Đảng bộ Khối DNTW tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

10:05 | 26/11/2020

3,105 lượt xem
|
(PetroTimes) - Ngày 25/11 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp trực thuộc và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã thông tin khái quát về kết quả Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức ngày 19/11, tại Hà Nội.

Đảng bộ Khối DNTW tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định, trong bối cảnh chung của cả nước, công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được tiến hành nghiêm túc, hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra, đảm bảo tiến độ, phát huy dân chủ, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm theo đúng các yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối DNTW và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Đảng bộ Khối DNTW tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025

Các văn kiện Đại hội ở các cấp trong Đảng ủy Khối được xây dựng công phu, chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, sát với tình hình thực tế, bảo đảm chất lượng… Công tác chuẩn bị nhân sự trước Đại hội được triển khai chặt chẽ, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, đúng quy định, quy trình và sự chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm yêu cầu về tiêu chuẩn từng cấp ủy viên, cơ cấu trong cấp ủy đảng; 100% nhân sự chủ chốt cấp ủy trực thuộc trúng cử đúng phương án được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt.

Đại biểu tham dự Đại hội đạt tỉ lệ cao, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc của Đại hội; các ý kiến đóng góp, tham luận tại Đại hội bảo đảm chất lượng. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu được 45 đồng chí vào Ban Chấp hành. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất của Đảng ủy Khối đã bầu được Ban Thường vụ gồm 16 đồng chí, bầu Bí thư và các Phó Bí thư Đảng ủy Khối, bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối gồm 11 đồng chí. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 28 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, tập trung phân tích những mặt được, chưa được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III.

Hội nghị đã công bố Quyết định chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối DNTW đã khen thưởng 16 tập thể đảng bộ đã có thành tích trong tham gia đóng góp đảm bảo những điều kiện để tổ chức thành công Đại hội và 92 cá nhân có thành tích trong tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam là một trong 16 tập thể có thành tích xuất sắc và 4 đảng viên thuộc Đảng bộ Tập đoàn được khen thưởng trong đợt này.

Đảng bộ Khối DNTW tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
Đồng chí Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát biểu tham luận, chia sẻ kinh nghiệm tại Hội nghị

Hội nghị đã thống nhất cao một số bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III như quán triệt sâu sắc, đầy đủ quan điểm chỉ đạo của Trung ương về công tác tổ chức; chỉ đạo chặt chẽ công tác nhân sự; đảm bảo công tác bầu cử đúng nguyên tắc; đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người đứng đầu trong công tác chuẩn bị đại hội; chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội…

Trong thời gian tới, Đảng ủy Khối DNTW xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện là tiếp tục đẩy mạnh, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng; chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện tốt các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Đảng bộ Khối DNTW tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
Đảng ủy Khối DNTW trao Bằng khen cho 16 Đảng bộ có thành tích trong tham gia đóng góp đảm bảo những điều kiện để tổ chức thành công Đại hội

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của năm 2020, đồng thời xây dựng, ban hành Nghị quyết công tác năm 2021 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra và quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, tiếp tục chủ động phòng ngừa, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ Khối DNTW tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
Đảng ủy Khối DNTW trao Bằng khen cho các đảng viên có thành tích trong tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹpĐại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp
2 công trình Dầu khí được vinh danh công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng2 công trình Dầu khí được vinh danh công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Xây dựng ngành công nghiệp Dầu khí phát triển bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dânXây dựng ngành công nghiệp Dầu khí phát triển bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân
Đồng chí Lê Mạnh Hùng trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025Đồng chí Lê Mạnh Hùng trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khánh An

DMCA.com Protection Status