Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng năm 2023

08:29 | 03/02/2023

9,135 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 2/2/2023 tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng, tổng kết đánh giá công tác năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) chủ trì hội nghị. Cùng chủ trì có các đồng chí Phạm Quang Dũng, Nguyễn Văn Mậu - Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Văn phòng Đảng ủy và các Ban xây dựng Đảng của Đảng ủy Tập đoàn; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư/Phó Bí thư phụ trách các Chi/Đảng bộ trực thuộc, Trưởng các ban/Văn phòng Tập đoàn, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội Cơ quan Tập đoàn.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng năm 2023
Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng năm 2023
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Tổng Giám đốc Tập đoàn nhấn mạnh, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn mở rộng lần thứ nhất năm 2023 nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện kết quả các mặt công tác của Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn; rút ra những khuyết điểm tồn tại, những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng thời xác định phương hướng và những giải pháp trọng tâm cần tập trung để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Đảng bộ Cơ quan.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe dự thảo các báo cáo về công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Cơ quan năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thực hiện năm 2023; Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và phương hướng, giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Cơ quan Tập đoàn.

Năm 2022, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã luôn có sự chủ động chỉ đạo trong công tác tham mưu, quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động của Tập đoàn; đã quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và của Tập đoàn nhằm duy trì sự phát triển ổn định, bền vững của Tập đoàn, góp phần vào sự thành công trong hoạt động SXKD, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Tập đoàn. Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Cơ quan được thực hiện đồng bộ, không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cơ quan chú trọng công tác tuyên truyền gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo sự lan tỏa tích cực đối với dư luận xã hội về truyền thống cũng như vị trí, vai trò của Tập đoàn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước; công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện đúng quy định, quy trình. Việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện nghiêm túc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội Cơ quan Tập đoàn tiếp tục được duy trì, đổi mới, thực hiện linh hoạt đóng góp tích cực với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, SXKD và công tác xây dựng Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn, hệ thống chính trị trong Cơ quan Tập đoàn, cũng như trong thực hiện văn hóa Petrovietnam.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng năm 2023
Lãnh đạo Petrovietnam trao Giấy khen của Đảng ủy Tập đoàn cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý và thống nhất về mục tiêu, những nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo chương trình công tác năm 2023. Đó là tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII của Đảng theo chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn; tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo động lực tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm hành động của Tập đoàn “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” và xây dựng, tái tạo văn hóa Petrovietnam.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, phát động thi đua và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động thực hiện kế hoạch SXKD trong bối cảnh, điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng chống dịch bệnh Covid-19; tận dụng tốt thời cơ, ứng phó kịp thời với các khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tham mưu, quản lý, điều hành tại bộ máy điều hành Công ty mẹ - Tập đoàn, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng năm 2023
Các đại biểu trao đổi, trình bày tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, trao đổi về công tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Cơ quan Tập đoàn; công tác nâng cao thực hiện chuyển đổi số tại Cơ quan Tập đoàn; về xây dựng quy chế quản trị nội bộ tại Cơ quan Tập đoàn; công tác tham mưu đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035; về việc tham mưu triển khai thực hiện Luật Dầu khí sửa đổi; tổ chức xây dựng Đảng, công tác đảng viên và quản lý cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Cơ quan Tập đoàn; về trách nhiệm, tác phong làm việc, sự phối hợp chia sẻ giữa các cá nhân, các ban, tổ hợp tập chung để làm tốt nhiệm vụ mỗi đảng viên…

Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng năm 2023
Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Tổng giám đốc Tập đoàn kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, Tổng giám đốc Tập đoàn ghi nhận, nhất trí với các nội dung báo cáo, trao đổi, thảo luận tại hội nghị. Đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn đã cố gắng, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng cũng như nhiệm vụ chính trị trong việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ SXKD của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam năm 2022.

Dự báo năm 2023, dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tiềm ẩn, khó lường; tình hình an ninh, chính trị thế giới có nhiều biến động, diễn biến phục hồi kinh tế thế giới cũng như trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu tập thể, các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn cần phải xác định được mục tiêu về quản trị phát triển và phát triển ổn định; cần có những giải pháp đột phá, thay đổi để tạo ra những động lực dư địa cho phát triển; tiếp tục xây dựng, phát huy văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam trong việc triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam với giá trị cốt lõi “Khát vọng - Trí tuệ - Chuyên nghiệp - Nghĩa tình” đã có sự vào cuộc của cả hệ thống nhưng cần phải có sự phối hợp sẻ chia để tạo nên những kết quả tích cực, từ đó truyền lửa, khơi gợi lòng tự hào trong những người dầu khí.

Cần phải tiếp tục nâng cao công tác kiểm soát quản trị về hệ thống quy chế, quy định, công tác triển khai vận hành có hiệu quả Bộ Quy chế quản trị nội bộ; cần triển khai các giải pháp vào tập trung phát triển nâng cao công suất, tiết giảm chi phí ở các nhà máy, công trình, dự án; nâng cao giá trị sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, mở rộng thị phần cho các sản phẩm của Petrovietnam sản xuất và những sản phẩm Tập đoàn kinh doanh dựa trên hệ sinh thái đã có của Tập đoàn đã làm trong những năm qua.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng mong muốn tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Cơ quan Tập đoàn, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt cần tiếp tục đoàn kết, quyết tâm, sáng tạo hơn nữa tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong việc quyết liệt thực hiện phương châm hành động “Quản trị biến động - Mở rộng quy mô - Tăng tốc chuyển đổi số - Dịch chuyển mô hình - Nâng cao năng suất - Tái tạo kinh doanh” nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chương trình công tác, phấn đầu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị SXKD năm 2023.

Cũng tại hội nghị, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã công bố Quyết định khen thưởng cho các tổ chức Đảng và đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

N.H

Petrovietnam tổng kết học tập, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi-Tự sửa”: Hiệu quả, thực chấtPetrovietnam tổng kết học tập, quán triệt và triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi-Tự sửa”: Hiệu quả, thực chất
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIIIĐảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XIII
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm thường xuyên, liên tụcBảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là việc làm thường xuyên, liên tục
Petrovietnam tổ chức Hội nghị công tác quy hoạch cán bộPetrovietnam tổ chức Hội nghị công tác quy hoạch cán bộ
Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần quyết liệt và quyết tâm cao nhấtĐẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần quyết liệt và quyết tâm cao nhất
Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đồng tình, ủng hộ chiến lược phát triển của Petrovietnam và VietsovpetroĐảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đồng tình, ủng hộ chiến lược phát triển của Petrovietnam và Vietsovpetro
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIIIĐảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khoá XIII
[PetroTimesMedia] Thủ tướng: “Khẩn trương mở rộng, nâng cấp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất”[PetroTimesMedia] Thủ tướng: “Khẩn trương mở rộng, nâng cấp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất”

DMCA.com Protection Status