Công đoàn PV GAS: Chuẩn bị tốt cho Đại hội Công đoàn lần thứ III

10:38 | 14/04/2017

|
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch của Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ VI CĐ DKVN nhiệm kỳ 2018-2023 và chương trình công tác toàn khóa của BCH Công đoàn Tổng Công ty khóa II, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ III Công đoàn PV GAS nhiệm kỳ 2017-2022.

Việc tổ chức đại hội các cấp lần này, trước hết nhằm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các nghị quyết và chỉ thị của Đảng, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, CĐ DKVN, của Đảng ủy PV GAS về đổi mới công tác tổ chức và hoạt động công đoàn; tập hợp, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVC-LĐ) lớn mạnh, nâng cao vị trí vai trò của tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Tại buổi tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI CĐ DKVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam vừa qua, Chủ tịch CĐ DKVN Nghiêm Thùy Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII CĐ DKVN nhiệm kỳ 2018-2023 và chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành CĐ DKVN khóa V. Vì tầm quan trọng của các đại hội sắp tới, Chủ tịch CĐ DKVN yêu cầu cán bộ công đoàn các cấp phải tham gia các lớp tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn cơ sở một cách nghiêm túc với tinh thần và trách nhiệm cao. Đây cũng là một trong những hoạt động quan trọng để đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn các cấp; là yếu tố quan trọng tạo nên thành công đại hội công đoàn các cấp sắp tới.

cong doan pv gas chuan bi tot cho dai hoi cong doan lan thu iii
Người lao động PV GAS

Chủ tịch Nghiêm Thùy Lan cho rằng, 2017 tiếp tục là năm khó khăn và nhiều thách thức của ngành Dầu khí, nên hơn lúc nào hết hoạt động công đoàn đòi hỏi sự chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ… từ các ban chấp hành và cán bộ công đoàn chủ chốt, đến sự tích cực của đoàn viên công đoàn tham gia trong từng hoạt động. Hoạt động công đoàn các cấp phải ngày càng đổi mới, sáng tạo, phát triển và hội nhập. Phải xây dựng tổ chức công đoàn mạnh từ cơ sở để CĐ DKVN ngày càng phát triển.

Đại hội công đoàn các cấp có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng tình hình tổ chức hoạt động công đoàn, phong trào công nhân trong nhiệm kỳ qua, những kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình và Nghị quyết Đại hội Công đoàn PV GAS khóa II, nhiệm kỳ 2012-2017; tìm ra những ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại và nguyên nhân nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn, đề ra được phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và các chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới. Thông qua đại hội, công đoàn các cấp sẽ lựa chọn, bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới những cán bộ có năng lực, trình độ, nhiệt tình và có uy tín trong phong trào công nhân và hoạt động công đoàn để tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, chiến lược phát triển của PV GAS đến năm 2035.

Công đoàn PV GAS cũng yêu cầu: Đại hội công đoàn các cấp phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của đoàn viên công đoàn, người lao động và tổ chức công đoàn; tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp. Đặc biệt, các đại hội đều phải coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí.

Với phương châm chung được Công đoàn PV GAS đề ra cho các đại hội: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, nội dung các đại hội sẽ tương đồng ở những phần chính như: Thảo luận thông qua báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua; quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ tới phù hợp với Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng bộ PV GAS và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đơn vị; Đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp; Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên. Khoảng thời gian không nhỏ của đại hội sẽ giành cho các cuộc thảo luận, đề xuất kiến nghị với cấp ủy Đảng, lãnh đạo chuyên môn về những vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu quả chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ và hoạt động công đoàn.

Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ và phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ tới là văn kiện quan trọng nhất mà ban tổ chức đại hội các cấp được yêu cầu chú trọng trong công tác chuẩn bị và thông qua. Báo cáo cần ngắn gọn, đánh giá đúng thực trạng phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn, có số liệu để chứng minh, phân tích làm rõ kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội II Công đoàn PV GAS; những hạn chế yếu kém trong việc thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước; tìm ra được nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Phương hướng nhiệm kỳ tới phải được xây dựng trên cơ sở tập trung làm rõ nhiệm vụ và giải pháp của hoạt động công đoàn theo chức năng nhiệm vụ và quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh nhằm động viên CNVC-LĐ tham gia tích cực, có hiệu quả các phong trào thi đua để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của đơn vị, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ.

CĐ PV GAS cũng hướng dẫn các cấp cơ sở chuẩn bị về nhân lực, bầu chọn đúng tiêu chí cán bộ công đoàn nhiệm kỳ mới như điều kiện tham gia ban chấp hành; cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành; tiêu chuẩn ủy viên Ủy ban Kiểm tra công đoàn; Số lượng đại biểu chính thức của đại hội công đoàn các cấp và thành phần tham dự đại hội…

Để phù hợp với mốc thời gian dự kiến, CĐ DKVN sẽ tổ chức Đại hội lần thứ VI vào cuối quý II/2018, Công đoàn PV GAS đã phân định thời gian tổ chức đại hội các cấp: từ tháng 4 đến tháng 6-2017 sẽ tổ chức đại hội các công đoàn trực thuộc công đoàn cơ sở; từ tháng 7 đến tháng 8-2017 sẽ tổ chức đại hội các công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn tổng công ty. Đại hội lần thứ III Công đoàn PV GAS dự kiến tổ chức vào tháng 10-2017.

Trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội, các cấp công đoàn phải thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp và phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng đơn vị để chuẩn bị nội dung cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị. Khi hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội, các cấp công đoàn phải báo cáo công đoàn cấp trên trực tiếp để xem xét, phê chuẩn tổ chức đại hội. Sau khi tổ chức xong đại hội, các cấp công đoàn phải báo cáo kết quả đại hội và xin công nhận kết quả bầu cử về công đoàn cấp trên trực tiếp. Công đoàn PV GAS sẽ theo dõi và tham dự đại hội của các công đoàn trực thuộc như một trách nhiệm hướng dẫn và động viên phong trào cơ sở; định hướng việc tổ chức coi trọng chất lượng, thiết thực và tiết kiệm, tránh hình thức phô trương và lãng phí.

Công đoàn PV GAS