Việc thiết kế hệ thống đã phù hợp với mô hình kinh doanh, mô hình quản trị hay chưa?; Mô hình kiểm soát nội bộ đã bảo đảm được tính hiệu quả hiệu quả hay chưa?.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Lê Mạnh Hùng đề nghị Tổng Giám đốc Lê Ngọc Sơn cùng Ban Quản trị nguồn nhân lực rà soát, nghiên cứu báo cáo với HĐTV về mô hình quản trị và cơ cấu tổ chức, trong đó có QTRR và kiểm soát nội bộ theo quy định.

Chủ tịch Lê Mạnh Hùng cũng đề nghị các đồng chí Thành viên HĐTV rà soát, chỉ đạo, hoàn thiện hệ thống tổ chức về KTNB và QTRR. Ban Kiểm soát và Tổ Quản lý rủi ro cần xây dựng chương trình và kế hoạch đào tạo cho cán bộ nhân viên một cách bài bản, nhằm nâng cao chuyên môn cho cán bộ nhân viên; đồng thời kiểm toán lại hệ thống kiểm soát của Petrovietnam để tìm ra cái lệch chuẩn từ đó điều chỉnh, củng cố, hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Petrovietnam cập nhật diễn biến kinh tế vĩ mô, dự báo quý IV/2023 và năm 2024Petrovietnam cập nhật diễn biến kinh tế vĩ mô, dự báo quý IV/2023 và năm 2024
Đảm bảo công tác bảo hiểm, quản trị rủi ro cho NMNĐ Thái Bình 2Đảm bảo công tác bảo hiểm, quản trị rủi ro cho NMNĐ Thái Bình 2
BSR đẩy mạnh công tác tư vấn quản trị rủi ro: Bước quan trọng để đảm bảo an toàn và bền vữngBSR đẩy mạnh công tác tư vấn quản trị rủi ro: Bước quan trọng để đảm bảo an toàn và bền vững
Petrovietnam tổ chức hội thảo chuyên môn về công tác kiểm soát tại các đơn vịPetrovietnam tổ chức hội thảo chuyên môn về công tác kiểm soát tại các đơn vị
Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Triển khai công tác kiểm tra giám sát theo chiều sâu, đồng bộ, toàn diệnChủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng: Triển khai công tác kiểm tra giám sát theo chiều sâu, đồng bộ, toàn diện

Minh Đức

DMCA.com Protection Status