Đại hội Chi bộ Ban Khai thác Dầu khí nhiệm kỳ 2020 - 2022

16:15 | 19/02/2020

|
Ngày 19/2 tại Hà Nội, Chi bộ Ban Khai thác Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Đại hội Chi bộ Ban nhiệm kỳ 2020 - 2022

Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Thành viên HĐTV, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, đại diện các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Ban Khai thác Dầu khí (KTDK).

dai hoi chi bo ban khai thac dau khi nhiem ky 2020 2022
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Ban KTDK nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đây cũng là Đại hội điểm được Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn lựa chọn tổ chức làm mẫu nhằm rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức Đại hội các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc còn lại.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo chính trị của Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành quả, điểm mạnh, điểm yếu và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ qua, đồng thời, thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra.

Hiện tại, Chi bộ Ban KTDK có 23 đảng viên (1 đảng viên dự bị) trên tổng số 29 CBCNV, trong đó có 5 cán bộ đang được cử đi biệt phái. Chi bộ và toàn thể CBCNV Ban KTDK đã đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu công việc chung. Chi bộ và toàn thể CBCNV Ban KTDK luôn chủ động, tích cực chỉ đạo và giám sát điều hành công tác khai thác, phát triển mỏ bảo đảm an toàn, hiệu quả, hoàn thành mục tiêu sản lượng khai thác dầu khí đã đề ra.

dai hoi chi bo ban khai thac dau khi nhiem ky 2020 2022
Đồng chí Đinh Văn Sơn, Thành viên HĐTV, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Ban KTDK đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành kế hoạch khai thác dầu khí hằng năm của PVN được Chính phủ giao. Năm 2017, PVN đạt sản lượng khai thác 15,52 triệu tấn dầu và 9,89 tỉ m3 khí, tương đương 109% kế hoạch khai thác dầu và 103% kế hoạch khí; năm 2018 đạt 13,97 triệu tấn dầu và 10,01 tỉ m3 khí, tương đương 106% kế hoạch khai thác dầu và 104% kế hoạch khí; năm 2019 đạt 13,08 triệu tấn dầu và 10,20 tỉ m3 khí, tương đương 106% kế hoạch khai thác dầu và 105% kế hoạch khí. Những thành tích đó đã giúp Chi bộ Ban KTDK đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết của Đại hội Chi bộ giai đoạn 2017-2020 là khoảng 12 triệu tấn dầu/năm và 10 tỉ m3 khí/năm.

dai hoi chi bo ban khai thac dau khi nhiem ky 2020 2022
Đại diện Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến thảo luận và thông qua phương hướng nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 đề ra. Đồng thời, có các kiến nghị, đề xuất, góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn.

Đại hội cũng đã nghiêm túc, dân chủ xem xét lựa chọn 3 đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 và bầu ra các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàn, Trưởng ban KTDK được Chi bộ tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ Ban KTDK nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết để tham dự Đại hội Đảng bộ.

dai hoi chi bo ban khai thac dau khi nhiem ky 2020 2022
Các đảng viên biểu quyết tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đinh Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã đánh giá cao và biểu dương công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội của Chi bộ Ban KTDK. Đại hội được lựa chọn để tổ chức làm điểm cho các Đảng bộ/Chi bộ khác do đây là Chi bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đánh giá cao.

dai hoi chi bo ban khai thac dau khi nhiem ky 2020 2022
Các đồng chí trong Ban Chấp hành Chi bộ Ban KTDK nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội

Đồng chí Đinh Văn Sơn cũng lưu ý Chi bộ Ban KTDK trong nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy các thành tích đạt được, năng động, để đáp ứng được các đòi hỏi trong tình hình mới, khi bối cảnh ngành năng lượng, dầu khí đang ngày một phát triển. Đồng chí Đinh Văn Sơn yêu cầu các đồng chí đảng viên tiếp tục nêu gương, phát huy vai trò của mình để tập thể Ban KTDK triển khai hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn trong giai đoạn tới.

dai hoi chi bo ban khai thac dau khi nhiem ky 2020 2022Đẩy mạnh gia tăng trữ lượng dầu khí nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển năng lượng quốc gia
dai hoi chi bo ban khai thac dau khi nhiem ky 2020 2022Nghị quyết số 55-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia
dai hoi chi bo ban khai thac dau khi nhiem ky 2020 2022Đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo hiệu quả
dai hoi chi bo ban khai thac dau khi nhiem ky 2020 2022Đầu tư thăm dò và khai thác dầu khí năm 2020 sẽ ra sao?

Hiền Anh