Đảng bộ PTSC Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt Chi bộ điểm chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”

09:32 | 08/09/2021

|
(PetroTimes) - Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), sáng ngày 7/9, Chi bộ Văn phòng 1 thuộc Đảng bộ Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) đã tổ chức hội nghị sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 9/2021 bằng hình thức trực tuyến, trong đó đặc biệt triển khai chuyên đề Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” của Tập đoàn.
Đảng bộ PTSC Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt Chi bộ điểm chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Toàn cảnh Hội nghị sinh hoạt Chi bộ Văn phòng 1 thuộc Đảng bộ PTSC Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị trực tuyến có đồng chí Phan Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty PTSC; đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó bí thư thường trực, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty PTSC cùng hơn 60 đồng chí là Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty PTSC, Bí thư/Phó bí thư, cán bộ làm công tác Đảng tại các Chi, Đảng bộ trực thuộc Tổng công ty PTSC.

Về phía đơn vị PTSC Thanh Hóa có các đồng chí trong BCH Đảng bộ, UBKT Đảng ủy Công ty, Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ PTSC Thanh Hóa và 21/21 đảng viên Chi bộ Văn phòng 1.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phan Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty PTSC đã quán triệt tinh thần chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn về việc cần thiết phải triển khai thực hiện phương châm hành động và nhấn mạnh trong lúc khó khăn, càng phải thực hiện tốt văn hóa Dầu khí với phương châm hành động "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả"; đồng thời ghi nhận và biểu dương Chi bộ/ PTSC Thanh Hóa đã chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt chuyên đề trong kỳ họp lần này.

Đồng chí Phan Thanh Tùng khẳng định, phương châm hành động của Tập đoàn là một trong những nội dung quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, Đảng viên, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoạt động đoàn thể hướng tới chuyên nghiệp thiết thực, hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của Tổng công ty PTSC. Bí thư Đảng ủy PTSC cũng đồng thời yêu cầu các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc chỉ đạo các Chi bộ tổ chức triển khai sinh hoạt đảm bảo yêu cầu và phù hợp với điều kiện của đơn vị.

Đảng bộ PTSC Thanh Hóa tổ chức sinh hoạt Chi bộ điểm chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Đồng chí Phan Thanh Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT và đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó bí thư thường trực, Phó Tổng giám đốc PTSC tham dự hội nghị qua hình thức trực tuyến.

Để phương châm hành động được cụ thể hóa và tác động đến tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên cơ quan, đồng chí Đỗ Tiến Công - Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty PTSC Thanh Hóa, Bí thư Chi bộ Văn phòng 1 đã báo cáo, trình bày, phân tích cụ thể nội dung về chuyên đề "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả", trong đó nêu rõ:

Đoàn kết là tạo sự gắn kết giữa con người với con người; tạo sự liên kết hài hòa, chặt chẽ giữa con người với quy luật tự nhiên, từ đó liên hệ với Chi bộ, bộ phận để xây dựng được mục tiêu chung, thực hiện tốt văn hóa làm việc nhóm, đào tạo nội bộ; phân công, phân nhiệm rõ ràng, đối xử bình đẳng; kịp thời phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vương mắc, hoàn thiện công việc; xây dựng các hoạt động chung tạo sự thấu hiểu, gắn kết và truyền cảm hứng giữa tập thể với cá nhân.

Kỷ cương là xây dựng đơn vị có hệ thống mạnh, đảm bảo các công việc đều có quy trình, quy chế để thực hiện. Đối với từng dự án, các bộ phận nghiên cứu xây dựng đầy đủ quy trình khai thác, an toàn; phòng tổ chức hành chính và các bộ phận liên quan tham mưu tư vấn cho các ban dự án về các nội quy, quy định phù hợp với từng dự án, chủ đầu tư. Lựa chọn nhân sự phù hợp và tốt nhất, thường xuyên kiểm tra, đánh giá định kỳ nguồn nhân lực để nâng cao hiệu quả hoạt động. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương bằng các biện pháp tuyên truyền, cam kết thực hiên các nội quy, quy định của ban dự án, công ty cho người lao động phù hợp với văn hóa nơi ở và nơi làm việc, đưa ra các chế tài xử phạt cụ thể đối với từng hành vi vi phạm.

Sáng tạo là luôn tạo điều kiện, khuyến khích CBCNV có đề xuất, giải pháp, sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, tháo gỡ khó khăn đối với nhiệm vụ được phân công. Khuyến khích, ghi nhận các sáng kiến nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu suất công việc cho cá nhân, bộ phận và tổ chức. Bên cạnh đó, việc thực hiện những cải tiến và nâng cao các hoạt động quản trị ở các bộ phận luôn được chú trọng quan tâm cùng với việc triển khai thực hiện văn hóa 5S trong toàn Chi bộ/công ty.

Hiệu quả là xây dựng công ty có thương hiệu, đáng tin cậy, có trách nhiệm với đối tác, cộng đồng, môi trường; xây dựng doanh nghiệp trên nền tảng văn hóa Petrovietnam, văn hóa PTSC. Phương châm hành động trong Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam phải được hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, để từng bước thấm nhuần trong mỗi cán bộ, trở thành nếp nghĩ, thói quen trong công việc hàng ngày để đạt được hiệu quả cao nhất.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã có những thông tin trao đổi, chia sẻ về thực hiện có hiệu quả phương châm hành động nhằm tái tạo văn hóa doanh nghiệp; từ đó thống nhất nội dung và phương châm hành động, biểu quyết thông qua Nghị quyết làm cơ sở thực hiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Hải - Phó bí thư thường trực, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty PTSC nhận định, buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần xây dựng văn hóa quản lý, điều hành công việc trong các cấp lãnh đạo, lan tỏa các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động, từ đó tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, phẩm chất, lối sống, đồng thời gây dựng niềm tin, sự tự hào và gắn bó lâu dài với đơn vị, với ngành Dầu khí. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn các đảng viên, cán bộ, nhân viên luôn nhận thức ý nghĩa của chuyên đề đối với bản thân, liên hệ với đặc thù của Chi bộ/công ty, để từ đó thống nhất cùng hành động và thực hiện tốt phương châm hành động "Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả".

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty, đồng chí Đỗ Tiến Công, Bí thư Chi bộ VP 1 khẳng định sẽ tiếp tục quán triệt phương châm hành động của Tập đoàn đến từng cán bộ, đảng viên, nghiêm túc thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ chính trị hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của Chi bộ/công ty, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện; quyết tâm cùng Tổng công ty thực hiện thắng lợi mục tiêu kép: vừa phòng chống dịch hiệu quả, hoàn thành tốt cả nhiệm vụ chính trị lẫn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển PTSC Thanh Hóa thành doanh nghiệp vững mạnh, có sức cạnh tranh cao.

TT-TL

Chi bộ Cơ quan Công đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” Chi bộ Cơ quan Công đoàn Dầu khí Việt Nam triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”
Phát huy những giá trị của Petrovietnam trong giai đoạn hiện nay Phát huy những giá trị của Petrovietnam trong giai đoạn hiện nay
Hội CCB Cơ quan Tập đoàn triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” Hội CCB Cơ quan Tập đoàn triển khai sinh hoạt chuyên đề “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”

DMCA.com Protection Status