Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu về đích sớm

08:30 | 25/10/2017

|
Với sự chủ động, linh hoạt trong điều hành, tổ chức sản xuất, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) - đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) - đã về đích sớm các chỉ tiêu kế hoạch sản lượng trong năm 2017.

Đến hết ngày 14-10-2017, KVT đạt sản lượng 232 nghìn tấn LPG (100,4% kế hoạch năm), về đích trước 79 ngày; sản lượng condensate Bạch Hổ đạt 58,1 nghìn tấn (109,73% kế hoạch năm), về đích trước 102 ngày. Dự kiến đến ngày 31-12-2017, KVT sẽ đạt 285 nghìn tấn LPG, tương đương 124% kế hoạch năm; đạt 72 nghìn tấn condensate Bạch Hổ, tương đương 136% kế hoạch năm.

Có được thành quả đó là nhờ sự đóng góp to lớn từ những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm với công việc của tập thể CBCNV KVT trong tất cả các khâu: Hoạch định của ban giám đốc; việc triển khai thực hiện đồng bộ, kiểm soát tiến độ của các bộ phận trong công ty; sự tận tâm của CBCNV làm việc trực tiếp trên các công trình khí, giúp duy trì và cải tiến hoạt động sản xuất đảm bảo an toàn - liên tục - hiệu quả.

cong ty che bien khi vung tau ve dich som
Lãnh đạo KVT trao đổi công việc với các đối tác và người lao động

Ngay từ đầu năm, KVT đã đánh giá, phân tích các khó khăn có thể ảnh hưởng đến kế hoạch sản lượng năm 2017 như: Thành phần khí ẩm đầu vào ngày càng nhẹ do các nguồn khí nặng như: Tê Giác Trắng, Bạch Hổ giảm sản lượng; tháp chưng cất C-05 hoạt động không hiệu quả khi vận hành với công suất cao; các thiết bị công nghệ ngày một cũ…

Trước tình hình đó, tập thể lãnh đạo KVT đã thực thi nhiều giải pháp quan trọng như: Tối ưu hóa vận hành, bảo dưỡng; đánh giá sớm và liên tục sự ảnh hưởng của thành phần khí từ các mỏ mới như: Đại Hùng, Thiên Ưng... để xây dựng các phương án, thông số vận hành tối ưu; thử nghiệm và áp dụng giải pháp xử lý tình trạng ngập lỏng tại đỉnh tháp C-05; xây dựng phương án rút ngắn thời gian bảo dưỡng các thiết bị quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi sản phẩm lỏng; duy trì tính sẵn sàng và độ tin cậy của hệ thống công nghệ chế biến khí ở mức cao.

KVT đã phối hợp với Công ty Dịch vụ Khí (DVK) và Công ty Dự án Khí (DAK) xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa trong thời gian dừng khí năm 2017 tại GPP và các đầu việc phục vụ dự án nâng cao hệ số thu hồi LPG đảm bảo an toàn, chất lượng và tiến độ để gia tăng thu hồi khí khô và các sản phảm lỏng; cải tiến hệ thống quản lý an toàn, chất lượng, môi trường; điều chỉnh chức năng nhiệm vụ các bộ phận trong công ty, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác vận hành, kiểm soát chất lượng bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, từ đó giảm được số sự cố kỹ thuật có ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi sản phẩm lỏng tại GPP (đến thời điểm hiện tại số sự cố kỹ thuật tại GPP là 3 sự cố, giảm 50% so với cùng kỳ năm 2016).

Trong 2 tháng cuối năm, tập thể người lao động KVT tiếp tục nỗ lực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao, khẳng định vai trò là một trong những đơn vị chủ lực trong khối sản xuất của PV GAS.

Từ đầu năm 2017 đến nay, độ tin cậy và sẵn sàng của hệ thống chế biến khí tại Nhà máy Xử lý khí Dinh Cố (GPP) đạt 100%; độ sẵn sàng của thiết bị có ảnh hưởng đến thu hồi sản phẩm lỏng đạt 99,948%.

Mai Phương